Zoek op

mantelzorg

de mantelzorg zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['mɑntəlzɔrx] langdurige, onbetaalde hulp aan zieken of ouderen door familieleden of bekenden Voorbeeld:   `De gemeente heeft een 'steunpunt mantelzorg' ingericht.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gesp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mantelzorg

MANTELZORG

1) Aanvullende hulpverlening 2) Hulp door familie of bekenden 3) Hulpverlening 4) Langdurige, onbetaalde hulp aan zieken 5) Langdurige, onbetaalde hulp door familie aan bejaarden 6) Niet-beroepsmatige hulp
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MANTELZORG/1

Mantelzorg

alle extra zorg en hulp die, min of meer geregeld, uit liefde of sympathie aan iemand gegeven wordt. Het gaat hier om vaardigheden en activiteiten die de ander niet (goed) meer zelf kan doen of nooit zal kunnen doen. Gewoon het huishouden doen voor je gezin is dus geen mantelzorg.
Gevonden op

Mantelzorg

Zorg die op vrijwillige basis wordt gegeven aan iemand die zorg nodig heeft door een of meer leden uit zijn directe omgeving, zoals familie, buren en kennissen. Dit gaat vaak onbetaald, en kan bij langdurige noodzaak of wanneer het langzaam maar zeker steeds slechter gaat met degene die hulp nodig heeft, een heel grote belasting vormen voor de mens...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is. In Nederland zijn er 3,6 miljoen mensen die voor een ander ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mantelzorg

mantelzorg

zorgverlening door mensen uit de naaste omgeving van de patiënt (bijvoorbeeld door de partner, familie of buren)
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Mantelzorg

informele zorg die vrijwillig en onbetaald wordt gegeven (door bijv. familie, buren, vrienden)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10449

Mantelzorg

Informele zorg die mensen, veelal de partner, gezins- of familielid, vriend of kennis, vrijwillig en onbetaald verlenen aan een chronisch zieke of hulpbehoevende persoon. Het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Mantelzorg

Mantelzorg is het verlenen van (professionele) zorg aan gehandicapten, chronisch zieken of hulpbehoevende ouderen door familie, vrienden, kennissen of buren. In het algemeen kan gesteld worden dat de mantelzorgers een persoonlijke band met de patiënt of zorgvrager hebben. Doorgaans verlenen de familie, vrienden, kennissen of buren van de patiënt-...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Mantelzorg

mantelzorg

zorg in een kleine groep, waarvan de leden onderling in relatie staan (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mantelzorg
Geen exacte overeenkomst gevonden.