Zoek op

oprichtingsakte

producentengedrag: notariële akte op grond waarvan de besloten en naamloze vennootschap moet worden opgericht. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=oprichtingsakte

oprichtingsakte

rechtswetenschap: een authentieke of onderhandse akte op grond waarvan vennootschappen onder firma, gewone commanditaire ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=oprichtingsakte

oprichtingsakte

vennootschapsrecht: notariële akte op grond waarvan een besloten en naamloze vennootschap moet worden opgericht. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/oprichtingsakte

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte is het wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een stichting, besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. De wet vereist dat deze oprichting geschiedt bij authentieke akte, gewoonlijk een notariële akte. Het betreft hier een eenmalige actie waarbij de statuten van de stichting, BV of NV worden ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oprichtingsakte

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte is de notariële akte waarmee een rechtspersoon wordt opgericht. BV’s, NV’s, stichtingen en sommige verenigingen moeten bij notariële akte worden opgericht. Zonder oprichtingsakte bestaat de rechtspersoon niet voor de wet. De oprichtingsakte bevat de verklaring van de comparant dat hij de rechtspersoon wil oprichten. Daarnaa...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/oprichtingsakte/
Geen exacte overeenkomst gevonden.