Zoek op

rechtscolleges

staatsrecht: algemene benaming voor een hogere rechtsprekende instantie, zoals het Hof van Cassatie, het Arbitragehof of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=rechtscolleges

rechtscolleges

(mv.) staatsrecht: rechtsprekende instantie. Bijv. de Hoge Raad of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rechtscolleges (mv.)
Geen exacte overeenkomst gevonden.