Zoek op

Standaarden

Een standaard is een procedure of een maat waarvan een groep mensen met elkaar heeft afgesproken dat ze hem zullen gebruiken. De afspraken worden vastgelegd in een document, waarin de specificaties staan beschreven. Standaarden kunnen door diverse erkende (semi-officiële) instanties worden vastgelegd, maar bv. ook door de industrie. Men spreekt en...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

Standaarden

Standaarden zijn er in soorten. Een de facto-standaard is een standaard die in de praktijk door een groot aantalpartijen is geaccepteerd en overgenomen, maar zonder dat deze dooreen onafhankelijke organisatie als formele standaard is vastgesteld.Veel leveranciersafhankelijke standaarden zijn zo ontstaan. De jurestandaarden daarentegen zijn wel door...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10699
Geen exacte overeenkomst gevonden.