Zoek op

Zelfcensuur

Bij zelfcensuur leggen media of individuen of groepen zichzelf beperkingen op, bijvoorbeeld om de gevoelens van hun toehoorders te ontzien, moeilijkheden met de overheid te voorkomen of om de illusie van unanimiteit in een groep in stand houden. Enkele praktijkvoorbeelden van zelfcensuur: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfcensuur

zelfcensuur

Bijzondere vorm van censuur, waarbij een auteur of een redactie in eigen werk wijzigt of schrapt. Meestal gebeurt dit onder druk van de publieke opinie, de overheid of door gewijzigde inzichten van de auteur zelf. Een voorbeeld van zelfcensuur is de 2e herziene druk van de r...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Zelfcensuur

Zelfcensuur is een versie van censuur waarbij media of individuen zichzelf publicatiebeperkingen opleggen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om gevoelens van hun publiek te ontzien of om problemen met de overheid te voorkomen. Zelfcensuur is het achterhouden of vervormen van nieuws omdat de journalist andere belangen dan het belang van waarheidsgetrouw...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Zelfcensuur

zelfcensuur

[Maatschappijleer] het zelf schrappen van delen in een artikel of uitzending door journalisten om problemen met de autoriteiten te voorkomen.
Gevonden op https://quizlet.com/103343412/maatschappijleer-kernbegrippen-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.