Zoek op

professie

de professie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [pro'fɛsi] Verbuigingen:   professie|s (meerv.) dat wat je doet om je geld te verdienen Voorbeeld:   `We krijgen niet langer de middelen om onze professie naar behoren te kunnen uitoefenen.`Synoniemen:  ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/professie

PROFESSIE

1) Afleggen van kloostergeloften 2) Aflegging van een kloostergelofte 3) Aflegging van kloostergeloften 4) Ambt 5) Belijdenis 6) Beroep 7) Betrekking 8) Handwerk 9) Openbare belijdenis 10) Roeping
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROFESSIE/1

professie

beroep
Jaar van herkomst: 1575 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Professie

Let op: Spelling van 1858 bekentenis, openlijke verklaring; kunst, handwerk, beroep, ambacht. Professioneel, beroep- of handwerkmatig. Ex professo, Lat., met vlijt, wel overdacht, opzettelijk. Professor, professeur, een openbaar leeraar op eene hoogeschool, hoogleeraar. In Frankrijk en België de titel ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Professie

Verzamelnaam voor de bedrijven die gezamenlijk de effectenhandel mogelijk maken. ( > beleggen > handelsterminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/professie.htm

professie

kloostergeloften; iemand die deze geloften aflegde, werd `geprofest`.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

professie

beroep
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

professie

beroep (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/professie

professie

wat je doet om geld te verdienen vb: (deftig) mijn vader is leraar van professie Synoniemen: beroep vak
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=professie

Professie

Beroep
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.