Zoek op

gedragsregels

arbitragerecht: reglement waarin is bepaald hoe arbiters zich dienen te gedragen. Bijv. een arbiter dient te allen tijde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gedragsregels

GEDRAGSREGELS

1) Etiquette
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEDRAGSREGELS/1

gedragsregels

Voor advocaten gelden gedragsregels die aangeven hoe zij zich in de uitoefening van hun praktijk moeten gedragen. Juist bij een dergelijk beroep, waar men voor belangen van anderen optreedt, moeten er regels zijn. Deze zijn niet lang geleden herzien, maar ze blijven een beetje ouderwets aandoen. Enkele van die regels:- een advocaat heeft een beroep...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977
Geen exacte overeenkomst gevonden.