Zoek op

Frontale

Let op: Spelling van 1858 een kruidkussen, of een andere, zoowel drooge als natte, omslag om het voorhoofd. Frontaal-bandage, omslag om het voorhoofd
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Frontale

Bij gewervelde dieren, een van een paar schedelbeenderen.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon
Geen exacte overeenkomst gevonden.