Zoek op

vetzuren

Organische verbindingen gekenmerkt door een koolwaterstofketen met een eindstandige carboxylgroep. Deze groep bepaalt het zuurkarakter. In de natuur spelen vooral vetzuren met zestien of meer koolstofatomen een belangrijke rol, onder andere als onderdeel van lipiden (vetten). Biologisch is het onderscheid tussen verzadigde en onverzadigde vetzuren ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/vetz

Vetzuren

Vetzuren vormen de basiseenheid van vetten. Ze hebben een koolstofketen (onderling verbonden koolstofatomen waarop waterstof- en zuurstofatomen vastgehecht zitten). De koolstofketen van vetzuren heeft in het algemeen een lengte tussen 14 en 22 koolstofatomen, maar kan zelfs tot 30 koolstofatomen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10385

Vetzuren

(mono-, polyonverzadigd, verzadigd) Vetzuren zijn stoffen die eenvoudig worden opgenomen in het lichaam en bij een te hoge opname schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Overgewicht, verhoogd risico op hart en vaatziekten en een verhoogde cholesterol zijn de bekendste gevolgen. Alle vetzuren leveren bevatten grote ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10944

Vetzuren

Dit zijn bestanddelen van de hydrolipidemantel (vochtigheid- vetmantel) van de huid.
Gevonden op http://www.loesje.info/cosmetica/lexicon_begrippenlijst.htm

Vetzuren

Organisch zuur (R-COOH) waarvan de staart R zeer lang is.
Gevonden op http://www.pienternet.be/facelifts/pdf/woordenlijst.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.