Zoek op

verantwoording

de verantwoording zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vərˈɑntwordɪŋ] Verbuigingen:   verantwoording|en (meerv.) keer dat je je verantwoordt voor iets Voorbeelden:   `verantwoording afleggen voor je daden`, `iemand ter verantwoording roepen voor iets`op eig...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verantwoording

VERANTWOORDING

1) Rechtvaardiging 2) Rekenschap
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERANTWOORDING/1

Verantwoording

Een definitie van verantwoording kan als volgt worden geformuleerd: ‘er is een relatie tussen een actor en een forum, de actor voelt zich verplicht om informatie te verstrekken, het forum kan vragen stellen en een beoordeling maken die consequenties heeft voor de actor’ (naar: Bovens & Schillemans). ==Definitie== Verantwoording is een begrip d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verantwoording

verantwoording

het uitleggen waarom je het zo deed vb: de directeur legt verantwoording af aan de ouders
hem ter verantwoording roepen [hem laten zeggen waarom hij het zo deed]
op jouw verantwoording [jij moet later uitleggen waarom we het zo deden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=verantwoording

Verantwoording

Principe dat individuen, organisaties en de gemeenschap verantwoordelijk zijn voor hun daden/handelingen en kunnen worden gevraagd deze aan anderen toe te lichten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.