Zoek op

Woningwet

(Wonw) vastgoedrecht: wet van 29 augustus 1991 die voorschriften geeft over het bouwen, de staat van bestaande bouwwerken en standplaatsen, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/Woningwet (Wonw)

Woningwet

Nederlandse wet uit 1901, waarbij minimale eisen worden gesteld aan woningen. Ontstaan door de miserabele woonomstandigheden in de 19de eeuw. De wet had grote invloed op de kwaliteit van de Nederlandse woningbouw.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bouwkunde/woningwet

Woningwet

Wet uit 1901, regelde de overheidssubsidiëring van sociale woningbouw. Deze is gebonden aan minimumeisen, waarbij het eerste criterium de zorg voor de volksgezondheid is. De Woningwet schreef ook het maken van een uitbreidingsplan voor.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-1900-1945/woningwet

woningwet

de woningwet zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['wonɪŋwɛt] wet die de volkshuisvesting in Nederland regelt Voorbeelden:   `woningwetwoning`, `woningwetbouw` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'woningwet' komt voor in de Woordenlijst Ned...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/woningwet

Woningwet

De Woningwet is een Nederlandse wet, ingevoerd in 1901 door het kabinet-Pierson. De wet stond op 22 juni 1901 in het Staatsblad, maar trad pas in werking op 1 augustus 1902. Het doel van de Woningwet was om bewoning van slechte en ongezonde woningen onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen. Het wordt algemeen beschouwd als h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Woningwet

Woningwet

Geeft voorschriften voor de volkshuisvesting, d.w.z. m.b.t. woningbouw, en de geldelijke steun van gemeente en rijk voor woningbouw.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Woningwet

De woningwet geeft voorschriften voor de volkshuisvesting, d.w.z. met betrekking tot woningbouw, en de geldelijke steun van gemeente en rijk voor woningbouw.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Woningwet

Wet uit 1921 die bepaalde dat stadsuitbreidingen alleen nog maar mochten plaatsvinden volgens plannen, die door het gemeentebestuur waren goedgekeurd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Woningwet

geeft voorschriften voor de volkshuisvesting, d.w.z. m.b.t. woningbouw, en de geldelijke steun van gemeente en rijk voor woningbouw
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/W

Woningwet

Voorschriften voor de volkshuisvesting zijn opgenomen in de woningwet. De wet geeft voorschriften aan voor woningbouw en ook voor de geldelijke steun van gemeente en rijk voor woningbouw.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.