Zoek op

legaat

erfrecht: bijzondere beschikking in een testament, waarbij de erflater aan één of meer personen bepaalde goederen geeft of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/legaat

legaat

erfrecht: beschikking in een testament waarbij iemand (testator) geheel zijn vermogen, een deel hiervan of bepaalde goederen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=legaat

legaat

(oude rechtstermen:) beschikking in een testament dat sommige goederen of geldsommen aan bepaalde personen of instellingen worden toegekend.
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

Legaat

Men vermaakt in een testament een omschreven zaak of een vastgelegd geldbedrag.
In meer ambtelijke taal: een legaat is een erfmaking (iemand tot erfgenaam benoemen) c.q. een testamentaire beschikking waarbij de erflater aan een zeker persoon (legataris) bepaalde goederen, rechten etc. bij overlijden geeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Legaat

Het legaat is een testamentaire beschikking waarbij de erflater bepaalde goederen aan een legataris toekent. Ook de goederen zelf worden een legaat genoemd. Er zijn drie soorten legaten: het algemeen legaat, het legaat onder algemene titel en het bijzonder legaat, zie soorten legaten .
Gevonden op http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/Dossier_successie/woordenboek_erf

Legaat

geld of een goed dat een overledene via een testament aan een bepaalde persoon of instelling heeft nagelaten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Legaat

Legaat is het vermaken van een omschreven zaak of een vastgelegd geldbedrag in een testament.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Legaat

Een testamentaire beschikking, waarbij een bepaald duidelijk omschreven goed aan iemand toekent. De erfgenaam is verplicht om het gelegateerde af te geven aan de legataris.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

legaat

erfmaking, bevoordeling bij testament onder bijzondere titel (vooral ten gunste van kerk).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Legaat

Let op: Spelling van 1858 eene erfmaking, eene gift, schenking bij uitersten wil. Legaat, legatus, een pauselijk gezant; legatus a latere, een kardinaal, dien de paus tot zijnen gezant benoemt. Legatariüs, legataris, medeërfgenaam, een begiftigde. Legatie, gezantschap. Legateren, bespreken, bij uiters...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Legaat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (...aten), gezant -, afgevaardigde van den paus.
~, o. erfmaking, schenking bij uitersten wil.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

Legaat

Begrippenlijst: Reformatie - Afgezant van de paus.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/breform.htm

Legaat

Verplichting die overledene heeft opgenomen in testament en die eist dat erfgenaam iets uit nalatenschap geeft aan een derde (de legataris). Zo kan die speciale broche toch bij de beste vriendin van ma terechtkomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10708

Legaat

Een goed of een bepaald geldbedrag dat je aan iemand nalaat.
Gevonden op http://erfrechtadvocaat.nu/begrippen-lijst-erfrecht/

Legaat

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Legaat``] De legaten werden ten getale van 3 tot 10 aan de Romeinsche veldheeren toegevoegd, om hen in alles wat betrekking had op den oorlog of op het legerbestuur behulpzaam te zijn. Onder de verantwoordelijkheid van den veldheer voerden zij zijne bevelen uit
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0013.htm

Legaat

Legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn om iets te krijgen uit de erfenis van iemand. De Erflater kan in een testament hebben geschreven dat je een vast geldbedrag krijgt of bijvoorbeeld een kast of een schilderij. Dit heet een legaat. De erfgenamen moeten dat aan jou afgeven. Het le...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/legaat/

Legaat

Bijzondere beschikking in uiterste wil, waarbij een erflater bepaalde goederen of een bepaalde geldsom vermaakt. Zie ook Erfstelling, Legataris en Making.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Legaat

men vermaakt in een testament een omschreven zaak of een vastgelegd geldbedrag.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/L

legaat

het legaat zelfst.naamw.Uitspraak:   [le'xat] Verbuigingen:   le|gaten (meerv.) bezit van een overledene dat volgens zijn of haar testament wordt verdeeld © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'legaat' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/legaat

Legaat

Men vermaakt in een testament een omschreven zaak of een vastgelegd bedrag. Het is een beschikking in een testament dat sommige goederen of geldsommen aan bepaalde personen of instellingen worden toegekend.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/legaat

Legaat

Een specifiek onderdeel van een nalatenschap (geld, auto, verzameling, meubelen, sieraden) voor en specifiek persoon.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11062

legaat

schenking aan bv. het Wereldnatuurfonds
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

legaat

gezant (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/legaat1

legaat

gezant - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
testamentaire beschikking - Jaar van herkomst: 1527 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Legaat

Een legaat is een testamentaire beschikking waarbij de erflater aan één of meer personen geld of bepaalde goederen nalaat.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.