Zoek op

Gezeg

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] gepraat; daarover valt veel -s, er wordt veel over gesproken; zie ook GEZEGDE.
~D, [deelwoord] zie ZEGGEN. -, [bijvoegelijk naamwoord] bovengenoemd, bovenvermeld, bedoeld.
~DE, o. wat gezegd is; uitdrukking; [in de taalkunde of spraakkunst] ) de hoedanigheid aanduidende.
~GELIJK,...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.