Zoek op

lading

de lading zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈladiŋ] Verbuigingen:   lading|en (meerv.) 1) hoeveelheid spullen die voor één transport geladen (1) is Voorbeelden:   `scheepslading`, `een lading graan` 2) inhoudelijk aspect dat niet direct o...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/lading

LADING

1) Aanwezige electriciteit 2) Ambt 3) Ballast 4) Belading 5) Bevrachting 6) Cargo 7) Dagvaarding 8) Deel van een mijn 9) Hoeveelheid ontplofbare stof 10) Kruit 11) Last 12) Last of vracht 13) Meerdere 14) Natuurkundig begrip 15) Partij 16) Pruif 17) Rang 18) Stroomsterkte 19) Transport 20) Vracht 21) Vracht of last 22) Vulling 23) Wagenvracht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LADING/1

lading

(E: charge) Algemeen: een quantumgetal voor een deeltje. Bepaalt of het deeltje meedoet aan een soort wisselwerking. Een deeltje met elektrische lading heeft elektromagnetische wisselwerkingen, een deeltje met kleurlading heeft sterke wisselwerkingen, enz
Gevonden op http://adcs.home.xs4all.nl/Deeltjes/glossary.html

Lading

[hydrodynamisch] - Het begrip lading betekent in de hydrodynamica de energie van een bepaalde hoeveelheid vloeistof. Een stromend volume vloeistof heeft 3 soorten energie (energie gedeeld door volume kan uitgedrukt worden als druk): Hierin is: De stelling dat deze lading behouden moet blijven is een vorm van de Wet van beho...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lading_(hydrodynamisch)

Lading

[natuurkunde] - In de theoretische natuurkunde kan een lading verwijzen naar een van vele verschillende grootheden, zoals de elektrische lading in het elektromagnetisme of de kleurlading in de kwantumchromodynamica. Ladingen worden geassocieerd met geconserveerde (dat wil zeggen behouden, bewaarde of ongewijzigde) kwantumge...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lading_(natuurkunde)

Lading

[parochie] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lading_(parochie)

Lading

[plaats] - Lading is een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Favrskov, en telt 436 inwoners (2007). ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lading_(plaats)

Lading

De totale hoeveelheid goederen in een vervoermiddel, ingeladen voor commercieel transport naar een (of meerdere) losplaatsen.
Bij vervoer van hulpmateriaal en andere servicemiddelen door dienstverlenende bedrijven wordt dit materiaal als lading beschouwd en dus als eigen vervoer.
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=3337

Lading

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Lading``] 1o. De munitie voor een schot benoodigd, namelijk buskruid (schietkatoen) en projectiel te zamen genomen. 2o. In meer beperkten zin de hoeveelheid buskruid (schietkatoen) voor het schot van eenen vuurmond of voor de ontsteking eener mijn benoodigd. De grootte der L. die g...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0013.htm

lading

1> vracht: producten of grondstoffen, die voor een ander, of voor de handel, vervoert worden. In ruimere zin: datgene wat vervoerd wordt (dus ook vee, passagiers, post, enz.) [E>] IN LADING LIGGEN: geladen zijn. Soms ook aan het laden zijn. Zie ook bij last. Gerelateerde termen: bovenlast, blokvracht, bulkgoed, deklading, deklast, draaiturf, garner...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=l

Lading

De opgeslagen hoeveelheid elektrische energie in een systeem. Op de vraag, wat elektrische lading nu in feite is, bestaat geen écht antwoord. Men stelt vast dat het een fundamentele eigenschap van de natuur is en dat sommige bouwstenen van de materie, zoals elektronen en protonen die eigenschap bezitten. Andere fundamentele bouwstenen, zoals neutr...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10511

Lading

Opeenhoping van elektrische energie, veroorzaakt door protonen (positieve lading) of elektronen (negatieve lading). Niet geladen voorwerpen bevatten even veel protonen als elektronen. Lading is dus eigenlijk een verstoring van evenwicht. Positief geladen voorwerpen stoten elkaar af, negatieve ook. Maar tegengesteld geladen voorwerpen trekken elkaar...
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

lading

waar je een vervoermiddel mee volstopt of belast vb: er ging een lading grind in de vrachtwagen
een hele lading water [heel veel water]
een scheepslading [heel veel]
je woorden een bepaalde lading geven [een extra betekenis, een zekere spanning]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=lading
Geen exacte overeenkomst gevonden.