Zoek op

insolventie

markten en prijzen, groei en conjunctuur: staat waarin de failliete boedel zich bevindt vlak voordat de curator die gaat ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=insolventie

insolventie

insolventierecht: staat waarin de failliete boedel zich bevindt vlak voordat de curator die gaat te gelde maken;van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=insolventie

insolventie

insolventierecht: staat waarin een failliete boedel zich bevindt vlak voordat de curator die te gelde gaat maken;periode ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/insolventie

insolventie

Overkoepelende term van alle gevallen waarin een natuurlijk persoon of een onderneming financieel onvermogend is en niet meer aan zijn schuldverplichtingen kan voldoen. Nederland kent drie insolventieregelingen: het faillissement, surséance van betaling en schuldsanering van natuurlijke personen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/insolventie

INSOLVENTIE

1) Betalingsonmacht 2) Insolvabiliteit 3) Onmacht 4) Onmacht om te betalen 5) Onmacht tot betalen 6) Onvermogen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSOLVENTIE/1

Insolventie

Insolventie is in Europa de meest overkoepelende term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. De term is afgeleid van het Latijnse werkwoord solvere, dat betalen betekent. Met het ontkennende prefix ín- heeft het woord insolventie dus betrekking op het niet kunnen betalen. Nederl...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Insolventie

Insolventie

De periode dat een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Insolventie

Onvermogen om financiële verplichtingen na te komen. Bij kredietverzekering worden faillissement, surseance van betaling eneen akkoord met crediteuren aangemerkt als insolventie. Daarbij dekt men ook vermoedelijke insolventie: als een rechtsgeldige vordering bijvoorbeeld zes maanden lang openstaat, zal de kredietverzekeraar aannemen dat er recht o...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Insolventie

Staat van faillissement. De staat waarin de failliete boedel zich bevindt na de verificatievergadering, zonder dat een akkoord is bekrachtigd door de rechtbank en waarin de curator de vereffening van de failliete boedel ter hand neemt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Insolventie

Staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Gaat soms vooraf aan faillissement.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Insolventie

Staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Gaat soms vooraf aan faillissement.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.