Zoek op

opsporingsambtenaar

strafprocesrecht: alle personen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=opsporingsambtenaar

opsporingsambtenaar

strafprocesrecht: alle personen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/opsporingsambtenaar

opsporingsambtenaar

opsporingsambtenaar zelfst.naamw. [beroep] ambtenaar, belast met het opsporen van strafbare feiten Bron: Wikiwoordenboek - opsporingsambtenaar. SpellingCorrect gespeld: 'opsporingsambtenaar' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van Op...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/opsporingsambtenaar

OPSPORINGSAMBTENAAR

1) Beroep 2) Opsporingsbeambte 3) Relatant
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OPSPORINGSAMBTENAAR/1

Opsporingsambtenaar

Een opsporingsambtenaar is in Nederland een persoon die belast is met de opsporing van strafbare feiten. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen algemene en buitengewone opsporingsambtenaren. ==Algemeen opsporingsambtenaar== Algemene opsporingsambtenaren zijn ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, (onder)offic...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Opsporingsambtenaar

opsporingsambtenaar

Politieagenten, douanepersoneel, luchthaven- en spoorwegpolitie, belastinginspecteurs en rechercheurs van de FIOD-ECD.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Opsporingsambtenaar

Elk der personen die met de opsporing van een strafbaar feit zijn belast.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

opsporingsambtenaar

Ambtenaar die belast is met het opsporen en vaststellen van strafbare feiten. In het algemeen meestal een politiefunctionaris. In het bijzonder kunnen soms ook bijvoorbeeld boswachters, douanebeambten en stadswachten de bevoegdheid hebben. Zij zijn dan buitengewone opsporingsambtenaren.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/opsporingsambtenaar
Geen exacte overeenkomst gevonden.