Zoek op

bodem

Bovenste deel van de aardkorst , (ongeveer 80cm), waarin plantengroei kan plaats vinden door de aanwezigheid van water, lucht en organismen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/bodem

bodem

de bodem zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈbodəm] Verbuigingen:   bodem|s (meerv.) 1) onderkant van een voorwerp Voorbeeld:   `de bodem van de kist`de bodem van de schatkist komt in zicht  (het geld is bijna op)dubbele bodem  (dubbele ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bodem

BODEM

1) Aarde 2) Aardkorst 3) Bedding 4) Begane grond 5) Bodemoppervlak 6) Boot 7) Deel van de aardkorst 8) Deel van een emmer 9) Deel van een fles 10) Deel van een krater 11) Deel van een rivier 12) Deel van een roeiboot 13) Deel van een strijkinstrument 14) Deel van een vat 15) Deel van een viool 16) Deel van een zee 17) Diepte 18) Grond 19) Grondgebi...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BODEM/1

bodem

1 (sl, algemeen gebruik) Ondergrond. 2 (ss, als aardwetenschappelijke vakterm) Verweringslaag; laag die zich ten opzichte van het onderliggende gesteente - sediment onderscheidt door een chemische en fysische signatuur van blootstelling aan de lucht, de inwerking van grond- en regenwater, weerseffe…
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

bodem

•een onderkant. •de grond.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bodem

bodem

Bovenste, veranderde deel van de aardkost, waarin de planten wortelen.
Gevonden op http://static.digischool.nl/ak/2efase/begrippen/b_landsch.htm

bodem

bovenste deel van de grond, dat van belang is voor de plantengroei
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Bodem

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), grond, diepte, onderdeel; de - van een vat; de - der zee; de vaderlandsche -; op eigen grond en -, het land waar men geboren is; vijandelijke -, grondgebied des vijands; [figuurlijk] schip; de vloot was 20 -s sterk; [figuurlijk] aan eene zaak den - inslaan, haar met geweld voor goed doen eindigen; ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Bodem

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Bodem``] Een woord dat wel eens overdragtelijk voor schip gebezigd wordt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm

bodem

grond
Jaar van herkomst: 1260-1280 (CG II 1 Wrake R. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

bodem

1> een schip. De term wordt in deze zin nauwelijks in de Binnenvaart gebruikt. Over de herkomst van het woord bodem in deze betekenis is men het niet eens. Het woord komt in alle oude germaanse talen voor zodat de oorsprong moeilijk te achterhalen is. 2> de vaste grond onder het wateroppervlak. 3> in samenstellingen en door leken soms gebruikt als ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=blo

bodem

Het bovenste deel van de aardkorst waarin planten wortelen. Onder invloed van het klimaat en vegetatie vinden er bodemvormende processen plaats die de bodem een typisch profiel geven.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

bodem

Bovenste, veranderde deel van de aardkost, waarin de planten wortelen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

bodem

Bovenste veranderde deel van de grondsoort.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

bodem

Het bovenste deel van de aardkorst, bestaande uit verweerd gesteente, waarin planten wortelen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

bodem

het bovenste, losse deel van de aarde, waarin de plantenwortels groeien
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Bodem

bovenste deel van de aardkorst, waarin planten wortelen. Er kunnen allerlei veranderingen in plaatsvinden. Negatieve: erosie, verzilting, verdroging en verarming. Deze negatieve veranderingen moeten we tegen gaan om deze unieke hulpbron te behouden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10213

Bodem

Het deel van de (zelf door verwering of afzetting gevormde) grond, dat onder invloed van het klimaat, de begroeiing en de fauna geleidelijk verandert. De bodem vinden we dus aan de aardoppervlakte.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

bodem

grond vlak (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bodem

Bodem

Een bodem is een tijdelijk of absoluut dieptepunt in een koersgrafiek. Langs verschillende bodems in een grafiek kan een trendlijn gebroken worden.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/bodem

Bodem

(Grond) De grond waarin de planten worden gekweekt.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

bodem

oppervlakte van de aarde vb: ze hebben gifstoffen in de bodem gevonden Synoniem: grond
onderkant van een ding waar je iets in kunt stoppen vb: er zit een gat in de bodem van die ton
een verhaal met een dubbele bodem [waar meer achter zit dan je zou denken]
tot op de bodem uitzoeken [heel goed uitzoeken]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bodem

bodem

[Techniek] het door klimaat en vegetatie veranderde bovenste deel van de grondsoort
Gevonden op https://quizlet.com/60129255/begrippen-hoofdstuk-2-aardrijkskunde-natuur-en

Bodem

In het algemeen, o.a. in de Wet Bodembescherming, `het bovenste deel van de aardkorst`.
In de bodemkunde is het begrip beperkt tot: `de bovenste laag van de aardkorst voorzover die door planten beworteld is of kan worden, en- of voorzover die onder invloed van fysische, chemische of biologische processen is veranderd`. Deze bodemvormende proces...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Bodem
Geen exacte overeenkomst gevonden.