Zoek op

crisis

financiële zaken, groei en conjunctuur: Het omslagpunt in de conjunctuurgolf, wanneer de overgang van hoogconjunctuur naar ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=crisis

crisis

de crisis zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈkrizɪs] Verbuigingen:   cri|ses, crisis|sen (meerv.) periode waarin iets heel erg slecht is Voorbeelden:   `De doodzieke vrouw kwam de crisis te boven.`, `een politieke crisis`, `In een economische crisis is de w...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/crisis

Crisis

Omslagpunt in de conjunctuurgolf. Na het crisispunt zal de productie in een land gaan afnemen. Er zijn verschillende fasen in de conjunctuurgolf: recessie, herstel, opleving, overspanning, crisis en neergang.
Gevonden op https://www.finler.nl/crisis/

CRISIS

1) Acme 2) Bedenkelijke toestand 3) Beslissend stadium 4) Bestuurlijk probleem 5) Deel van een ziekte 6) Depressie 7) Dieptepunt in een ziekte 8) Economische depressie 9) Economische neergang 10) Ernstige situatie 11) Ernstige verstoring in de gang van zaken 12) Ernstige ziekteaanval 13) Gevaarlijke periode 14) Hachelijke toestand 15) Hoogtepunt 16...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CRISIS/1

Crisis

Films: Boeken: Magazines: Personen: Muziek: ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Crisis

Crisis

[1950] - Crisis is een dramafilm uit 1950 met Cary Grant. De film is geregisseerd door Richard Brooks. Het verhaal gaat over een Amerikaans echtpaar dat per ongeluk verwikkeld raakt in een revolutie in Latijns-Amerika. Het verhaal is gebaseerd op "The Doubters" van George Tabori. ==Rolverdeling== ==Externe links== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Crisis_(1950)

Crisis

[situatie] - Een crisis (meervoud: crises) is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel (van welke aard dan ook) ernstig verstoord raakt. Het woord `crisis` heeft in de dagelijkse spraak een negatieve lading. Van oorsprong is de term echter neutraal. Etymologisch komt het voort uit het (oud)Griekse wer...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Crisis_(situatie)

crisis

•een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel ernstig verstoord raakt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/crisis

crisis

plotselinge ineenstorting
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

crisis

In de crisis wordt het probleem of conflict van het drama tot een zodanig hoogtepunt gevoerd dat er wel een handeling op moet volgen die tot de afwikkeling van het drama aanleiding geeft. In de klassieke tragedie komt men via
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Crisis

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (crises), beslissend oogenblik (eener zaak), keerpunt; hoogste punt (eener ziekte).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Crisis

Let op: Spelling van 1858 het beslissend oogenblik, waarin eene zaak op het punt staat om te verbeteren of te verslimmeren; belenkelijke staat van zaken; ziekte-hoogte, toestand des lijders, waarvan de beslissing ten goede of ten kwade afhangt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Crisis

Periode van ernstige ontwrichting van het staatkundig, sociaal-economisch en-of cultureel leven, meestal gebruikt voor een periode van korte duur, daarnaast ook gebezigd voor een periode van stagnatie die zich over langere tijd uitstrekte.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

crisis

ernstige ziekteaanval
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

crisis

beslissend keerpunt; periode van ernstige stoornis (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/crisis

Crisis

Engels:Crisis ernstige ziekteaanval
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/c

crisis

moment waarop iets op zijn ergst is vb: tijdens de crisis in hun huwelijk dreigde hij te vertrekken
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=crisis

Crisis

Een ernstige bedreiging van de basisstructuren of van de fundamentele waarden en normen van een sociaal systeem (waarbij als zodanig te beschouwen een onderneming of instelling), welke bij een geringe beslistijd en een hoge mate van onzekerheid noopt tot het nemen van kritieke beslissingen. Voor zover de crisis verzekerde risico's betreft is het we...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

crisis

is het omslagpunt, waarbij de conjunctuurgolf een neerwaartse beweging maakt. Daarom wordt dit punt ook wel een recessiepunt genoemd.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

crisis

is het omslagpunt, waarbij de conjunctuurgolf een neerwaartse beweging maakt. Daarom wordt dit punt ook wel een recessiepunt genoemd.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Crisis

[Geschiedenis] Noodsituatie, periode van achteruitgang en werkeloosheid
Gevonden op https://quizlet.com/113705748/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.