Zoek op

verwijderen

I verwijderen werkw.Uitspraak:   [vər'wɛidərə(n)] Verbuigingen:   verwijderde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft verwijderd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen doen verdwijnen Voorbeeld:   `Fietsen die in de weg staan, worden verwijderd...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verwijderen

verwijderen

•weghalen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/verwijderen

verwijderen

op een afstand plaatsen
Jaar van herkomst: 1642 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

verwijderen

Iets weghalen of ergens vanaf komen.
Categorie: Procédés en Technieken > subtractieve procédés en technieken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

verwijderen

weghalen of laten verdwijnen vb: de dokter heeft een stukje ijzer uit haar hand verwijderd
hij wordt van school verwijderd [weggestuurd]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=verwijderen

Verwijderen

Reeks van processen betrekking hebbend op de implementatie van beslissingen over bewaartermijnen, vernietigen, overdragen of exporteren, die zijn vastgelegd in bevoegdheden of andere instrumenten
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

verwijderen

[Nederlands] weghalen
Gevonden op https://quizlet.com/126649492/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.