Zoek op

kapitaalintensief

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling: betekent dat er relatief veel kapitaalgoederen bij het produceren gebruikt ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=kapitaalintensief

kapitaalintensief

Zie arbeidsintensief .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/kapitaalintensief

kapitaalintensief

manier van produceren waarbij veel kapitaal wordt gebruikt
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Kapitaalintensief

Een bedrijf is kapitaalintensief als het weinig investeert in werknemers maar veel in hoogwaardige (robot) machines.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

kapitaalintensief

De productiefaktor wordt, in vergelijking met andere productiefaktoren, in sterke mate benut.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

kapitaalintensief

waarvoor veel kapitaal nodig is in verhouding tot het aantal arbeidsplaatsen; voor er geproduceerd kan worden heeft men reeds veel geld geïnvesteerd in machines, gebouwen, enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

kapitaalintensief

betekent dat er relatief veel kapitaalgoederen bij het produceren gebruikt worden. Zo is het produceren van microprocessers kapitaalintensiever dan het kweken van asperges.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

kapitaalintensief

betekent dat er relatief veel kapitaalgoederen bij het produceren gebruikt worden. Zo is het produceren van microprocessers kapitaalintensiever dan het kweken van asperges.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Kapitaalintensief

[Aardrijkskunde] Als er in verhouding tot andere productiemiddelen dure installaties, machines en gebouwen worden gebruikt
Gevonden op https://quizlet.com/108011665/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.