Zoek op

In de wolken zijn

Spreekwoorden: (1914) In de wolken zijn,
d.w.z. zeer verheugd zijn. Vgl. Harrebomée II, 478: Hij is in (door, of boven) de wolken. Men zegt dit, als iemand bovenmate vrolijk is. Ook bezigt men het voor den toestand, waarin zich de beschonkene bevindt. Syn. is over de huizen zijn (Harreb. I, 342 b); opgetogen, in den zeve...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2730.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.