Zoek op

commissionair

financiële zaken: Iemand die onder eigen naam voor rekening van derden of voor zichzelf handelt in effecten en daarvoor ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=commissionair

commissionair

overeenkomstenrecht: lasthebber. Persoon die in eigen naam, maar voor rekening van een ander (meestal lastgever) handelt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/commissionair

commissionair

effectenrecht: persoon die adviseert en beheert en op de beurs opdrachten van klanten uitvoert. De ~ mag ook voor eigen rekening ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/commissionair

commissionair

contractenrecht: handelstussenpersoon die in eigen naam, maar voor rekening van een ander (meestal lastgever) handelt. Specifieke ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=commissionair

Commissionair

Een commissionair of broker is een persoon of firma die bemiddelt tussen kopers en verkopers van effecten. De commissionair krijgt bij een transactie een vergoeding die commissie wordt genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

commissionair

Iemand die in opdracht van anderen goederen inkoopt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_mainpo.htm

commissionair

Iemand die in opdracht van anderen goederen inkoopt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_verkee.htm

Commissionair

De commissionair sluit overeenkomsten af, op zijn eigen naam of firma, op order van en voor rekening van een ander (principaal of committent genoemd). Voor de bemiddeling ontvangt de commissionair loon of provisie. De commissionair handelt op eigen naam en wordt tegenover derden verbonden en gerechtigd. Ook de tegenpartij wordt aan de commissionair...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10352

Commissionair

(rechts-)persoon die aan- en verkoopopdrachten uitvoert voor cliënten en-of voor eigen rekening. ( > beleggen > handelsterminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/commisionair.htm

Commissionair

Een beurslid dat ten behoeve van zijn klanten bemiddelt bij aan- en verkopen van effecten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Commissionair

Effectenmakelaar. De commissionair adviseert, beheert en voert op de beurs opdrachten van cliënten uit. Hij mag dat ook voor eigen rekening doen. Voor zijn diensten berekent hij commissie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Commissionair

Effectenmakelaar. De commissionair adviseert, beheert en voert op de beurs opdrachten van cliënten uit. Hij mag dat ook voor eigen rekening doen. Voor zijn diensten berekent hij commissie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Commissionair

Tussenpersoon in de handel in effecten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Commissionair

Adviseert-beheert en voert op de beurs opdrachten van klanten uit. Hij mag ook voor eigen rekening handelen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/commissionair

commissionair

commissionair zelfst.naamw. iemand die op eigen naam en tegen betaling voor rekening van een ander overeenkomsten afsluit en daarvoor commissie ontvangt    Voorbeeld: `De commissionair zou de koop hebben bevestigd en meermalen hebben toegezegd dat de koopsom betaald zou worden.<ref>...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/commissionair

Commissionair

Een commissionair is een tussenpersoon die in eigen naam overeenkomsten sluit, maar voor rekening van een opdrachtgever (de principaal). Hij heeft zogenaamde onrechtstreekse vertegenwoordiging. Dat betekent dat de opdrachtgever geen vordering heeft op de tegenpartij van de commissionair en vice versa. De eigendom van de verkochte zaak gaat wel rec...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Commissionair

commissionair

iemand die op eigen naam voor rekening van anderen handelt (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/commissionair

commissionair

iemand die op eigen naam voor rekening van anderen handelt
Jaar van herkomst: 1778 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Commissionair

Een commissionair is een persoon of firma die bemiddelt tussen kopers en verkopers van beleggingsproducten. De commissionair krijgt bij een order een vergoeding die commissie wordt genoemd.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/c.html

Commissionair

Een zelfstandige tussenpersoon (handelaar) die er zijn bedrijf van maakt op eigen naam of firma overeenkomsten af te sluiten op order en voor rekening van een opdrachtgever (= committent). Voor zijn dienstverlening ontvangt hij een vergoeding van kosten plus een percentage van de prijs of de omzet (commissie) krijgt.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

COMMISSIONAIR

1) Beroep 2) Handelaar in opdracht van een ander 3) Handelsagent 4) Tussenhandelaar 5) Tussenpersoon 6) Witkiel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COMMISSIONAIR/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.