Zoek op

vermogensrecht

vermogensrecht: rechtsgebied uit vooral boeken 3 en 6 Burgerlijk Wetboek, dat een regeling geeft van de subjectieve rechten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vermogensrecht

vermogensrecht

In het vermogensrecht, een deel van het privaatrecht , onderscheidt men: het goederenrecht , waaronder eigendom en de zakelijke rechten , het verbintenissenrecht en de rechten op de voortbrengselen van de geest (de intellectuele eigendom ): auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en modellenrecht.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/vermogensrecht

Vermogensrecht

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het`` vermogensrecht``` het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen. Twee grote gebieden in het vermogensrecht zijn het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Met het vermogensrecht als rechtsgebied moet niet verward worden de betekenis die een verm...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht

Vermogensrecht

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen. Twee grote gebieden in het vermogensrecht zijn het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Met het vermogensrecht als rechtsgebied moet niet verward worden de betekenis die een vermogensrecht ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Vermogensrecht

[Maatschappijleer] Alles wat met iemands vermogen te maken heeft en in geld is uit te drukken.
Gevonden op https://quizlet.com/101918612/maatschappijleer-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.