Zoek op

rekenrente

groei en conjunctuur: Rentepercentage dat wordt gebruikt bij het contant maken van de toekomstige premie-inkomsten en de ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=rekenrente

rekenrente

verzekeringsrecht: rente die een verzekeringsmaatschappij op haar beleggingen verwacht te kunnen behalen. De ~ is van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rekenrente

Rekenrente

Verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren een fictief rentepercentage bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen. Dit fictieve percentage wordt de rekenrente genoemd. ( > sparen en lenen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/rekenrente.htm

Rekenrente

Assurantiebegrip:
De rente die levensverzekeringsmaatschappijen moeten vergoeden over het in de verzekering opgebouwde kapitaal of de rente die een verzekeringsmaatschappij op haar beleggingen verwacht te kunnen behalen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Rekenrente

Fictief percentage dat het belegde pensioenvermogen wordt geacht op te brengen in de toekomst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Rekenrente

Een rente-aanname die wordt gehanteerd in het prospectus gedurende (een deel van) de looptijd van de belegging.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10261

Rekenrente

Rekenrente is de rente die een verzekeringsmaatschappij op haar beleggingen verwacht te kunnen behalen. Deze rente is van belang omdat verzekeringsmaatschappijen de ontvangen premies plegen te beleggen. Bij de bepaling van de hoogte van de premie wordt rekening gehouden met de rekenrente. Als het rendement op de beleggingen hoger is dan de rekenren...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Rekenrente

Fictief rendementspercentage dat het belegde pensioenvermogen wordt geacht op te brengen in de toekomst. Bij de berekening van contante waarden van toekomstige betalingen wordt van dit rendementspercentage uitgegaan. 
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Rekenrente

De rekenrente is de rente (rendement) waar pensioenfondsen maximaal mee mogen rekenen als ze berekeningen voor de toekomst maken.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_r.asp

Rekenrente

Rekenrente is de rente die een verzekeringsmaatschappij verwacht te behalen op haar beleggingen. Deze rekenrente is van belang omdat de verzekeringsmaatschappijen de ontvangen premies plegen te beleggen. Bij de bepaling van de hoogte van de premie wordt rekening gehouden met deze rekenrente. Indien het rendement op de beleggingen hoger is dan de re...
Gevonden op http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/begrippen/rekenrente.html

Rekenrente

De rente die een verzekeringsmaatschappij op haar beleggingen verwacht te kunnen behalen. Deze rente is van belang omdat verzekeringsmaatschappijen de ontvangen premies plegen te beleggen. Bij de bepaling van de hoogte van de premie wordt rekening gehouden met de rekenrente. Als het rendement op de beleggingen hoger is dan de rekenrente, ontstaat e...
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/R

Rekenrente

Verondersteld rendement dat de levensverzekeraar hanteert bij de premieberekening.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

rekenrente

De rekenrente is het rentepercentage waarmee pensioenfondsen de dekkingsgraden dienen te berekenen met betrekking tot hun pensioenverplichtingen. In de pensioencontracten is het recht op een (nominaal) pensioen vastgesteld op basis van de ingelegde pensioenpremies. (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.