Zoek op

dagtekening

rechtswetenschap: datum waaruit blijkt wanneer een brief of document is geschreven of opgemaakt. De ~ staat meestal boven- ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=dagtekening

dagtekening

procesrecht: datum waaruit blijkt wanneer een brief of document is geschreven of opgemaakt. De ~ staat meestal boven- of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dagtekening

dagtekening

de dagtekening zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['dɑxtekənɪŋ] Verbuigingen:   dagtekening|en (meerv.) datum waarop een document geschreven is Voorbeeld:   `een brief met dagtekening 15 mei` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'dagte...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dagtekening

Dagtekening

De dagtekening is de datum die op een brief, factuur of officieel document is vermeld. De dagtekening is vaak een aanknopingspunt voor verschillende termijnen. Zo zal de bezwaartermijn voor een belastingaanslag berekend worden vanaf de dagtekening van de aanslag, en stellen ondernemers hun betalingstermijnen vast aan de hand van de dagtekening van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagtekening

Dagtekening

De dagtekening is de datum die op een document staat. Bijvoorbeeld op een onderhandse akte of authentieke notariële akte . Die datum geeft aan op welke dag de akte is ondertekend door de persoon voor wie de akte is gemaakt. Dit is voor de bruikbaarheid van een akte heel belangrijk. Door de dagtekening van de notaris staat namelijk vast op welke da...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/dagtekening/
Geen exacte overeenkomst gevonden.