Zoek op

verkiezingen

staatsrecht: procedures waardoor kiesgerechtigden hun vertegenwoordigers in het Europese, het federale of het regionale ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verkiezingen

verkiezingen

verkiezingen zelfst.naamw.Uitspraak:   [vərˈkizɪŋə(n)] gelegenheid dat burgers kiezen wie er in het bestuur van een land, provincie of plaats moet zitten Voorbeelden:   `gemeenteraadsverkiezingen`, `parlementsverkiezingen` © Kernerman Dictionaries. SpellingC...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verkiezingen

verkiezingen

Bij een verkiezing kunnen alle kiesgerechtigde burgers via hun stembiljet hun voorkeur uitspreken voor de samenstelling van een nieuwe volksvertegenwoordiging. En op basis daarvan voor een nieuwe regering of bestuur. Vrije en eerlijke verkiezingen wil onder meer zeggen dat iedere staatsburger zich onder bepaalde voorwaarden kandidaat kan stellen, d...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/verkiezingen

Verkiezingen

[Namibië] - De presidentsfunctie van Namibië en de leden van de Nationale Vergadering van Namibië, de Regionale Raad en de lokale raden worden via verkiezingen aangeduid. De verkiezingen voor de Nationale Vergadering worden proportioneel georganiseerd en het hele land wordt als één kieskring beschouwd. Ook de lokale ve...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkiezingen_(Namibië)

Verkiezingen

Het uitbrengen van stemmen door kiezers op kandidaten voor gekozen organen. Dit kan op twee manieren:
- directe verkiezingen : de burger kiest direct zijn afgevaardigde (zoals leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad).
- indirecte verkiezingen: de burger kiest direct afgevaardigden en die kiezen op hun beurt een ander org...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

verkiezingen

electies Ruimere term: politieke gebeurtenissen
Categorie: Gebeurtenissen > politieke gebeurtenissen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Verkiezingen

Het uitbrengen van stemmen door kiezers op kandidaten voor gekozen organen. Dit kan op twee manieren: 1) directe verkiezingen : de burger kiest direct zijn afgevaardigde (zoals leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad);
2) indirecte verkiezingen: de burger kiest direct afgevaardigden en die kiezen op hun beurt een ander orga...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

verkiezingen

[Politiek] tijdens de verkiezingen brengt het volk zijn stem uit, waarbij het kiest voor een politieke partij en haar vertegenwoordigers
Gevonden op https://quizlet.com/45214053/aan-het-woord-41-politiek-in-belgie-flash-card

verkiezingen

[Geschiedenis] de mogelijkheid om te stemmen op politieke partijen of personen van wie jij vindt dat ze in het bestuur moeten komen
Gevonden op https://quizlet.com/93125967/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.