Zoek op

kernenergie

energie, vrijkomend bij splijting of versmelting van atoomkernen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kernenergie

kernenergie

Energie ontleend aan een kernreactie . De term kernenergie wordt vaak gebruikt als kernsplijtings-energie bedoeld wordt. Dit is de energie die vrijkomt bij splijting van zware atoomkernen, zoals uranium-235. Daarnaast is er ook kernfusie-energie. Dit is de energie die vrijkomt bij fusie van heel lichte atoomkernen, zoals de waterstofisotopen deuter...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

kernenergie

de kernenergie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈkɛrnenɛrʒi] energie die ontstaat als de kern (1) van een atoom gesplitst wordt of samengevoegd wordt met een andere atoomkern Voorbeeld:   `Er is veel discussie over het opwekken en gebruik van kernenergie.` © K...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kernenergie

KERNENERGIE

1) Atoomenergie 2) Atoomkracht 3) Energie die vrijkomt bij splitsing van atoomkernen 4) Nucleaire energie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KERNENERGIE/1

Kernenergie

Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. Kernenergie komt in alle gevallen beschikbaar in de vorm van warmte, die in een kerncentrale op conventionele manier (via stoom, turbines en generatoren) in elektriciteit kan worden omgezet. ==Kernsplijting== waarin: Omdat de term c² zo groot is, ko...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kernenergie

kernenergie

De energie uit atoomkernen. De energie die in de atoomkernen opgesloten zit en volgens de beroemde formule van Einstein, E = mc², op twee manieren kan vrijkomen: door radioactief verval of het uitzenden van alfa-, beta- en-of gammastralen, of door kernsplijting. De bindingsenergie in atoomkernen is miljoenen malen groter dan bijv. de chemische bi...
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

kernenergie

energie die vrijkomt bij het splitsen van atomen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

kernenergie

energie die vrijkomt bij de splitsing van atoomkernen
Jaar van herkomst: 1950 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Kernenergie

dit is de energie die opgeslagen zit in de kernen van atomen. Bij kernreacties komt deze energie vrij als warmte en stralingsenergie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/na/site05/themas/energie/energie_begrip.html

Kernenergie

Energie uit kernen. De energie die in de kernen opgesloten zit, kan op twee manieren vrijkomen, volgens de beroemde formule E = mc² van Einstein: door radioactieve desintegratie of door splijting van de kern. Met kernenergie bedoelt men gewoonlijk de enorme energie die bij kernsplijting in een kernreactor vrijkomt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10415

kernenergie

engelse vertaling: nuclear energy
duitse vertaling: Kernenergie
Energie die vrijkomt bij een kernreactie. Meestal wordt echter bedoelt de energie die vrijkomt bij een gecontroleerde kernreactie, zoals in een kerncentrale, en niet de energie die vrijkomt bij een kernexplosie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

kernenergie

Begrip omvattende de energieopwekking op basis van kernsplijting (het splitsen van atomen) en kernfusie (het samenvoegen van atomen), de processen waarbij energie vrijkomt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Kernenergie

Energie welke vrijkomt bij kernreacties. Men onderscheidt kernsplijting en kernfusie. De Kernenergiewet definieert de term kernenergie als de energie, vrijkomend bij splijting of versmelting van atoomkernen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

Kernenergie

Nucleaire of atoomenergie is energie verkregen uit de kern van het atoom. Gebruikte technieken zijn kernsplitsing of kernfusie.
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

Kernenergie

Kernenergie is een vorm van energie die wordt opgewekt door kernreacties. Deeltjes uranium worden in de kerncentrale gespleten waardoor energie vrijkomt. Kernenergie ontstaat doordat uranium in hoog tempo wordt gespleten. Bij het uiteenspatten van die deeltjes komt warmte vrij dat wordt omgezet in energie. Kernenergie wordt vaak als een duurzame en...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Kernenergie

kernenergie

energie die vrijkomt bij de splitsing van atoomkernen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kernenergie

kernenergie

kracht die vrijkomt bij het splitsen van atomen vb: deze elektriciteit komt van kernenergie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kernenergie

Kernenergie

[Natuurkunde] Geleverd door kerncentrales en de zon. Ontstaat doordat de kernen van atomen samensmelten.
Gevonden op https://quizlet.com/123340266/natuurkunde-begrippen-flash-cards/

Kernenergie

[Techniek] Kernenergie maakt ook stoom; zit in de kern van uranium en plutonium. Er komt warmte vrij als je deze split. De afval van de kernsplitsing is gevaarlijk en radioactief.
Gevonden op https://quizlet.com/85563453/techniek-hoofdstuk-4-flash-cards/

Kernenergie

Kernenergie, ook wel nucleaire energie, komt in de vorm van warmte vrij bij het splijten van atoomkernen. Door middel van stoomturbines en generatoren kan deze warmte worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Dit gebeurt in kerncentrales. Doorgaans wordt uranium gebruikt als grondstof voor de atoomsplijting, vaak aangevuld met plutonium. Na de...
Gevonden op https://www.energiebericht.nl/tag/kernenergie/

Kernenergie

energie die opgewekt wordt door kernreacties. Bij de reacties van kernenergie zijn atoomkernen betrokken. In de vorm van warmte komt kernenergie altijd beschikbaar. Die warmte van kernenergie wordt in een kerncentrale in elektriciteit omgezet via stoom, generators en turbines.
Gevonden op https://www.energy-check.nl/energie-woordenboek-begrippenlijst/

kernenergie

energie die wordt opgewekt in een kerncentrale, door kernsplijting van uranium of plutonium. De warmte die ontstaat, wordt via bewegingsenergie omgezet in elektrische energie.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.