Zoek op

onteigening

vastgoedrecht: Door de overheid gebruikte procedure van gedwongen en totale opheffing van de eigendom van het vastgoed van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=onteigening

onteigening

bestuursrecht: de overheid ontneemt particulier bezit ten behoeve van het algemene nut en stelt de getroffene(n) schadeloos. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/onteigening

onteigening

onteigening zelfst.naamw. juridisch handeling, al of niet gerechtelijk, waarbij een zaak tot het eigendom van iemand anders gemaakt wordt Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'onteigening' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenli...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/onteigening

onteigening

Tegen schadeloosstelling verplichte afstand van particuliere eigendommen aan de overheid op basis van de wet.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/onteigening

ONTEIGENING

1) Afnemen van iemands eigendom 2) Expropriatie 3) Het verplicht verkopen van onroerend goed aan de overheid 4) Ontneming van eigendom
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ONTEIGENING/1

Onteigening

Onteigening houdt in dat eigendom, meestal onroerend goed, verplicht wordt verkocht aan de overheid. Onteigening moet worden onderscheiden van confiscatie. Bij confiscatie ontvangt de eigenaar geen vergoeding. Confiscatie wordt toegepast met goederen waarmee een misdrijf is begaan. Het principe van de onteigening is al erg oud. Koning Erišum I va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Onteigening

Onteigening

Grootgrondbezitters moesten in de DDR na WO II hun land afgeven aan de staat.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

Onteigening

Grond van bijvoorbeeld een grootgrondbezitter wordt van de eigenaar afgenomen en verdeeld onder coöperaties of landloze boeren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

onteigening

De soevereiniteit (zeggenschap) van staten over de natuurlijke hulpbronnen, land e.d. betekent dat de staat het recht heeft op onteigening. Dat recht is bijv. ook in de Nederlandse grondwet vastgelegd. Er moet dan een schadevergoeding worden toegekend zoals `bij wet is vastgelegd`; de grondwet garandeert dus niet dat schadevergoeding in álle geval...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Onteigening

Het ten algemene nutte ontnemen van enig goed ten behoeve van de overheid tegen schadeloosstelling en onder rechterlijke tussenkomst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

onteigening

Def.: ontnemen van eigendom ten behoeve van de overheid ten algemene nutte - tegen schadeloosstelling en onder rechtelijke tussenkomst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Onteigening

Onteigenen is in Nederland het recht van de overheid om in bepaalde gevallen onroerend goed van een persoon te kopen. De eigenaar van de grond is in dat geval verplicht om de grond te verkopen. Wanneer een persoon een onroerend goed heeft, kan het voorkomen dat dit door de overheid wordt onteigend wegens uitvoering van het bestemmingsplan. Het best...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Onteigening
Geen exacte overeenkomst gevonden.