Zoek op

Dictyosoom

Een dictyosoom is een celorganel dat deel uitmaakt van het Golgi-apparaat (een cytoplasmatische structuur). Dictyosomen zijn gelegen in de buurt van het gladde endoplasmatisch reticulum (glad E.R.). De term golgi-apparaat wordt gebruikt om alle dictyosomen van de cel aan te duiden. ==Opbouw== Een dictyosoom bestaat uit een stapel langwerpige, afge...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dictyosoom

dictyosoom

Organel, bestaand uit een stapel schijfvormige compartimenten met blaasjes langs de randen, ontstaan uit het E.R. Alle dictyosomen in een cel samen heten het Golgi-apparaat. Het dictyosoom heeft een functie bij het produceren en opslaan van stoffen door de cel.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.