Zoek op

gors

gors zelfst.naamw. vogels een zangvogel van de Emberizidae-familie buitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'gors' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gors

GORS

1) Aangeslibd land 2) Aangeslibd nes 3) Aangeslibt land 4) Aangewassen grond 5) Aanslibbing 6) Akkervogel 7) Buitendijks aangeslibd land 8) Buitendijks land 9) Dier 10) Kardoes 11) Kwelder 12) Laaggelegen land 13) Land dat bij hoge vloed overstroomt 14) Met rijshout beplante uiterwaard 15) Nes 16) Pestvogel 17) Plaats in noord-brabant 18) Schor 19)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GORS/1

gors

zaadetende zangvogel, die in grootte en gedaante sterk lijkt op de vink en, naargelang van de variëteit, een vaak kenmerkende verenkleur heeft, zoals de geelgors, de grauwe gors en de wit-zwarte sneeuwgors, en soms, vooral bij de mannetjes, een opvallende, gestreepte koptekening heeft
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/gors

gors

• [dierkunde] een zangvogel van de Emberizidae familie.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gors

Gors

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-sen), zee-kleiland, aangeslibd land bij eene rivier.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

gors

buitendijks land - Jaar van herkomst: 1339-1345 (MNW )
zangvogel - Jaar van herkomst: 1860 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

gors

zie schor: Buitendijks gebied dat alleen bij uitzonderlijk hoog water overstroomt. Geheelbegroeide op- of aanwas. Elders in Nederland ook wel gors (met name Zuid-Holland) of kwelder (met name Friesland en Groningen) genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10423

Gors

met zout- en moerasplanten begroeid buitendijks gebied dat alleen bij verhoogd hoog water overstroomt met brak water.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Gors

Kwelder.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

gors

(mv. gorzen) intergetijdegebied dat alleen bij springvloed nog onderloopt (term uit Zuid Holland, in Zeeland schorren, in het waddengebied kwelders)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11171

gors

buitendijks land (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gors2

gors

(mv. gorzen) intergetijdegebieden dat alleen bij springvloed nog onderloopt (term uit Zuid Holland, in Zeeland Schorren, in het waddengebied Kwelders)
Gevonden op http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printNL.php?subject=NLold
Geen exacte overeenkomst gevonden.