Zoek op

organisatiestructuur

organisatiestructuur zelfst.naamw. [bedrijfskunde] de opbouw van de taakverdeling binnen een organisatie Bron: Wikiwoordenboek - organisatiestructuur. SpellingJuist gespeld: 'organisatiestructuur' komt voor in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 1 definitie op Encyclo1) Organisatiestr...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. Het heeft dus te maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de werknemers. De organisatiekunde is de theorie van het opzetten van organisaties. De organisat...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Een organisatiestructuur is de manier waarop alle taken en afdelingen binnen een organisatie zijn verdeeld en samenhangen. Het geeft de verschillende afdelingen en bijbehorende verantwoordelijkheden weer en de functies van de personeelsleden die binnen die afdelingen werkzaam zijn. Om een organisatiestructuur te ontwerpen, moet rekening worden geho...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

De wijze waarop de middelen van een organisatie-eenheid gedurende een bepaald tijdvak zijn geordend ten behoeve van de activiteiten van die eenheid.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

organisatiestructuur

[Management-en-organisatie] de manier waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een organisatie zijn verdeeld en de onderlinge relaties zijn geregeld.
Gevonden op https://quizlet.com/115578263/9structurering-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.