Zoek op

vervaltermijn

gerechtelijk recht: tijdsspanne waarbinnen een bepaalde prestatie geleverd moet zijn of handeling gesteld moet zijn; termijn ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vervaltermijn

vervaltermijn

erfrecht: de aanspraak op de som ineens moet uiterlijk binnen negen maanden na het overlijden van een erflater zijn gemaakt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vervaltermijn

vervaltermijn

verbintenissenrecht: tijdspanne waarbinnen een bepaalde prestatie geleverd moet zijn; termijn waarna een rechtsvordering ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vervaltermijn

vervaltermijn

Termijn waarbinnen een partij een handeling moet verrichten om zijn of haar rechten veilig te stellen. Met deze wettelijk vastgestelde termijn wordt de wederpartij beschermd: als de partij niet op tijd heeft geprotesteerd vervalt zijn recht. Een voorbeeld is de vervaltermijn die geldt bij het aanvechten van een ontslag . Als daarmee langer dan zes ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/vervaltermijn
Geen exacte overeenkomst gevonden.