Zoek op

transcendentie

transcendentie zelfst.naamw. religie het boven en buiten het zintuiglijk waarneembare zijn, betrekking hebbend op het goddelijke Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'transcendentie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst va...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/transcendentie

Transcendentie

[filosofie] - Transcendentie is een filosofisch begrip dat kan gedefinieerd worden als het naar buiten staan of overstijgen van de mens. Dit begrip komt bij vele filosofen terug waaronder Immanuel Kant en later in de fenomenologie van Edmund Husserl, de zijnsontologie van Martin Heidegger, het alteriteitsdenken van Emmanuel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transcendentie_(filosofie)

Transcendentie

[religie] - Het woord transcendentie (overstijging) heeft in de theologie twee betekenissen die echter wel verwant zijn. Met andere woorden, soms hebben mensen ervaringen die hen boven de gewone werkelijkheid uittillen, zoals God (in het theïsme, onder andere in het christendom) ver boven het alledaagse verheven is. == Eig...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transcendentie_(religie)

Transcendentie

overstijging; bovenzinnelijk bewustzijn; het zich boven de dualiteit van het zinnelijke vereenzelvigen met de getuige; keuzevrijheid; het hier en nu bewustzijn. Overstijging is van essentieel belang in de filognosie om niet verstrikt te raken in het ego van de maatschappelijke identiteit die bestaat uit iemands burgerlijke status en beroep. Door de...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.