Zoek op

Hiatus

Let op: Spelling van 1858 al te gerekte toon in de uitspraak; ook de uitspraak van twee op elkander volgende klinkletters, welke niet in eenen toon uitgesproken worden; alsmede het gebrek in tooneelspelen, dat twee of meer tooneelen niet behoorlijk met elkander verbonden zijn; eindelijk eene gaping in h...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

hiatus

doorgang
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Hiatus

Spleet, breuk, opening, gaping, gat, leemte. Voorbeeld: hiatus hernia = middenrif-breuk.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11262
Geen exacte overeenkomst gevonden.