Zoek op

strafprocesrecht

strafprocesrecht: het geheel van de procedurele spelregels volgens welke het materieel strafrecht wordt toegepast;van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=strafprocesrecht

strafprocesrecht

strafprocesrecht: rechtsgebied dat de regels omvat die betrekking hebben op de procedures van strafvervolging, met name ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=strafprocesrecht

strafprocesrecht

strafprocesrecht: rechtsgebied uit het Wetboek van Strafvordering; vooral m.b.t. de formele regels die betrekking hebben ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/strafprocesrecht

Strafprocesrecht

Het strafprocesrecht, ook wel formeel strafrecht of strafvordering is het procesrecht van het strafrecht. Als formeel strafrecht vormt het de tegenhanger van het materieel strafrecht. Het geeft aan welke procedure gevolgd moet worden als iemand het materiële strafrecht heeft overtreden terwijl het materiële strafrecht bepaalt wat wel en niet str...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafprocesrecht

strafprocesrecht

bepaalt hoe en door wie wordt onderzocht of een strafbaar feit is begaan en door wie en naar welke maatstaven daarover en over de daaraan te verbinden strafrechtelijke sancties wordt beslist Gebruikt voor: formeel strafrecht strafrechtspleging strafvordering strafzaken Wetboek van Strafvordering Meer specifiek: opsporingsbevoegdheden partijen in he...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/7714
Geen exacte overeenkomst gevonden.