Zoek op

esthetica

De leer van het schone in de natuur en in de kunst. De esthetica als bijzondere filosofische discipline vindt zijn oorsprong bij de Duitser Alexander Baumgarten (1714-1762), die de term in 1735 voor het eerst in zijn moderne betekenis introduceerde. Het waren aanvankelijk ook Duitse filosofen als Herder , Kant en Hegel die zich bijzonder voor esthe...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/esthetica

esthetica

de esthetica zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɛs'tetika] theorie en filosofie van de vormen van kunst Synoniem:   schoonheidsleer © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'esthetica' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/esthetica

ESTHETICA

1) Leer van de schoonheid 2) Leervak 3) Schoonheidsleer 4) Zin voor het schone
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ESTHETICA/1

Esthetica

schoonheidsleer.
Gevonden op http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/26711-schilderen-a-tot-z-in-het-

Esthetica

Esthetica is de leer van de zintuiglijke waarneming, in meer specifieke zin de tak van de filosofie die zich bezighoudt met schoonheid en kunst. De term is afgeleid van het Griekse woord αἰσθητικός, wat dezelfde wortel heeft als αισθησις (aisthesis). Dit laatste betekent zowel zintuiglijke ervaring als gevoel. In het algemeen ve...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Esthetica

Esthetica

[leervak] - Esthetica is een leervak in de derde graad van het katholieke net van het Vlaamse secundair onderwijs met een invulling van 1 uur per week. ==Situering== Esthetica heeft verschillende doelen: De leerinhouden situeren zich rond verschillende invalshoeken Het is een open leerplan m.a.w. niet beperkend, maar wel vo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Esthetica_(leervak)

esthetica

Leer der schoonheid, en tevens onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met de bestudering van kunstwerken beschouwd als objecten die zo vervaardigd zijn dat ze een gevoel van behagen opwekken bij de recipiënt. Dit gevoel, een speciale gemoedsontroering, zou onderscheiden zijn van andere vormen van emotie doordat het zintuiglijk waarneembare objec...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

esthetica

Tak van de filosofie die waarneembare schoonheid bestudeert in de kunst en natuur, samen met de intellectuele en emotionele reacties op schoonheid.
Categorie: Vakgebieden > filosofie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Esthetica

schoonheidsleer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10831

Esthetica

Is de leer over het schone en de kunst. Ze heeft een enigszins apart statuut, maat hoort wellicht toch het best thuis in de theorie over woorden en normen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

esthetica

leer van de schoonheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/esthetica

Esthetica

Filosofie van de schoonheidsleer.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/esthetica.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.