Zoek op

partij

burgerlijk recht: `partij` in een proces, die niet behoort tot de magistratuur. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/partij

partij

de partij zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [pɑrˈtɛi] Verbuigingen:   partij|en (meerv.) 1) persoon of groep met een bepaald belang in relatie tot een andere persoon of groep Voorbeelden:   `de strijdende partijen`, `partijen komen overeen dat...`par...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/partij

Partij

Al ruim een eeuw kent Nederland politieke partijen. De eerste partij was de Anti-Revolutionaire Partij, opgericht in 1879, later opgegaan in het CDA. Wettelijk is er niet veel geregeld rond politieke partijen. Wel bepaalt de Kieswet (die overigens spreekt van 'politieke groeperingen') dat een partij een vereniging moet zijn die bij notariële akte ...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Partij

[muziek] - Een partij is in de muziek een deel uit een partituur. Waar een partituur het volledige overzicht van alle instrumenten en-of zangstemmen geeft, is in een partij doorgaans slechts het materiaal van 1 instrument (of instrumentgroep) of zangstem (of groep) weergegeven. In een partij staat doorgaans louter de inform...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_(muziek)

Partij

[product] - Een partij (parcel) is een individuele lading die vervoerd wordt. Dit komt voor in alle soorten en maten. Het kan variëren van een partij van 4 miljoen vaten ruwe olie, 100 dozen wijn tot een postpakket. ==Partijgroottes== Elk product heeft andere partijgroottes, waarbij het vervoer zo economisch mogelijk is. D...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_(product)

partij

•persoon of groep die een overeenkomst of strijd aangaat met een andere persoon of groep. •vereniging van gelijkgezinden die binnen een bepaald gebied hun politieke doelstellingen proberen te verwezenlijken. •hoeveelheid koopwaar. • [muziek] een deel in een muziekstuk dat betrekking heeft op één instrument of zangstem. •een spel dat wor...
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/partij

Partij

vijand, concurrent.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Partij

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), lichaam -, drom van aanhangers (van meeningen, zaken of personen); zich voor of tot eene - verklaren; staatspartij; de - van het behoud; de - van den vooruitgang; groot bezoek, eene - geven, daar is -; tocht; uitspanning (van velen te zamen), eene pleizier-, jacht- enz.; gezelschap, ik ben van de ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

partij

groep
Jaar van herkomst: 1266 (CG I 1, 91 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Partij

Vereniging van burgers die bepaalde uitgangspunten en opvattingen delen. Al ruim een eeuw kent Nederland politieke partijen. De eerste partij was de Anti-Revolutionaire Partij, opgericht in 1879, later opgegaan in het CDA. Wettelijk is er niet veel geregeld rond politieke partijen. Wel bepaalt de Kieswet (die overigens spreekt van `politieke groepe...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10182

Partij

Hier gebruikt in de betekenis van een formele, door een politieke ideologie en een politiek programma verbonden groep.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Partij

Vereniging van burgers die bepaalde politieke uitgangspunten en opvattingen delen. Al ruim een eeuw kent Nederland politieke partijen. De eerste partij was de Anti-Revolutionaire Partij, opgericht in 1879, later opgegaan in het CDA. Wettelijk is er niet veel geregeld rond politieke partijen. Wel bepaalt de Kieswet (die overigens spreekt van 'politieke groeperingen') dat een partij een vereniging moet zijn die bij notari? akte is opgericht. De offici? taak van politieke partijen is uitsluitend het stellen van kandidaten voor verkiezingen. In het verlengde daarvan stellen de meeste partijen uiteraard een verkiezingsprogramma op en organiseren ze allerlei activiteiten voor hun leden en in het kader van de verkiezingscampagne. Daartoe zijn partijen dus weliswaar niet verplicht, maar voor het behalen van stemmen lijkt het wel verstandig het te doen. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Partij

een groep van individuen die samenwerken omdat zij een gemeen- schappelijke achtergrond hebben of gemeenschappelijke doelen of belangen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Partij

deel van een muziekstuk gespeeld of gezongen door één instrument of stem of, bij een groter orkest, door één groep.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

partij

hoeveelheid handelswaar; aandeel; zijde, kant; politieke vereniging; feest, spel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/partij

Partij

Muziek voor een speciale stem of instrument
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

partij

bijeenkomst van mensen die iets vieren vb: ben je niet uitgenodigd voor dat partijtje? Synoniemen: feest fuif party
groep mensen met dezelfde ideeën of belangen vb: hij is lid van een politieke partij
is Willem ook van de partij? [is hij er ook bij?]
je moet partij kiezen [kiezen bij wie je wilt horen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=partij
Geen exacte overeenkomst gevonden.