Zoek op

model

algemeen: Is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, en beschrijft hierdoor slechts de samenhang tussen de belangrijkste ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=model

model

tekeningen- of modellenrecht: nieuwe driedimensionale uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=model

model

tekeningen- of modellenrecht: nieuw driedimensionaal uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Een dergelijk ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/model

model

het model zelfst.naamw.Uitspraak:   [moˈdɛl] Verbuigingen:   model|len (meerv.) 1) (klein) voorbeeld van iets nieuws of groots dat nog niet bestaat Voorbeeld:   `een schaalmodel van de stuwdam`model staan voor  (het voorbeeld zijn voor) 2)...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/model

MODEL

1) Beroep 2) Concept 3) Correct 4) Coupe 5) Domein met een interpretatie 6) Exembel 7) Façon 8) Fatsoen 9) Figuur 10) Formulier 11) Gietvorm 12) Grondbeeld 13) Grondvorm 14) Iemand die poseert 15) Kaliber 16) Kledingvorm 17) Knippatroon 18) Leest 19) Leest of snit 20) Maaksel 21) Maatstaf 22) Mal 23) Mannequin 24) Maquette 25) Miniatuur 26) Monste...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MODEL/1

model

Een weergave van een systeem, proces, IT-dienst, configuratie-item, et cetera, dat wordt gebruikt om inzicht te krijgen in toekomstig gedrag of dat te voorspellen.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

model

•voorbeeld, afbeelding of beeld in drie dimensies. •persoon die mode presenteert of zich laat afbeelden. • [statistiek] : wiskudige uitdrukking die met behulp van aan te passen grootheden de waargenomen gegevens tracht te verklaren. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/model

model

Een rationele, vereenvoudigde, abstracte weergave van de werkelijkheid. Het doel van een model is kennis en inzicht te krijgen in de complexe werkelijkheid, zodat die begrepen en beheerst kan worden.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Model

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-len), voorbeeld; monster, staal; voorschrift; voorgeschreven vorm.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik modeleerde, heb gemodeleerd), vormen, navormen, in het klein voorstellen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Model

[Soldatentaal, 1914] volgens voorschrift. Een sergeant die model is: die zeer streng is. Modeldienst doen Hij is model, modelschoenen enz.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

Model

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Model``] 1o. Zie Geschutvervaardiging. 2o. Voorstelling van eenig voorwerp op kleinere schaal. Men gebruikt dikwijls modellen van vuurmonden, affuiten, vestingwerken, schepen, enz. met veel nut bij het theoretisch onderwijs in de militaire wetenschappen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0014.htm

model

voorbeeld
Jaar van herkomst: 1573 (Plantijn )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Model

Let op: Spelling van 1858 voorbeeld, voorschrift, eene voorstelling in het klein. Modelleren, in het klein maken. Modelleur, modelmeester
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

model

voorbeeld (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/model

model

een vorm met bepaalde kenmerken vb: dit model computer is alweer verouderd Synoniem: patrooniemand die poseert voor een foto of kunstwerk vb: het model moest twee uur lang stilstaanvoorbeeld van iets wat gemaakt moet worden vb: de kunstenaar werkte naar een model van gips Synoniemen: miniatuur patroon
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=model

Model

Een model is een gebruiksartikel in drie-dimensionale vormgeving. Voorbeelden zijn de nieuwe vormgeving van verpakkingsmaterialen, meubilair of het model van een auto.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Model

(1) Een in wiskundige symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. Een weergave in wiskundige symbolen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Model

(2) Een rationele, vereenvoudigde, abstracte weergave van de werkelijkheid. Het doel van een model is kennis en inzicht te krijgen in de complexe werkelijkheid, zodat die begrepen en beheerst kan worden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

model

is een vereenvoudigde wergave van de werkelijkheid.Zie ook begrippen L.3
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

model

is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, en beschrijft hierdoor slechts de samenhang tussen de belangrijkste (economische) grootheden. Het voordeel van het werken met modellen is het analytische karakter (simulatie), waarbij men de beperkte geldigheid m.b.t. de actualiteit niet uit het oog mag verliezen. Dit probleem kan worden onde...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

Model

Document dat op driedimensionale wijze geselecteerde elementen van een object of situatie weergeeft.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Model

Het gereedschap dat ons ter beschikking staat om de werkelijkheid te beschrijven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

model

is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, en beschrijft hierdoor slechts de samenhang tussen de belangrijkste (economische) grootheden. Het voordeel van het werken met modellen is het analytische karakter (simulatie), waarbij men de beperkte geldigheid m.b.t. de actualiteit niet uit het oog mag verliezen. Dit probleem kan worden ondervan...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

model

[Nederlands] voorbeeld, vorm
Gevonden op https://quizlet.com/113222561/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.