Zoek op

zelfbeschikking

De daad waarbij een volk zijn staatsvorm en bestuur kiest. Een belangrijk onderdeel hiervan is het recht op afscheiding . Het moet worden onderscheiden van autonomie , wat slechts zelfbestuur over de eigen, interne aangelegenheden inhoudt. Het volkenrecht is onduidelijk over de vraag wanneer het zelfbeschikkingsrecht geldt.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/zelfbeschikking

zelfbeschikking

zelfbeschikking zelfst.naamw. de mogelijkheid om over zichzelf en het eigen lichaam en leven te beslissen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'zelfbeschikking' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woord...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zelfbeschikking

zelfbeschikking

Het recht op eigen keuzen en zelfstandigheid, zowel voor het individu als voor een collectief, bijv. een volk. In het eerste artikel van beide VN-verdragen van 1966 is het recht op zelfbeschikking van volken opgenomen. Het individuele recht op zelfbeschikking kan gezien worden als een element van de persoonlijke vrijheid, en daarmee als een grondsl...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500
Geen exacte overeenkomst gevonden.