Zoek op

Sticht

Complex van goederen en rechten, voornamelijk door Frankische en Duitse koningen geschonken aan de kerk en bisschop van Utrecht. In de Middeleeuwen bestond het uit het Nedersticht (Utrecht) en het Oversticht (Overijssel, Drenthe met de stad Groningen). Vanaf ongeveer 1150 kregen de graven van Holland en Gelre er steeds meer invloed. In 1528 werd de...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-nederlandse-oudheid-en-mid

STICHT

1) Abdij 2) Bisdom 3) Bisdom van utrecht (geschiedenis) 4) Gebied van een abt 5) Klooster 6) Landstreek 7) Vroegere abdij
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STICHT/1

sticht

geestelijke stichting, met name een klooster of abdij, en vaak tegelijk een instelling voor katholiek onderwijs
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/sticht

Sticht

Een sticht of stift is een klooster, of een gebied waarover een abt of een bisschop als vorst wereldlijke zeggenschap had. In Nederland wordt met Het Sticht doorgaans het Sticht Utrecht bedoeld, het gebied waarover de bisschoppen van Utrecht in de Middeleeuwen als prinsbisschoppen de landsheerlijkheid uitoefenden. Het Overijsselse, Drentse en Gron...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sticht

Sticht

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] [oudtijds] ) stift; gesticht; bisdom; het - (het bisdom) Utrecht.~ELIJK, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-er, -st), godsdienstig, treffend, troostend [inzonderheid] in de kerk), zalvend, tot godsdienstzin opwekkende.~ELIJKHEID, v. [geen meervoud] troostrijkheid, zalving.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

sticht

klooster, bisdom
Jaar van herkomst: 1281 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Sticht

Of Stift:
(1) klooster;
(2) gebied plus bewoners onder bisschop of abt.
Zie: abdij.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

sticht

klooster, bisdom (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/sticht2
Geen exacte overeenkomst gevonden.