Zoek op

MIRAKELSPEL

1) Middeleeuws toneelspel 2) Middeleeuws toneelstuk 3) Soort toneelstuk 4) Toneelspel over een wonder 5) Zeker toneelspel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MIRAKELSPEL/1

mirakelspel

toneelspel waarin een wonder wordt uitgebeeld dat aan god of een heilige wordt toebedeeld
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Mirakelspel

Een middeleeuws, religieus drama, waarin de wonderlijke tussenkomst van Maria, een heilige of een relikwie verlossing brengt Het bekendste en beste Nederlandse voorbeeld is Marieken van Nieumeghen (±1500)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_m.htm

mirakelspel

Middeleeuws toneelstuk (geestelijk drama) waarin de zondeval van een mens centraal staat. Meestal wordt de term gereserveerd voor een spel dat het wonderbaarlijke leven van een heilige tot onderwerp heeft. Vaak wordt in mirakelspelen een zondaar op miraculeuze wijze gered do...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

mirakelspel

een middeleeuwse vorm van toneel die voortkwam uit het liturgisch drama. De mirakelspelen draaiden vooral om de verbeelding van heiligenlevens. Maria en andere heiligen speelden daarom een hoofdrol in de ontknoping In het Nederlands is Mariken van Nieumeghen (uit het begin van de 16e eeuw) het bekendste voorbeeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10817

Mirakelspel

[Literatuur] Toneel (laatmiddeleeuws) waarin een Maria wonder centraal staat.
Gevonden op https://quizlet.com/4411020/literair-historische-begrippen-deel-2-bladzijde
Geen exacte overeenkomst gevonden.