Zoek op

waterstaat

waterstaat zelfst.naamw. waterstaat de toestand van een gebied ten opzichte van het water dat zich erin bevindt en / of dat het omgeeft in Nederland: een overheidsdienst die belast is met het beheer van de waterstand, met de bescherming van het land tegen het water, met de waterloop|waterlopen, me...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/waterstaat

WATERSTAAT

1) Overheidsdienst 2) Regeringsdienst 3) Rijksdienst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WATERSTAAT/1

Waterstaat

Waterstaat is de toestand van het water ten opzichte van het land of de activiteiten van de overheid gericht op bescherming tegen het water en het geschikt maken en beheren van het water voor menselijk gebruik. Onderdeel hiervan is het waterbeheer of waterhuishouding. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstaat

waterstaat

•de toestand van een gebied ten opzichte van het water dat zich erin bevindt en - of dat het omgeeft. •in Nederland: de regeringsdienst die belast is met het beheer van de waterstand, met de bescherming van het land tegen het water, met de waterloop
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/waterstaat

waterstaat

Het buiten houden van zee- en rivierwater, het op peil houden van de waterstand in vaarten, sloten, plassen enz.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_water.htm

Waterstaat

Overheidsdienst die belast is met de zorg over en het beheer van de waterstand, de waterlopen, bruggen, dijken, etc.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

waterstaat

Def.: de overheidsdienst en de daartoe behorende ambtenaren belast met de zorg over en het beheer van de waterstand, de waterlopen en alle werken die deze leiden en beteugelen, alsook met de zorg over de naleving der wetten en verordeningen die daarop betrekking hebben. Toelichting: Er kunnen de Rijkswaterstaat en provinciale watersta...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.