Zoek op

natuur

grondbegrip: betreft als productiefactor alle soorten natuurlijke hulpbronnen zoals grond, natuurlijke hulpbronnen zoals ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=natuur

natuur

de natuur zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [naˈtyr] 1) wereld zoals die is zonder mensen, met name de dieren en planten Voorbeelden:   `in de vrije natuur`, `natuurbescherming`Antoniem:   cultuur ongerepte natuur  (natuur waar mensen geen invlo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/natuur

Natuur

De productiefactor natuur of natuurlijke hulpbronnen zijn grond, water, lucht en alles daarop en daarin voor zover niet door mensen geproduceerd. De beloning voor natuur is pacht. Andere productiefactoren zijn kapitaal, arbeid en ondernemerschap.
Gevonden op https://www.finler.nl/natuur/

NATUUR

1) Aangeboren neiging 2) Aanleg 3) Aard 4) Al wat groeit 5) Buiten 6) Deel van het delfstoffenrijk 7) Geaardheid 8) Gemoed 9) Gestel 10) Heelal 11) In wezen geen droge tijd (cry 12) Inborst 13) Ingeboren aard 14) Innerlijk 15) Innerlijk gevoel 16) Inslag 17) Karakter 18) Landschap 19) Mentaliteit 20) Natura 21) Persoonlijkheid 22) Temperament 23) T...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NATUUR/1

Natuur

[esthetica] - De natuur is sinds de prehistorie prominent aanwezig in de kunsten, vaak met nadruk op de schoonheid. De associatie van natuur met schoonheid is bij veel mensen erg sterk. De esthetica bestudeert onder andere de precieze aard van de natuurlijke schoonheid. Een klassiek idee van mooie kunst heeft te maken met i...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_(esthetica)

Natuur

[kosmos] - De natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, en die als zodanig bestudeerd wordt door de natuurwetenschappen. Hiertoe behoort de studie van de levenloze (natuurkunde, scheikunde, aardwetenschappen en astronomie) en de levende natuur (biologie). De natuur omvat de niet-levende n...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_(kosmos)

natuur

één van de drie productiefactoren die o.a. grondstoffen, vestigingsplaats en energie biedt
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Natuur

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] heelal, al het geschapene; aard, eigenschappen, wezen (der dingen); [figuurlijk] de Godheid; zinnelijke wereld; natuurstoffen nog onbearbeid (natuur als tegenstelling van kunst); aangeboren verknochtheid (in den mensch); [figuurlijk] den tol der - betalen, sterven; naar de - (naar het lev...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0017.htm

natuur

aangeboren neiging - Jaar van herkomst: 1201-1225 (CG II 1 Floyris )
landschap - Jaar van herkomst: 1697 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

natuur

Spreekwoorden: (1914) De natuur gaat boven (of is sterker dan) de leer
d.w.z. ‘de aangeboren neigingen zijn sterker dan alle onderricht en vermaningen’; hd. Natur geht für Lehr; oostfri.: Natur geit aver d' Lehr (Wander III, 971). Een oud spreekwoord, dat in het mnl. luidt vore leringe gaet nature (vgl. R...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1656.htm

Natuur

Let op: Spelling van 1858 zie Natura
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

natuur

Te gebruiken voor het concept van de fysieke wereld, inclusief de krachten die daarin aan het werk zijn en het niet-menselijk leven dat zich erin bevindt, door mensen waargenomen als gescheiden en onafhankelijk van henzelf, hun activiteiten en beschaving. Gebruik `milieu`s (objectgroepen)` voor verzamelingen van fysieke dingen, toestanden en invloe...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Natuur

Oorspronkelijke productiefactor die alle natuurlijke hulpbronnen, zoals grond, bossen en delfstoffen omvat. De delfstoffen, die reeds gewonnen zijn, behoren tot het vlottend kapitaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

natuur

De aanwezige flora en fauna
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10948

natuur

het vrije onbebouwde landschap, dat wat rondom de mens is; oorsprong van alle scheppende kracht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/natuur

Natuur

De werkelijkheid onaangeroerd door de mens, oorspronkelijk opgevat. Tegenovergesteld aan cultuur. 2. Aard of essentie. Etymologie (lat) Natura, van natus-nasci = geboren worden, tot leven komen, ontstaan
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/natuur.html

natuur

manier waarop iets of iemand in elkaar zit vb: van nature is hij heel vrolijk
dat is zijn tweede natuur [zijn vaste gewoonte]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=natuur

natuur

natuur:toestand waarin iets bestaat voordat men er opzettelijk iets aan heeft veranderd, beginsel van alle scheppende en onderhoudende kracht; omgeving of omstandigheden die niet door de mens zijn gewijzigd en waarin spontane vestiging van planten en diersoorten plaatsvindt.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

natuur

betreft als productiefactor alle soorten natuurlijke hulpbronnen zoals grond, natuurlijke hulpbronnen zoals klimaat, viswater, delfstoffen (in de grond) etc.. N.B.de delfstoffen, die reeds gewonnen zijn, behoren tot het vlottend kapitaal!
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

natuur

betreft als productiefactor alle soorten natuurlijke hulpbronnen zoals grond, natuurlijke hulpbronnen zoals klimaat, viswater, delfstoffen (in de grond) etc N.B.de delfstoffen, die reeds gewonnen zijn, behoren tot het vlottend kapitaal!(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Natuur

[Beeldende vorming] Wat bij de aarde hoort en vanzelf groeit.
Gevonden op https://quizlet.com/86756624/begrippen-beeldende-vorming-flash-cards/

natuur

wat de mens om zich heen ziet en wat wordt beschouwd als nog niet (wezenlijk) door de mens gewijzigd Gebruikt voor: natuurlijke omgeving Meer specifiek: ecosystemen energiebronnen fauna flora natuurgebieden zeeën Zie ook: productie
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5850
Geen exacte overeenkomst gevonden.