Zoek op

Vervening

Vervening is het verwijderen van een veenbodemlaag uit een veenderij, doorgaans om het te gebruiken als brandstof. == Brandstof == Het delven van veen was honderden jaren een lucratieve bezigheid omdat het in de vorm van turf de belangrijkste beschikbare brandstof was. Na afgraven of wegbaggeren van het veen werd de grond geschikt gemaakt voor lan...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vervening

vervening

Het afgraven van hoogveen waardoor het huidige hoogveenlandschap ontstond, of het uitbaggeren van laagveen waardoor het huidige laagveenlandschap is ontstaan.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

vervening

Het afgraven van hoogveen waardoor het huidige hoogveenlandschap ontstond, of het uitbaggeren van laagveen waardoor het huidige laagveenlandschap is ontstaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Vervening

Ontginning van veengebieden ten behoeve van de turfwinning.
De verveningen in Drenthe zijn te rangschikken in vier grote verveningssystemen, met daarnaast een viertal losstaande kleine veengebieden. Bij de grote veencomplexen gaat het om de Smildervenen Dieverder en Leggeler Smildervenen; Kloosterveen), het Hoogeveense verveningssysteem, de Oos...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Vervening
Geen exacte overeenkomst gevonden.