Zoek op

normaalverdeling

Alle menselijke verschijnselen komen bij individuen in bepaalde gradaties voor. Alle gradaties vormen, als ze worden gemeten, een verdeling. Als een grote groep wordt gemeten heeft die verdeling meestal een klokvorm, de Gausse kromme. De meeste individuen scoren rond het gemiddelde, de top van de klok. Naar de beide einden zitten degenen die lager ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/normaalverdel

normaalverdeling

In de statistiek : klokvormige grafiek die aangeeft hoe de uitkomsten van vele onafhankelijke metingen verdeeld zullen zijn rond de gemiddelde waarde, waarbij de meeste uitkomsten wel dicht bij het gemiddelde liggen, maar daarvan kunnen afwijken tengevolge van toevallige omstandigheden (zoals bijvoorbeeld meetfouten). Hoe nauwer de figuur is, des t...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/normaalverdeling

normaalverdeling

normaalverdeling zelfst.naamw. [wiskunde] een in de waarschijnlijkheidsrekening en statistiek veel toegepaste verdelingsfunctie Bron: Wikiwoordenboek - normaalverdeling. Spelling'normaalverdeling' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/normaalverdeling

Normaalverdeling

[Literatuur] Verdeling die wat betreft vorm mooi symmetrisch is en een aflopende dichtheid heeft in beide staarten van de verdeling.
Gevonden op https://quizlet.com/36584850/cm3-fontys-toegepaste-psychologie-begrippen-ba
Geen exacte overeenkomst gevonden.