Kopie van `Histoportal - Atlas van de mythologie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Histoportal - Atlas van de mythologie
Categorie: Geschiedenis en volkskunde > Mythologie
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 258


Ahriman
Categorie: Oosters Ahriman, in de Oudiraanse mythologie de belichaming van de leugen, de boosheid en de duisternis, die ziekte en dood brengt en resideert in een ondergronds rijk van eeuwige duisternis. Hij is de aanvoerder van de Daeva`s en de Drugs. De figuur van Ahriman is ontstaan uit de boze geest Angra Mainyu. Hij is de tegenstander van de wijze god Ahura Mazda (Ohrmazd), wiens creaties (gezondheid, schoonheid, leven enz.) hij steevast beantwoordt met negatieve antischeppingen (ziekte, lelijkheid, dood). De Slang is zijn symbooldier.

Ahura
Categorie: Oosters Ahura (`heer`), in het Oudiraans titel van goden en benaming voor goden en geesten, ter onderscheiding van de Daeva`s (die later tot demonen worden gedegradeerd).

Ahura Mazda
Categorie: Oosters Ahura Mazda, in het oude Iran de hoogste, wijze god en de schepper van de wereld van het licht, die aan het hoofd van de goede geesten, de Amesa Spenta`s(`zegenrijke onsterfelijken`), de wereld van bedrog en duisternis van Angra Mainyu en diens trawanten bestrijdt. Zijn naam betekent `wijze heer`. Als zijn dochter geldt Ahurani die soms ook als zijn vrouw voorkomt. Oorspronkelijk heerste hij over zijn tweelingzonen Spenta Mainyu en Angra Mainyu, maar later smolt hij in elkaar met de eerstgenoemde. Door het goddelijke vuur kan hij goed van slecht onderscheiden en eens zal hij de wereld oordelen. Hij heeft wezenstrekken van de vedische hemelgod Varuna. Onder de Achaemeniden (ca. 700-331 v.C.) wordt Ahura Mazda voorgesteld als een koning met Kroon, staande in een ring, en met scepter, soms met de vleugels van een zonnegod. Later ontwikkelt hij zich tot O(h)mazd. Een monumentaal rotsreliëf in Naksj-i-Roestam, ten noorden van de ruïnes van Persepolis, in Iran, toont Ahura Mazda die de Kroon geeft aan de eerste vorst van de Sassaniden, Ardasjir.

Ahurani
Categorie: Oosters Oudiraanse watergodin, wier naam betekent `zij die Ahura toebehoort`. Zij geldt als dochter (ook gemalin) van Ahura Mazda en werd aangeroepen voor een goede oogst en nakomelingschap.

Ajatar
Categorie: Fabelwezens Een draak uit de Finse legenden. Ze staat bekend als zeer kwaadaardig en de verspreidster van ziektes. Ze is mogelijk verwant aan Aitvaras.

Ajax
Categorie: Grieks - Romeins Ajax was een zoon van Telamon van Salamis en na Achilles de sterkste Griekse held voor Troje. Na Achilles` dood werd er een wedstrijd gehouden om te bepalen wie diens door Hephaistos gesmede wapenrusting zou krijgen. Odysseus won, en Ajax werd gek van afgunst. Hij wilde `s nachts zijn kameraden doden, maar de godin Athena misleidde hem, zodat hij een kudde schapen uitmoordde. Bij dageraad kwam Ajax bij zinnen en stortte zich in zijn zwaard.

Akaman
Categorie: Oosters Oudiraanse god, later een van de aartsdemonen van de Daeva`s, die als de personificatie van de zinnelijke begeerte door de demon Ahriman wordt uitgestuurd om de profeet Zarathoestra te verleiden. Hij is de vaste tegenstander van Vohu Manah.

Akastos
Categorie: Grieks - Romeins Akastos was de mythische Griekse held, zoon van koning Pelias van de Thessalische stad Iolkos, die deel neemt aan de Calydonische jacht en de Argonautentocht. Zijn gemalin Astydameia wordt verliefd op Peleus. Daar deze haar liefde niet beantwoordt, belastert zij Peleus bij haar man. Akastos probeert daarop Peleus te doden maar de god Hermes weet dat te verhinderen. Het koningspaar zal dan door Peleus worden gedood.

Akbar de Grote
Categorie: Oudheid Het Mogol-rijk en Akbar de Grote: Op het hoogtepunt van zijn macht, in de zestiende en zeventiende eeuw, besloeg het Mogol-rijk bijna heel Indië (behalve het uiterste zuiden) en beheerste het het leven van 100 à 150 miljoen mensen. Het werd geleid door islamitische vorsten, wier voorouders uit Afghanistan en Oezbekistan in het noordwesten kwam. Zij stichtten een van de grootste en schitterendste rijken die er ooit zijn geweest, dat uitblonk door zijn uitstekende militaire en bestuurlijke organisatie. Het Mogol-hof was beroemd om zijn oogverblindende luxe, zijn prachtige gebouwen en schilderijen, zijn literatuur en fraaie tuinen. In het middelpunt stond de indrukwekkende figuur van de keizer. De Mogols waren niet de eersten die Indië uit het noordwesten binnendrongen. De eeuwen door hadden veel andere groepen gewedijverd om de macht in dit gebied. Omstreeks 1500 v.Chr. kwamen er groepen Indo-Europeanen uit Centraal-Azië in het noordwesten van Voor-Indië aan, die zich over het dal van de Indus en verder naar het dal van de Ganges verspreidden. Van de 6e tot de 4e eeuw v.Chr. werd de provincie Gandhara door Perzen geregeerd. Eeuwen later, in de vijfde eeuw n.Chr., beheerste het machtige Gupta-rijk. Akbar de Grote: Akbar wordt meestal als de grootste van alle Mogol-keizers beschouwd. Hij werd op 15 Oktober 1542 geboren in Umarkot, een klein woestijnstadje in Sind in het noordwesten van Voor-Indië, toen zijn vader, Hoemajoen, op de vlucht was naar Perzië. Nog als baby werd Akbar gegijzeld door Hoemajoens broer Askari, een van diens rivalen.

Aker
Categorie: Egyptisch Aker, in het oude Egypte de verpersoonlijking van de aarde en God van de doden. Hij wordt voorgesteld als een smalle strook land waarvan de beide uiteinden een mensenhoofd of een leeuwenkop vormen; hij wordt ook afgebeeld als twee leeuwen met de rug naar elkaar gekeerd, waarvan de ene de kop naar het westen richt, waar de Zon ondergaat, en de andere naar het oosten kijkt, waar de Zon uit de duisternis opkomt. Deze voorstelling duidt aan dat Aker de in- en uitgang van de Onderwereld bewaakt.

Akerbeltz
Categorie: Verscheidene Akerbeltz, in het Baskische volksgeloof een geest in de gedaante van een zwarte bok, die wordt aangeroepen voor het welzijn van de kudde. Hij bezit geneeskracht. Hij werd zelfs vereerd als een god en zijn cultus omvatte dans en offers.

Akeso
Categorie: Grieks - Romeins Akeso was de godin van het geenzen van wonden en ziektes. In tegenstelling tot haar zus Panakeia stond zij voor het proces van het genezen en niet de genezing op zich. Op inscripties is zij te vinden naast haar vader Asclepius en haar zussen Hygeia, Panakeia en Iaso.

Akhlys
Categorie: Grieks - Romeins Akhlys (of Achlys) was een vrouwelijke geest (volgens sommige tradities een demon) van De dood-mist, oftewel de mist die over je ogen trekt voordat je dood gaat. Andere tradities noemen haar als de godin van giffen. Ze was de personificatie van het lijden en het treuren en stond zo ook op het schild van Herakles afgebeeld.

Akous
Categorie: Fabelwezens Spookachtige wezens uit donkere - gruwelijke oorden die de namen roepen van degenen die op het punt staan dood te gaan, zoals bijvoorbeeld ook het geval is bij de keltische Banshee. Ze komen voor in Bretagne en worden verondersteld in moerassen te huizen in de buurt van prehistorische megalieten.

Akshobhya
Categorie: Oosters In het boeddhisme een van de vijf Dhyani-Boeddha;s, heerser over het oosten, waar het rijk der vreugde, Abhirati (een soort paradijs) ligt. Hij wordt afgebeeld als een blauw-zwart gekleurde Boeddha, zittend op twee olifanten. Zijn attribuut is de bliksem.

Amairgen
Categorie: Keltisch Amairgen, ook wel Amergin, was een van de eerste Druïden de oude Keltische priesters. Hij kwam naar Ierland met de Milesiërs. Deze kinderen van Milesius of Mil, leider van de Kelten uit Spanje, golden als de voorouders van de huidige Ieren. Nadat ze de goddelijke heersers over Ierland, Tuatha De Dannan, hadden verslagen, konden de Milesiërs niet tot overeenstemming komen wie van de leiders koning moest worden. Twee zonen van Mil, Eremon en Eber, betwistten elkaar de troon. Het eiland werd daarom opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk koninkrijk, maar al spoedig brak er weer oorlog uit tussen de aanhangers van de beide broers. Pas na Ebers dood kwam daar een einde aan. Amairgen wijdde toen Eremon in Tara tot opperkoning van Ierland. Maar ook daarna bracht de rivaliteit tussen lagere vorsten nog conflicten weer. Amairgen bezat zowel geestelijke als wereldslijk gezag en bepaalde wie de eerste koning van Ierland moest worden. Hij was een bevlogen Sjamaan en ziener en zou een mystiek gedicht hebben bijgedragen aan het Boek der Invallen.

Amalthea
Categorie: Grieks - Romeins Amalthea was in de Griekse mythologie de geit die de jonge Zeus zoogt op zijn geboorte-eiland Kreta. In andere sagen is zij een nimf die de kleine god met geitemelk en honing grootbrengt. Uit dankbaarheid vult Zeus de hoorn van de geit met alles wat zij wenst: vandaar de `hoorn des overvloeds`, symbool van rijkdom en Vruchtbaarheid.

Amaterasu
Categorie: Oosters Amaterasu (Jap. = `zij die aan de hemel schittert`), Japanse zonnegodin, is de centrale figuur van het sjintó-pantheon. Haar hoofdheiligdom bevindt zich te Ise (op het eiland Honsjoe), waar zij als keizerlijke stammoeder wordt vereerd. Hier wordt zij in het binnenste van de dubbeltempel (die om cultische redenen om de twintig jaar wordt afgebroken en in de oorspronkelijke vorm weer opgebouwd) gerepresenteerd door een spiegel (haar lichaam). Ze is een dochter van Izanagi. Wanneer zij de gruweldaden ziet die haar broer de stormgod Susanowo op aarde verricht, trekt zij zich terug in een spelonk en verdwijnen alle licht en leven op aarde. Pas wanneer zij, geïntrigeerd door het luide gelach van de goden(veroorzaakt door de wulpse dansen van Ama-no-uzume), de spelonk opent en in een spiegel haar schitterende verschijning aanschouwt, komt zij naar buiten en keren licht en leven op de wereld terug. Zij zal haar kleinzoon Ninigi tot heerser van Japan aanstellen.

Amatheon
Categorie: Keltisch Amatheon ( = werkman of ploeger) was de god van de landbouw en een zoon van de Welsche godin Donn. Amatheon zou van Arawn, de heerser over de andere wereld, Annwn, een jachthond, een hert en een vogel hebben gestolen en zo de Cad Goddeu of Slag der Bomen hebben veroorzaakt. Tijdens deze slag veranderde Amatheons broer Gwydion bomen in krijgers die mee konden strijden.

Amaunet
Categorie: Egyptisch Amaunet de Egyptische moedergodin, behoort tot de ogdoade van Hermopolis. Binnen deze groep van goden vormt zij een oergodenpaar met Amun. Zij wordt vermeld als `de moeder die vader is` en heeft in deze hoedanigheid geen echtgenoot nodig. Zij is de verpersoonlijking van de levenwekkende noordenwind en wordt afgebeeld als een Slang of met een slangekop waarop een Beneden-Egyptische Kroon.

Amazonen
Categorie: Grieks - Romeins De Amazonen waren vrouwelijke krijgers die zouden afstammen van de oorlogsgod Ares en de Najade Harmonia. Ze leefden ten oosten van de Zwarte Zee. Hun naam sloeg misschien op het feit dat ze een borst lieten afzetten om beter te kunnen boogschieten. De Grieken geloofden dat de Amazonen soms gemeenschap hadden met mannen uit een ander volk. Ze brachten dan de daaruit voortgekomen meisjes groot en ontdeden zich van de jongetjes. In de Trojaanse oorlog streden ze tegen de Grieken. Hoewel Achilles hun koningin Penthesilea doodde, wilde het gerucht dat hij verliefd op haar was geworden. Hij doodde zelfs een kameraad die daaraan refereerde. Ook andere helden waren door de Amazonen gefascineerd. Herakles en Theseus streden tegen hen. Een van de twaalf werken van Heracles behelsde het stelen van de gordel van de Amazonen-koningin Hippolyta.

Ambrosia
Categorie: Grieks - Romeins Ambrosia of ambrozijn is in de mythologie in de oudheid godenspijs, naast de godendrank nectar. Het is een soort kruid dat de onsterfelijkheid zou schenken. In het Grieks betekent ambrosios onsterfelijk. Er werd ook geneeskundige kracht aan toegeschreven.

Amentet
Categorie: Egyptisch Amentet was de Egyptische godin, personificatie van het westen (Amenti) en van de westelijke gebieden waar de Zon ondergaat en de ingang van de Onderwereld zich bevindt. Hier verwelkomt zij de doden (de westelijken geheten) die de dodenstad betreden.

Ameretat
Categorie: Oosters Oudiraanse (vrouwelijke) godheid die behoort tot de kring van de zeven Amesa Spenta`s, waar zij de personificatie is van de onsterfelijkheid en beschermster van de planten. Haar naam betekent `niet sterven`, `leven`. Zij wordt vaak in één adem genoemd met Haurvatat, wier domein het water is, en haar vaste tegenstander is de aartsdemon Zarich. Ameretat is de vijfde maand toegewijd.

Amesa Spenta`s
Categorie: Oosters Amesa Spenta`s (`zegenrijke onsterfelijken`) was een verzamelnaam voor 7 godheden die behoorden tot het gevolg van de hoogste Iraanse god, Ahura Mazda, en in de hemelse hierarchie na hem komen. Zij zijn een soort van aartsengelen en staan Ahura Mazda terzijde in zijn strijd om de waarheid te laten triomferen. Naar hen worden dagen en maanden genoemd en de populariteit die zij genieten, doet vermoeden dat zij (althans een aantal van hen) zeer oude volksgodheden vertegenwoordigen. De zeven, die abstracte begrippen belichamen, maar ook stoffelijke elementen, zijn: Asa vahista, Ksathra vairya, Armaiti, Haurvatat, Ameretat, Vohu Manah en Sraosa. Ieder van hen heeft als vaste tegenstander een van de aartsdemonen, de Daeva`s. De Amesa Spenta`s worden geässocieerd met de Aditya`s van de vedische mythologie.Amida
Categorie: Oosters Amida, sinds de 12de eeuw de centrale figuur van het Amida-boeddhisme, is alwijs en almachtig. Hij troont in het westelijke paradijs van het `zuivere land` (Jodo), waartoe hij allen toelaat die, vertrouwend op zijn erbarmen, hem aanroepen. Hij erkent de onmacht van de mens zijn eigen heil te bewerken en de enige weg is overgave aan Amida`s erbarmen. In de Japanse stad Kamikoera, op Honsjoe (prefectuur Kanajawa), aan de Sagamizee, staat het beroemdste Amida-beeld, ruim 11 m hoog in brons gegoten (13e eeuw), dat oorspronkelijk in een tempel stond die in 1495 door een vloedgolf werd vernield.

Amitabha
Categorie: Oosters Amitabha (Sanskrit, = van onmetelijke schittering), hemelse Boeddha, de populairste van de vijf Dhyani-Boeddha`s, is alwijs en almachtig. Hij troont in het westen als heer van het paradijs Sukhavati, waartoe hij alleen degenen toelaat die, vertrouwend op zijn erbarmen, hem aanroepen. Hij is een rood gekleurde Boeddha, de Lotus is zijn attribuut en de Pauw zijn rijdier.

Amm
Categorie: Oosters Amm, pre-islamitische maangod in Zuid-Arabië en rijksgod van het Arabische koninkrijk Qataban, waarvan de bewoners zich `kinderen van Amm` noemden. Hij is tevens weergod en zijn attributen zijn de bundel bliksemschichten en de maansikkel.

Ammavaru
Categorie: Oosters Ammavaru, Oudindische oer- en moedergodin, die vooral door de Tamils in Zuidoost-India wordt vereerd. Volgens de mythe bestond zij al vóór de schepping van de wereld. Uit de eieren die zij legde in de zgn. melkoceaan werden de goden Brahma, Vishnu en Shiva geboren. Zij rijdt op een jakhals.

Ammit
Categorie: Egyptisch Ammit, vrouwelijke demon die in het oude Egypte op de loer lag bij de weegschaal waar het dodengericht plaats vond. De zondaren worden door haar meteen verslonden. Zij heeft de kop van een krokodil, de torso van een wilde kat en het onderlichaam van een nijlpaard.

Amoghasiddhi
Categorie: Oosters Amoghasiddhi is in het boeddhisme een van de vijf Dhyani-Boeddha`s, die wordt geassocieerd met het water en o.m. het regenseizoen. Zijn kleur is groen en hij heerst over de noordelijke hemelstreek. Hij rijdt op een paar Garuda`s (mythologische arenden) en zijn attribuut is een dubbele bliksemschicht. De Dhyani-Bodhisattva Vishvapani is een emanatie van Amoghasiddhi.

Amon
Categorie: Egyptisch Amon, de Egyptische koning der goden, werd aanvankelijk in de stad Thebe in Boven-Egypte als vruchtbaarheidsgod vereerd. Hij groeide uit tot de beschermgod van de machtigste Farao’s. Amon werd vaak afgebeeld met een hoofdtooi met twee veren, of met een ramskop. Ten tijde van de 18e dynastie in het tweede millennium v. Chr. was Amon oppergod van heel Egypte. Als Amon-Ra waas hij gelijkgesteld aan de zonnegod, al bleef men Ra ook afzonderlijk vereren. De Farao’s Thoetmosis III en Amenhotep III duidden zichzelf aan als, zonen van Amon, en beweerden dat de god hun overwinningen had geschonken. Tijdens de regering van Amenhoteps zoon Achnaton werd de verering van Amon verboden en Aton tot enige god uitgeroepen. Achnatons opvolger herstelde in 1361 v. Chr. Amon weer in ere en noemde zichzelf Toetanchamon: levend evenbeeld van Amon. De Amon-verering breidde zich ook naar Ethiopië en Libië. Amons vrouw was Mut. Haar zoon heette Khons.

Amor
Categorie: Grieks - Romeins Amor of Cupido, bij de oude Romeinen de god en personificatie van de liefde, zoon van Venus, is de god Eros van de Grieken. Amor is een speels knaapje dat met pijl en boog de harten in liefde ontsteekt. Hij wordt ook afgebeeld als een jongeman, soms tezamen met zijn geliefde Psyche, met Venus of Dionysos of met een groep kleine gevleugelde kinderen

Amotken
Categorie: Verscheidene Amotken is schepper-god van de Noord-amerikaanse Indianenstam Salish, die alleen en eenzaam in de hemel woont. Hij is een oude, wijze man. Coyote is zijn bode.

Amphiaraos
Categorie: Grieks - Romeins Amphiaraos was bij de oude Grieken een held die de gave bezit te voorspellen. Gedwongen door zijn vrouw Eriphylè neemt hij deel aan de tocht van de Zeven tegen Thebe hoewel hij dank zij zijn zienersgave weet dat hij daarbij zal sneuvelen. Bij zijn vertrek draagt hij zijn zoon Alkmaion op zijn dood te wreken. Bij het beleg van Thebe redt Zeus hem door de aarde open te splijten en de held te doen verdwijnen. Amphiaraos neemt ook deel aan de Argonautentocht. Het beroemdste Amphiaraos-heiligdom was te Oropus in Boeotië; men legde zich daar te slapen op de vacht van een geofferde ram en in de droom openbaarde zich dan de godheid. Ook Amphiaraos` zoon Amphilochos werd als voorspellende godheid vereerd.

Amphisbaena
Categorie: Fabelwezens Tweekoppige Slang (aan beide uitenden van zijn lijf) met gloeiende ogen. Volgens Plinius had de Slang geneeskunigde eigenschappen. Een levende variant bij je dragen zou zwangere vrouwen beschermen en een dode Slang zou reuma genezen.

Amphitrite
Categorie: Grieks - Romeins Amphitrite, Griekse godin van de zee, dochter van de zeegod Nereus, is de gemalin van Poseidon en bij hem de moeder van Triton.

Amphitryon
Categorie: Grieks - Romeins Amphitryon is in de Griekse mythe een koningszoon van Tiryns op de Peloponnesos, doodde door een ongelukkig toeval zijn oom Elektryon en moest wegens bloedschuld Tiryns ontvluchten. Samen met diens dochter Alcmene trekt hij naar Thebe, waar koning Kreoon hem opneemt. Tijdens een van zijn veldtochten benadert Zeus in de gedaante van Amphitryon Alcmene en verwekt bij haar Herakles. Later zal Alcmene ook Amphitryon een zoon schenken.

Amrita
Categorie: Oosters Amrita (Sanskrit, = onsterfelijk), in de Oudindische mythologie godendrank die de onsterfelijkheid schenkt.

Amulius
Categorie: Grieks - Romeins Amulius was, in de Romeinse mythologie, een nazaat van Aeneas. Hij greep ten koste van zijn jongere broer Numitor de macht in Alba Longa en dwong diens dochter Rhea Silvia Vestaalse Maagd te worden, zodat ze kinderloos zou blijven. Nadat ze was verkracht door de oorlogsgod Mars, zette Amulius haar gevangen. Haar tweelingzoontjes Romulus en Remus wilde hij laten verdrinken in de Tiber. Maar de jongetjes ontsnapten aan De dood en groeiden buiten de stad op. Later doodden ze in Alba Longa hun oom Amulius.

Aoifa
Categorie: Keltisch Een dochter van Ard-Greimme was een krijgshaftige Ierse prinses in het Land der Schaduwen, een bovenzinnelijk rijk. Haar zuster Scathach onderrichtte de held Cu Chulainn in de krijgskunde. Maar toen de zusters ten strijde trokken, wilde Scathach de held niet meenemen, uit angst dat Aoifa hem zou doden. Onbevreesd daagde Cu Chulainn Aoifa tot een tweegevecht uit. Voor het gevecht vroeg hij Scathach waar Aoifa het meest op gesteld was: het bleek haar strijdwagen te zijn. Aanvankelijk had Aoifa in de tweestrijd de overhand, maar toen leidde Cu Chulainn haar af door uit te roepen dat het paard voor haar wagen in moeilijkheden was. Later werd Aoife Cu Chulainns minnares. Ze schonk hem een zoon, Conlai, het lot wilde dat Conlai door zijn eigen vader werd gedood. Aoife gaf haar zoontje Conlai schermles. De Keltische samenleving kende een traditie van krijgshaftige vrouwen: tot rond het jaar 700 droegen vrouwen nog wapens. De onstuimigste godheden waren vaak vrouwelijk.

Aonghus
Categorie: Keltisch De Ierse liefdesgod. Zijn vader was Dagda, de vader van de goden en beschermer van de druiden, zijn moeder de watergodin Boann. Dagda misleidde Boanns man en sliep met haar. De monniken die de sage optekenden, stelden Boann voor als Dagdas echtgenote maar dit was duidelijk niet het geval. Aonghus oogde aantrekkelijk, boven zijn hoofd zweefden steeds 4 vogels die kussen voorstelden. Vogels speelden ook een rol in zijn verhouding met Caer, een meisje van goddelijke afkomst uit Connacht met de gedaante van een Zwaan. Haar vader, Ethal, een van de Tuatha De, was tegen een huwelijk totdat Dagda hem gevangen nam. Tenslotte werd overeen gekomen dat Aonghus met Caer mocht trouwen, mits zij dat wilde en hij haar kon herkennen. Op het feest van Samhain vond Anghus Caer op een meer tussen 150 zwanen. Hij herkende haar meteen en zij stemde in met een huwelijk. Een interessant verhaal rond Aonghus betreft zijn pleegzoon Diarmuid Ua Duibhne, `Diarmuid van de liefdesvlek`. Deze aantrekkelijk jongeman kreeg tijdens een nachtelijke jacht een magische liefdesvlek op zijn voorhoofd van een geheimzinnig meisje. Sindsdien werden alle vrouwen op het eerste gezicht verliefd op hem. Zo ook Grainne, de prinses die door de opperkoning van Ierland aan Finn MacCool was beloofd. Aonghus redde de geliefden van de grote krijger maar kon niet voorkomen dat Diarmuids noodlot in vervulling ging: dat hij werd gedood door een toverzwijn. Wel bracht hij Diarmuids lichaam daarna naar zijn paleis in New Grange, aan de oevers van de Boyne.

Apate
Categorie: Grieks - Romeins Apate was de godin van de leugen en het bedrog. Ze was de dochter van Nyx en een van de eerste die uit Pandora`s doos kwamen.

Apep
Categorie: Egyptisch Apep was de eeuwige tegenstrever van de Egyptische oppergod Ra. Apep, een angstaanjagende Slang, symboliseerde Chaos en vernietiging. Elke dag voer Ra in zijn zonneboot langs de hemel, en steevast viel Apep hem aan: men meende dat hij Ra bij zonsverduisteringen met boot en al opvrat. Apep versloeg Ra nooit, maar werd zelf ook nooit volledig verslagen. Het ochtendrood gold als een teken dat de Slang het onderspit had gedolven. Volgens een bepaald verhaal ontstond Apep toen Neith, de grote moeder, een oorlogs- en jachtgodin, in Nun, de oerzee, spuwde. Later werd Apep gelijkgesteld aan Seth. Hij is ook bekend onder de Griekse naam Apophis.

Aphrodite
Categorie: Grieks - Romeins Aphrodite was de Griekse godin van de liefde, schoonheid en Vruchtbaarheid. Anders dan haar Romeinse tegenhanger Venus aan wie ze werd gelijkgesteld, was Aphrodite niet alleen de godin van de erotische liefde maar ook die van de naastenliefde. De herkomst van haar naam is onduidelijk, maar verwees volgens de Grieken naar zeeschuim, waaruit zij geboren zou zijn. In de Griekse mythologie is zij een dochter van Zeus en Hera en de echtgenote van de kreupele vuurgod Hephaistos. Aphrodite was niet al te trouw: zo schonk ze onder meer Dionysus en Ares kinderen. Toen Hephaistos haar verhouding met Ares ontdekte, smeedde hij een gouden net, dat hij over het vrijend paar heen wierp. Hij nodigde de andere goden uit hen te komen bekijken, maar die lachten alleen de bedrogen echtgenoot uit. Poseidon overreedde Hephaistos om het tweetal vrij te laten. De Trojaanse oorlog: Zeus liet Aphrodite verliefd worden op Anchises, de vader van Aeneas. In de Romeinse versie van het verhaal is Venus dol op deze Trojaan, maar waarschuwt ze hem de afkomst van hun zoon Aeneas geheim te houden. Anchises slaat dit in de wind en wordt vervolgens blind of lam. Terwijl in de Romeinse versie de godin enkele Trojanen naar Italië laat ontkomen, veroorzaakt ze in de Griekse sagen mede de Trojaanse oorlog. Om te garanderen dat Paris, de zoon van de Trojaanse koning Priamus, haar tot de mooiste godin zou uitverkiezen, beloofde ze hem de mooiste vrouw ter wereld. Dat was echter Helena, de vrouw van de Spartaanse koning Menelaus.

Apollo
Categorie: Grieks - Romeins Apollo was een zoon van Zeus en de Titane Leto, en de tweelingbroer van de jachtgodin Artemis. Als god van de waarzegkunst, het boogschieten en de muziek was hij een van de belangrijkste Grieks-Romeinse godheden. De oorsprong van zijn naam is waarschijnlijk Europees. Na een gevecht met de gigantische Slang Python in Delphi vestigde Apollo aldaar zijn beroemde Orakel. Python was een nazaat van Gaia, moeder Aarde, die via een rotsspleet openbaringen verkondigde. Een priesteres, de Pythia, zat boven deze spleet en kon alle denkbare vragen beantwoorden. Apollo`s interesse in de geneeskunst houdt misschien verband met de pest, die hij zelf verspreidde. Zijn zoon Asclepius genas ook, met name in Noord-Griekenland. Hij was er zelfs zo goed in dat Zeus hem met de bliksem trof toen hij een mens tot leven probeerde te wekken.

Apophis
Categorie: Egyptisch Er zijn erg weinig documenten over het ontstaan van de Slang Apophis. AIleen de tempel van Esna (Boven-Egypte) bevat een nauwkeurige verwijzing naar de oorsprong van dit monster. De tekst verklaart dat Apophis, `hij die werd uitgespuugd`, werd geboren uit het speeksel van de godin Neith dat in de oerwateren viel; de eerdere goden zouden deze spuug teruggeduwd hebben, waardoor Apophis constant in opstand was. Hij symboliseert het kwaad, alle destructieve krachten en de macht van de Chaos. Hij is de vijand van de goden bij uitstek, de kosmische vijand, hij die iedere morgen en iedere avond de zonnebark aanvalt om te proberen deze te laten zinken en zo het proces van de schepping te stoppen. Naar deze eeuwige strijd, die de permanente aanvallen van de wanorde op de georganiseerde wereld symboliseert, wordt steeds verwezen in de documenten over de reizen van de Zon, met name in het `Boek van dat wat in de Onderwereld is`; de Amdoeat. Apophis wordt weergegeven als een enorme Slang die woont in de diepten van de duisternis. Na de geschapen wereld zou een afgrond zijn voor de zondaars: zij die niet konden worden gered bij de berechting van de doden en de vijanden van de goden, met name de Slang Apophis. Duister symboliseerde het niet-bestaan: zij die hiertoe waren veroordeeld, bestonden niet meer. Elke dag verrijst Apophis uit deze duisternis om de zonnegod aan te vallen; elke dag wordt hij verslagen en veroordeeld tot het terugkeren in dit niet-bestaan. Dit symbool zal later worden gebruikt in de Grieks-Romeinse periode met Oeroborus, hij die zijn staart inslikt.

Appel
Categorie: Symbolen De Appel wordt van ouds gezien als een symbool van liefde, huwelijk, lente, jeugd, Vruchtbaarheid en onsterfelijkheid of een lang leven. In de Griekse, Keltische en Scandinavische mythologie is het de vrucht waarvan de goden op wonderbaarlijke wijze leven. (zie bv. Idun de bewaakster van de Appels der Jeugd). In Genesis wordt de vrucht die Eva verleidde niet bij naam genoemd. In latere bijbelverklaringen is men er een Appel in gaan zien omdat dit toen vooral als een symbool van verlangen werd gezien. Zo kwam het dat wanneer de Appel in de christelijke kunst afgebeeld wordt in de bek van een aap of een Slang het de vrucht van de erfzonde symboliseert. Omdat Eva de Appel plukte van de boom van kennis van goed en kwaad werd de Appel ook in verband gebracht met kennis. In China staat de Appel voor Vrede.

April
Geen bijbehorende categorie gevonden De naam van deze maand is afgeleid van Aprilis, een Romeinse tegenhangster van Afrodite, de godin van de liefde en De dood. Feestdagen: 1 April: Veneralia, feestdag van Venus (Romeins). 3-4 April: Megalisia (Romeins). 5 April: Feest van Kwam Yin, de godin der genadigheid ( Chinees & Japans). 13 April: Ceralia, ter ere van de godin Ceres (Romeins). Op deze feestdag was het gewoonte bij het landvolk om elkaar voor de gek te houden. Sommigen zien hierin een overblijfsel van detegenwoordige 1 April grap. 22 April: Feest van Istar ( Babylonisch). 27 April: Floralia, ten ere van de godin van de bloemen, Flora. 30 April: Beltaine, ook wel bekend als het Heksenfeest (Keltisch).

Asclepius
Categorie: Grieks - Romeins Asclepius, de Griekse god van de Geneeskunde, was een zoon van de god Apollo en de waternimf Coronis. Zij was een wat schimmige figuur wat erop duidt dat zij pas laat als godheid werd vereerd. Asclepius was vermoedelijk een Thessalisch genezer die in heel Griekenland bekend werd: uiteindelijk werd hij vereerd te Epidauros op de Peloponnesus. Heilige slangen belichaamden aldaar de goddelijke geneeskracht. De vroeger aan slangen toegeschreven geneeskracht hangt waarschijnlijk samen met hun vermogen zich jaarlijks door vervelling te verjongen. Slechts de verhalen over Asclepius geboorte en dood genoten in de Oudheid grote bekendheid. Toen Coronis heimelijk een sterveling als minnaar nam, liet Apollo haar door Artemis met een dodelijke ziekte treffen. Maar toen Coronis op de brandstapel lag, redde Apollo zijn ongeboren zoon uit het lijk. Zo was Asclepius geboren. De centaur Chiron onderwees hem: hij wist zoveel dat Zeus vreesde dat Asclepius De dood zou leren overwinnen. Toen Asclepius inderdaad een patiënt uit De dood opwekte, besloot Zeus dat Asclepius moest worden gestraft voor zijn poging het monopolie van de goden op onsterfelijkheid aan te tasten, en Zeus trof hem met zijn bliksem. Op verzoek van Apollo werd hij echter aan het firmament geplaatst, als Ophiuchus, de Slangendrager. De Romeinen namen Asclepius zo serieus, dat ze tijdens een epidemie een heilige Slang uit Epidauros naar Rome lieten brengen.

Asgard
Categorie: Germaans Asgard was de burcht van de Aesir, de jongere en sterkere tak van de godenfamilie. De andere tak, de Vanir, woonde in Vanaheim. De muren van Asgard werden gebouwd door de metselaar Hrimthur, die als beloning op de achttien maanden begrote klus de hand van de vruchtbaarheidsgodin Freya, de Zon en de Maan vroeg. Op aanraden van Loki eiste Odin dat het werk in zes maanden klaar zou zijn. Hrithmur mocht zich evenwel bij laten staan door zijn toverpaard Svadilfari. Tot schrik van de goden waren, drie dagen voor de gestelde tijd, alle muren al klaar - alleen de poort nog niet. Daarom verleidde Loki, in de gedaante van een merrie, Svadilfari, zodat het werk niet afkwam. De metselaar ontpopte zich daarop als vorstreus, waarna Thor hem met zijn hamer de schedel insloeg. Gezien de bittere vijandschap van goden en vorstreuzen, die op Ragnarok zou worden beslecht, was het wrang dat de muren van Asgard door een vorstreus werden gebouwd.

Askr
Categorie: Germaans Askr, Oudscandinavische oermens, vormt met Embla het oermensenpaar, uit wie het mensengeslacht werd geboren. Askr en Embla zouden zijn geschapen uit twee boomstammen die door drie Asen (o.a. Odin) op het strand waren gevonden. Askr is in het Oudnoors de naam van een boom. In het Nederlands is dat de es.

Asmodeus
Categorie: Verscheidene Asmodeus, (in het hebreeuws asmedai), is in de joodse literatuur de vorst van de mannelijke boze geesten, die het huwelijksgeluk verstoort. Hij vindt zijn oorsprong in de Oudiraanse demon Aesma Daeva. Het is hij die de zeven mannen van Sara, telkens tijdens hun huwelijksnacht, wurgt.

Aspares
Categorie: Fabelwezens Aspares zijn mooie waternimfen uit de Indische legenden. Ze veranderen vaak in een waterpoel en worden geassocieerd met krijgers die tijdens een strijd zijn omgekomen.

Asrai
Categorie: Fabelwezens Asrai waren kleine water-feeen. Wanneer ze werden gevangen en in het zonlicht kwamen smolten ze in een poel water.

Assur
Categorie: Oosters Assur, de rijksgod van Assyriê (Noord-Mesopotamiê), was oorspronkelijk de stadsgod van Assoer. Hij is de personificatie van Assyriê en het is hij die de Assyrische koningen hun macht verleent. Hij gebiedt de koning veldtochten te ondernemen (via tekens en orakels) en de koning geeft Assur rekenschap van zijn oorlogen (deze politiek-religieuze constructie vormt de grondslag van het Assyrische imperialisme). Als oppergod voert Assur titels als `grote berg` en `vader van de goden`. Hij is ook oorlogsgod en god van de gerechtigheid. In het Nieuw-assyrische rijk wordt Assur gelijkgesteld met Ansar. Assur wordt voorgesteld met een boog en staande in een gevleugelde zonneschijf. Zijn dolkzwaard, `wapen van Assur`, is legendarisch. Het centrum van zijn cultus was de grote Assur-tempel te Assoer, maar ook in andere Assyrische steden als Doer-Sjarroekin en Harran had hij tempels. Vele Assyrische koningen namen de naam Assur op in hun koningsnaam (o.a. Assurbanipal, Assumasirpal, Assuruballit).

Astar
Categorie: Oosters Astar, hemelgod van de Ethiopiërs, die in de goden triade de eerste plaats bekleedt na de zeegod Beher en de krijgsgod Mahrem (soms de aardgodheid Medr). Hij doet denken aan de Arabische god Attar.

Astarte
Categorie: Oosters Astarte, een van de belangrijkste West-semitische godinnen, die geldt als het prototype van godin van de Vruchtbaarheid en vooral in Syrië en Palestina werd vereerd. Als hemelgodin heeft zij een astraal karakter en wordt zij geassocieerd met de Venusster. Zij is bekend uit de teksten van Oegarit, waar zij, naast de wraakzuchtige Anat, Baäl helpt in zijn strijd tegen Jamm en Mot. Zij is de vrouwelijke pendant van Baäl en wezensverwant met de Akkadische Istar, de Arabische Attar en Astar van de Moabieten. Men ziet haar veelal naakt afgebeeld op terracotta`s en plaquettes, vaak staande op een leeuw, met op het hoofd koehorens en een zonneschijf en met in de linkerhand een Slang. Haar symbooldier is de duif. Astarte is ook godin van de liefde en de wellust en haar cultus ging gepaard met tempelprostitutie. Zij vond ook ingang in Egypte tijdens het Nieuwe Rijk (2e millennium v.C.), vooral als krijgsgodin, en in de Hoerritisch-Hettitische wereld. Later wordt zij de belangrijkste godin van de Feniciërs, met tempels in Tyrus en Sidon, vanwaar haar cultus doordringt in Israël en over het gehele Middellandse-Zeegebied. Haar cultus werd door de wet van Mozes verboden en door de profeten veroordeeld, maar zelfs koningen van Israël als Salomo en Achab hebben haar vereerd. Als geliefde van Tammuz-Adonis wordt Astarte door de Grieken wel geïdentificeerd met hun Aphrodite.

Asteria
Categorie: Grieks - Romeins Ateria was de (titaan) godin van de orakels en profetien in de nacht. Hier hoorden ook droomvoorspellingen, astrologie en necromancie bij. De necromancie praktijken werden bijgehouden door haar dochter Hecate.

Astlik
Categorie: Oosters Armeense godin van de Vruchtbaarheid en de liefde, die met de maangodin Anahit en de zonnegod Vahagn een astrale triade vormt. Haar naam betekent `sterretje`. Zij is de Armeense pendant van de Mesopotamische Istar en de Aphrodite van de Grieken.

Astoreth
Categorie: Oosters In het oude Palestina vereerde liefdes en vruchtbaarheidsgodin, voor wie koning Salomo een tempel liet bouwen bij Jeruzalem. Zij wordt vereenzelvigd met de West-semitische godin Astarte en geldt als gemalin van Baäl van Oegarit. Bij de Filistijnen is zij een oorlogsgodin. De meervoudsvorm van haar naam, Asaroth, wordt in combinatie met die van Baäl gebruikt voor vrouwelijke godheden van de Kanaänieten.

Astovidatu
Categorie: Oosters Oudiraanse demon van De dood, aan wie geen sterveling ontsnapt, is een van de Daeva`s. Samen met Aesma achtervolgt hij de zielen van de overledenen die met de hulp van Sraosa opstijgen in de lucht, om ze met een strop te vangen.

Astraea
Categorie: Grieks - Romeins Astraea (of Astraei) was de maagdelijke godin van de gerechtigheid. Tijdens de Gouden Tijd leefde ze op aarde tussen de mensen maar werd er verdreven door haar afkeer van de corruptie van de latere Bronzen Tijd. Zeus plaatste haar tussen de sterren van het Maagd stelsel. Astraea representeerd de vier seizoenen en de natuurlijke orde van de geboorte, verandering en De dood. Ze werd geifenditiceerd met zowel Dike, de godin van de gerechtigheid als Nemesis, de godin van de wrekende gerechtigheid.

Astyanax
Categorie: Grieks - Romeins In de Griekse sage het zoontje van het Trojaanse prinsenpaar Hektor en Andromache, wordt ook Skamandrios geheten. Bij Trojes val wordt hij door de Grieken van de stadsmuren geworpen, om te beletten dat hij een nieuw Troje zou stichten (wat door een ziener voorspeld was). Treffend is de scène in Homerus` Ilias, waarin Hektor afscheid neemt van vrouwen kind en zijn fonkelende wapenrusting de kleine Astyanax aan het schrikken maakt, zodat hij zijn schitterende helm moet afzetten voor hij het kind op de arm kan nemen.

Asura
Categorie: Oosters In de Oudindische mythologie een groep van oergoden die met de opkomst van de Deva`s worden gedegradeerd tot zgn. tegengoden en tenslotte tot arrogante boze machten. Zij voeren onophoudelijk strijd met de goden, waarbij geen van beide kampen ooit een volledige overwinning behaalt. De Asura`s, die door de goden uit de hemel werden gestoten, huizen in de oceaan.

Atalanta
Categorie: Grieks - Romeins Atalanta was een dochter van Iasus van Arcadia en befaamd als jaagster. Nadat ze als ongewenst kind op een berg te vondeling was gelegd, werd ze gezoogd door een berin en grootgebracht door jagers. Daaraan dankte ze haar mannelijke kracht. Ze meldde zich zelfs aan als Argonaute, maar Jason weigerde haar, omdat de aanwezigheid van slechts een vrouw op het schip wellicht tot onderlinge jaloezie zou leiden. Atalanta was vooral bekend om haar inspanningen om aan een huwelijk te ontkomen. Wie met haar wilde trouwen, moest haar in een wedloop verslaan: verliezers werden gedood. Niettemin gingen velen de uitdaging aan. Stuk voor stuk verloren ze, hoewel zij naakt liepen en Atalanta volledig gekleed was. Ten slotte hielp Aphrodite de jonge Melanion om Atalanta te verslaan. Ze gaf hem drie gouden appels, die hij op verschillende plaatsen langs het parcours legde. Nieuwsgierig stopte Atalanta om ze op te rapen. Zo won Melanion de wedloop en kreeg hij Atalanta als vrouw. Maar Melanion vergat Aphrodite met een offer te danken, of beminde Atalanta op een heilige plaats. Daarom werden Melanion en Atalanta in leeuwen veranderd.

Athena
Categorie: Grieks - Romeins Athena, een dochter van Zeus en de Titane Metis, was de Griekse godin van wijsheid, oorlog en kunstnijverheid. Ze was evenals Artemis een strijdbare maagd, maar meed de mensen niet. Integendeel: ze was zelfs beschermgodin van met name de stad Athene. Haar verering aldaar begon toen ze een olijfboom op de Acropolis liet groeien. De concurrerende Poseidon had alleen een bron met brak water te bieden. Athena ontsproot volgroeid en in volle wapenrusting aan het hoofd van haar vader Zeus, nadat hij de zwangere Metis had opgeslokt. Hephaistos, de god van de smeedkunst, assisteerde bij de `bevalling` met een bijlslag. Misschien dankte Athena hieraan haar bijnaam Hephaistia. Haar symbool was de Uil, die stond afgebeeld op Atheense munten. De Romeinen stelden Athena gelijk aan Minerva, godin van wijsheid en schone kunsten.

Atirat
Categorie: Oosters Atirat, oppergodin van de Feniciërs en stadsgodin van de Fenicische stad Sidon (thans Saïda, ca. 60 km ten zuiden van Beiroet, aan de Middellandse Zee), die wordt aangeduid met het woord Il) (= godin) en als zodanig de vrouwelijke tegenhanger is van El. Voor de Oegarieten is zij de meesteres en de moeder van de goden. Zij wordt gelijkgesteld met de Westsemitische godin Asertu. In het oude Zuid-Arabië is Atirat godin van de sterren, die in één adem wordt genoemd met de maangod Amm. In het Arabisch betekent haar naam `schittering`, `helderheid`.

Atlantis
Categorie: Grieks - Romeins Atlantis, geheimzinnig eilandenrijk dat door de Griekse filosoof Plato (5e- 4e eeuw v.C.) wordt gesitueerd in de Atlantische Oceaan, aan de andere kant van de Zuilen van Herakles (Straat van Gibraltar) en groter zou geweest zijn dan Noord-Afrika en Klein-Azië samen. Lang geleden zouden de bewoners van Atlantis de volken aan de Middellandse Zee hebben onderworpen. In zijn Kritias geeft Plato een uitvoerig bericht over dit rijk: o.a. de ligging, de dieren-en plantenwereld, de staatsinstelling en de hoge beschaving van het volk. Maar als straf voor hun verdorvenheid zouden de bewoners met hun gehele rijk door de zee zijn verzwolgen. Dit verhaal, vermoedelijk ontsproten aan Plato`s fantasie, heeft geleid tot het ontstaan van de meest fantastische hypothesen; het fascinerende eilandenrijk werd gesitueerd in o.a. noordelijke gebieden (Zweden), bij de monding van Schelde, Maas en Rijn, in het Middellandse-Zeegebied, in de Sahara, in het Niger-land van de Joruba-volken.

Atlas
Categorie: Grieks - Romeins Atlas, een titaan, was een zoon van Iapetus en de Najade Clymene. Hij torste het hemelgewelf: zijn naam betekent ‘de dragende’. Hij moest voor eeuwig het hemelgewelf torsen omdat hij tegen Zeus had gestreden. Bekend is het verhaal van zijn ontmoeting met Herakles, die de gouden appels van de Hesperiden moest halen. Deze appels waren door Gaia aan Hera geschonken bij Hera’s bruiloft. Atlas bood aan de appels te gaan halen als Herakles het hemelgewelf even overnam. Toen hij de appels had gepakt, stelde hij voor ze zelf te gaan afleveren, Herakles was immers een goede plaatsvervanger. Herakles deed of hij daarmee instemde, maar vroeg Atlas het gewelf nog even vast te houden, zodat hij het wat beter op zijn schouders kon leggen. Atlas liet zich door deze list verschalken.

Aton
Categorie: Egyptisch Aton was een Egyptische zonnegod, wiens verering in de 14e eeuw v. Chr., onder Farao Amenhotep IV, een hoogtepunt beleefde. De Farao bouwde Aton-tempels naast de tempels van de oppergod Amon en liet, tot ergernis van de Amon-priesters, bij de Aton-tempels geschenken opstapelen. In het vierde jaar van zijn regering verklaarde de Farao dat de Aton-cultus tot enige staatsgodsdienst. Aton moest worden vereerd als schepper van de mensheid, de verering van alle andere goden, en met name Amon, werd verboden. Om de Aton-verering verder te propageren werden de Amontempels gesloten en zijn beelden verminkt. De Farao veranderde zijn naam Amenhotep (Amon is tevreden) in Achnaton (roem van Aton) en verplaatste zijn residentie van Thebe naar een stad bij het huidige el-Amarna, die hij speciaal ter ere van Aton had gesticht. Aton werd altijd afgebeeld als een enorme rode schijf, waaruit lichtstralen kwamen. De stralen, die uitliepen in handjes, brachten Atons kracht en schoonheid over op de Farao. Na Achnatons dood werden de oude goden in ere hersteld. De stralen van Aton werden doorkliefd, zodat ze Achnaton niet meer konden bereiken.

Atoombom
Categorie: Geschiedenis Toen de Japanners op 7 december 1941 een aanval ondernamen op Pearl Harbor rekenden ze erop dat ze daar de Amerikaanse vloot zouden vernietigen. Het lukte bijna: 18 Amerikaanse schepen werden gekelderd en 349 vliegtuigen werden buiten gevecht gesteld. Dit kwam met name door het feit dat de Amerikanen de vliegtuigen allemaal netjes op een rij hadden geparkeerd, zodat het erg makkelijke doelwitten waren en de Japanners hadden natuurlijk het voordeel van de verrassing. Amerika`s belangrijkste schepen, de vliegdekschepen waren echter op zee, dus die kregen ze niet te pakken tijdens hun missie. Japanse agressie: Intussen vielen de Japanners, gebruik makend van de oorlog, andere landen binnen. Zo hadden ze eind Mei 1942 de Fillippijnen, Maleisie, Nederlands-Oost-Indie, Birma,en Hong Kong onderworpen. Het tij keerde echter in junie toen een Japanse vloot werd uitgestuurd om de Amerikaanse basis op Midway aan te vallen. Die dag verloren de Japnners 4 vliegdekschepen en een kruiser terwijl de Amerikanen maar 1 vliegdekschip en een destroyer verloren. Opmerkelijk is dat de Japanners voor Midway nog nooit een slag in de Stille Zuidzee hadden verloren en dat ze na Midway er geen een meer gewonnen hebben. Eind 1943 begonnen de Amerikanen de Japanse eilanden aan te vallen. Zodra ze Saipan in handen hadden, konden ze Tokio en de andere grote Japanse steden bombarderen. Hoe meer de Amerikanen Japan naderden, hoe verbetener de Japanners weerstand boden. Okinawa, de laatste vesting buiten Japans grondgebied, viel pas toen er 100.

Atreus
Categorie: Grieks - Romeins Atreus was een zoon van Pelops, naar wie het schiereiland Peloponnesus is genoemd, en Hippodaemia. Het geslacht van Atreus kampte met een vervloeking door de zoon van de boodschappersgod Hermes. Aan een gruwelijke kringloop van bloedwraak en moord kwam pas een einde nadat Atreus kleinzoon Orestes, beschuldigd van de moord op zijn moeder, in Athene was berecht. Alle ellende werd veroorzaakt door Atreus’ vader Pelops. Hermes zoon Mytrtilus werd hetzij door hem gedood, hetzij na een niet nagekomen belofte diep gekrenkt. Tussen Pelops zonen Atreus, Thyestes en Chrysippus onstond vervolgens een wrijving over het eigendom van een gouden ram, die door Hermes in Atreus’ kudde was ondergebracht. Atreus en Thyestes vermoordden Chrysippus, en daarna verleidde Thyestes Aerope, Atreus’ vrouw, om zich van haar hulp bij de zoektocht naar het gouden ram te verzekeren. Atreus doodde daarop Aerope en verbande Thyestes. Tijdens een verzoeningsmaal serveerde Atreus zijn broer het vlees van zijn kinderen. Toen Thyestes uitgegeten was, liet Atreus hem de handen en voeten van zijn zoon zien en vertelde hem wat hij net op had. Van afgrijzen bleef de Zon stilstaan. Thyestes’ enige overgebleven zoon Aegisthus doodde uit wraak voor deze gruweldaad waarschijnlijk Atreus. In elk geval werd hij de minnaar van Clytaemnestra, de echtgenote van Atreus’ oudste zoon Agamemnon en zijn opvolger als koning van Mycene. Clytaemnestra en Aegistus vermoordden Agamemnon en werden zelf weer gedood door Agamemnons zoon Orestes: pas daarna was Myrtilus vloek uitgewerkt.

Atropos
Categorie: Grieks - Romeins Atropos, ook bekend als Attropus is de oudste van de Faten. Zij is degene die de Draad van het Leven doorknipt. Haar Romeinse naam is Morta.

Attar
Categorie: Oosters Attar, in het oude Zuid-Arabië vereerde godheid die wordt geassocieerd met de morgenster (de planeet Venus). Hij is ook krijgsgod en beschermgod in de oorlog (`hij die dapper is in de strijd`). Attar schenkt ook het levenskrachtige water en staat in deze functie als eerste in de triade die hij vormt met de Maan- en de zonnegodheid. De antiloop is zijn symbooldier; de speerpunt behoort tot zijn attributen. Ook de Oegarieten, in het oude Klein-Azië, en de Feniciërs hadden hun morgenster en krijgsgod Attar. Hij heeft androgyne trekken en hem werden mensenoffers gebracht.

Attart
Categorie: Oosters Attart, Vruchtbaarheid en krijgsgodin van de Oegarieten en (later) van de Feniciërs, is de vrouwelijke vorm van de Oegaritische morgenstergod Attar. Later wordt zij met Anat versmolten tot Atargatis. Zij is wezensverwant met de Akkadische Istar, de Hebreeuwse Astoreth en de West-semitische Astarte.

Attis
Categorie: Oosters De vegetatiegod van de Phrygiërs, in het oude Klein-Azië en zoon van de godin Nana, als god van de lente en de ontluikende natuur tevens een god die sterft om daarna weer te ontwaken. Volgens een oude mythe is hij een mooie jongeling die tijdens de jacht door een wild zwijn wordt gedood. In een meer bekende mythe is hij een zoon en tevens de minnaar van de godin Siepelen, die hem wegens zijn ontrouw met waanzin treft. Daarop ontmant hij zich onder een spar en uit zijn bloed ontluiken lentebloesems en bomen. Hij wordt voorgesteld als een verwijfde jongeling. In Phrygië, waar Attis samen met Cybele zijn heiligdom had in Pessinus (in Turkije), werden ter ere van hem lentefeesten gehouden, die gepaard gingen met initiatie, ontmanning en andere vormen van zelfverminking, alsook met doopsels met het bloed van geslachte rammen. Sinds 205 v.C. veroverde zijn cultus, tezamen met die van Cybele, stormenderhand Rome. Ook hier ging hun mysteriecultus vaak gepaard met zodanige uitspattingen dat de overheid er krachtig tegen optrad.

Attorcroppe
Categorie: Fabelwezens De Attocroppe ziet er uit als een kleine Slang met ledematen die rechtop loopt. Zijn origine komt van de Britse legenden. Hij is erg kwaadaardig en zijn gif is erg dodelijk.

Atum
Categorie: Egyptisch Atum was de oud-egyptische oergod en schepper van de wereld, werd vooral vereerd in Heliopolis, waar hij aan het hoofd stond van de Enneade. Volgens de mythe is hij een heuvel die als eerste substantie uit de oerchaos te voorschijn kwam. Hij wordt ook vereenzelvigd met de ondergaande Zon. Soms heeft hij de gedaante van een Slang of een scarabee, ook van een faraorat (mangoeste). De Memphitische scheppingsleer stelt dat Atum werd geconcipieerd in het hart (verstand) van de god Ptah en door diens woord werd geschapen.

Avalon
Categorie: Keltisch Avalon was in de Brits-Keltische sage de naam van een eiland waar gesneuvelde koningen en helden wonen. Het wordt gesitueerd vlak achter de horizon (waar de Zon ondergaat). In de Arthur-sage worden hier koning Arthurs wonden, opgelopen bij de Slag van Camlan (tegen zijn zoon Morgan), verzorgd door de fee Morgen. Het verhaal gaat dat drie geheimzinnige vrouwen de dodelijk gewonde Arthur met een zwart schip naar Avalon brachten. Volgens de legende zal Arthur ooit terugkeren uit Avalon om de onderdrukte Keltische bevolking aan te voeren tegen de Angelsaksen en Normandiërs. Volgens een bepaalde versie van de legende was Excalibur in Avalon gesmeed. Traditioneel is Avalon gelijkgesteld aan Glastonbury (in het Engelse Somerset), waar Arthurs graf zou liggen. Vertaling: Avalon is in het Welsh Yns Afallach, wat betekent `eiland van de appelbomen.`

Aveta
Categorie: Keltisch Keltische godin van de Vruchtbaarheid en geboorte.

Azeman
Categorie: Fabelwezens De Azeman zijn de Zuid-Amerikaanse varianten van de vampier. Overdag is ze een normale vrouw, maar `s nachts verandert ze in een vleermuis of ander dier. Volgens de legenden kun je je tegen een Azeman beschermen door een bezem kruiselings op je deur te spijkeren.

Aziza
Categorie: Fabelwezens De Aziza is een ras feeen die voorkomt in Afrika. Ze leven in het woud en voorzien jagers van goede magie. Ze staan er ook bekend om mensen spirituele hulp te verlenen.

Azrail
Categorie: Oosters Azrail is in de Islamitische godsdienst de Engel des Doods. God geeft verschillende engelen de opdracht naar de aarde te gaan en wat grond (aarde) mee terug te nemen voor hem, maar de aarde weigert steeds. Azrail is degene die de opdracht voor elkaar krijgt en het meeneemt naar God, waarna er het leven wordt geschapen. Hierop wordt hij benoemd tot de engel die het leven neemt.

Bheara
Categorie: Keltisch Bheara beheerste het weer. Wanneer een knappe jongeman aardig tegen haar was, veranderde ze zich van een lelijke oude vrouw in een wonderschone jonge vrouw en gaf hem haar gunsten. Je kunt haar zien in het zonlicht sprankelend in het water.

Btsan
Categorie: Oosters De Btsan waren Tibetaanse demonen die in de lucht leven. Ze verschijnen aan de mensen als woeste jagers die op rode hengsten de bergen doorkruisen. Iedereen die zich alleen in verlaten gebied waagt, loopt het gevaar door de pijlen van de Btsan gedood te worden.

Cleopatra
Categorie: Oudheid Periode: (69-30 v.C.) De legendarische Egyptisch koningin uit het geslacht der Ptolemaeën, regeerde samen met haar broer-gemaal Ptolemaeus XIII. Ze werd door hem verdreven en zocht steun bij Caesar, waarna ze zijn minnares werd. Ze baarde hem een zoon, Caesarion. Na Caesars overwinning op Ptolemaeus XIII regeerde zij samen met haar broer Ptolemaeus XIV. Cleopatra sprak negen talen (waaronder Egyptisch, Arabisch, Hebreeuws en Grieks), en wordt gezien als een van de hoogbegaafde vrouwen uit de oudheid Ze was bijzonder intelligent en erg geslepen in de politiek. Dit valt ook op te maken uit het feit dat ze twee van de machtigste mannen uit haar tijd onder haar bekoring wist te brengen. Ze had, zoals het iemand van haar stand betaamde, een goede opleiding genoten en had een grondige kennis van literatuur, wiskunde, astronomie, politiek en Geneeskunde. Ze vertrok naar Rome (46-44) en maakte na haar terugkeer Caesarion mederegent. In de burgeroorlog koos ze de zijde van Antonius, die eveneens onder haar betovering kwam. Na de nederlaag bij Actium (31) tegen Octavianus bracht zij Antonius tot zelfmoord en vroeg Octavianus tevergeefs een deel van haar macht te mogen houden. Toen dit niet lukte pleegde ze zelfmoord.

Cliodhna
Categorie: Keltisch Cliodhna was een Ierse schoonheidsgodin. Haar drie tovervogels brachten met hun gezang de zieken in een genezende slaap. Cliodhna hield hartstochtelijk van de sterveling Ciabhan, een jongeman met prachtig krulhaar. Eens, toen Ciabhan op jacht was, bracht de zeegod Manannan Mac Lir Cliodhna op het strand bij Cork in een toverslaap en liet haar door een golf terugbrengen naar het Land der Belofte. Dit gebeurde nadat Cliodhna naar Glandore vluchtte om met de sterfelijke Ciabhan te kunnen leven. Door de golf dreef ze terug naar het elfenrijk. De Golf van Cliodhna is nog altijd een van de drie grote golven van Ierland.

Clota
Categorie: Keltisch Godin van de Clyde rivier in Schotland. Verder is er weinig bekend over haar.

Clotho
Categorie: Grieks - Romeins Een van de griekse schikgodinnen. Ze is de spinster die begint bij de geboorte van ieder mens zijn levensdraad te spinnen. Haar zussen zijn Lachesin en Atroppo.

Cu Chulainn
Categorie: Keltisch Cu Chulainn was de grootste strijder van Ulster. In de Keltische mythologie is het dan ook praktisch onmogelijk om om zijn naam heen te komen. Zijn naam betekende `de hond van Culann`, al noemde men hem meestal `hond van Ulster`. Cu Chulainn is de zoon van Dechtire, de zuster van koning Conchobhar, en dochter van de druïde Cathbad en zoon van Sualtam. Men noemt als zijn vader ook wel de god Lugh, die in de strijd altijd bij hem is en soms zelfs zijn plaats inneemt. Dechtire was getrouwd met Sualtam, maar had tijdens de bruiloft een vlieg ingeslikt en daardoor gedroomd van de zonnegod Lugh die haar opdroeg een reis te maken, waarna ze zwanger raakte van hem. Toen Dechtire terugkeerde nar Emain Macha was ze zwanger van Lughs zoon Setanta. De jonge Setanta leerde snel als krijger, maar pas toen hij met zijn blote handen een enorme hond doodde, besefte men hoe sterk hij was. Toen hij op een avond bij de poort van een huis kwam waar Conchobhar mac Nessa werd vermaakt door de smid Culann, werd hij aangevallen door diens enorme waakhond: om zichzelf te redden plette hij de schedel van het dier tegen een pilaar. Setanta bood Culann aan tijdelijk de plaats van zijn hond in te nemen maar die sloeg dit aanbod af. Wel heette Setanta van nu af Cu Chulainn -`de hond van Culann`. Hij wordt grootgebracht door zijn tante Findchoem, maar vier andere personen bemoeien zich met zijn opvoeding: Sencha de vredelievende, die conflicten beslecht; Blaï de gastvrije, die de mannen van Ierland tot bij hun plunderingen bijstaat en hun eer verdedigt; Fergus de moedige, die hen tegen alle kwaad beschermt; Amargin de oude dichter, die om zijn welsprekendheid en wijsheid aller hoogachting geniet.

Cu Roi
Categorie: Keltisch Cu Roi [ `hond van Roi` ] was de koning van Munster. Hij veranderde zichzelf in de verschrikkelijke reus Uath om de dapperste held van Ierland aan te kunnen wijzen. Hij daagde de drie deelnemers - Laoghaire, Conall en Cu Chulainn - uit tot een onthoofdingswedstrijd. Alleen Cu Chulainn durfde deze uitdaging te aanvaarden. Later schaakten Cu Roi en Cu Chulainn de mooie Blathnat. Hoewel ze van Cu Chulainn hield nam Cu Roi haar mee naar zijn burcht in Munster. Toen Cu Chulainn vervolgens zijn burcht belegerde, liet Blathnat hem zien hoe hij de burcht kon betreden.

Cuba & Castro
Categorie: Geschiedenis Cuba had in buitenlandse afhankelijkheid een lange traditie, zo ook in de radicale oppositie er tegen. Nationalistische legers hadden in de negentiende eeuw tweemaal langdurige oorlogen voor de onafhankelijkheid met Spanje uitgevochten, maar ze waren pas zeker van de overwinning, toen de V.S. beslissend intervenieerden in 1898. De oorlog liet in Cuba een vacuüm achter, dat spoedig door Amerikaans kapitaal werd opgevuld. In 1933-1934, aan het begin van Roosevelts `goede nabuurschapspolitiek`, werden wanhopige linkse en nationalistische groeperingen verenigd in een mislukte poging om de imperialistische machten te verdrijven, maar het succes dat ze hadden, werd spoedig teniet gedaan door de volgende regeringen. Che Guevara: In het midden van de jaren 1950 ontstond er een nieuwe nationalistische guerrillabeweging onder Fidel Castro, zijn broer Raul en een arts uit Argentinië, Ernesto `Che` Guevara, die zich vestigden in de Sierra Maestra-bergen in het oosten van het eiland. De Castrobeweging had tot doel, het corrupte dictatorschap van Fulgencio Batista omver te werpen en de nationalisering van de ondernemingen van buitenlandse maatschappijen. Het kleine guerrillaleger - de `26e julibeweging` - had opmerkelijk veel succes bij het weerstaan van de aanvallen van Batista. De guerrillero’s waren mobieler dan de militairen en kenden het terrein beter, ze waren voorzichtig met het gebruik maken van de steun van de lokale boeren en waren knap in het propageren van hun zaak over het gehele eiland via het radiostation Radio Rebelde.

Culahwch
Categorie: Keltisch Culahwch was in de Welshe mythologie een zoon van Cildydd, een van de ridders van Arthur. Zijn stiefmoeder haatte Culhwch zo, dat ze de vloek uitsprak dat hij alleen met Olwen, dochter van de reus Yspaddaden kon trouwen. Dit bleek niet zo erg te zijn toen Culhwch, na een jaar zoeken, Olwen vond en hevig verliefd op haar werd. Alleen moest hij haar vader ertoe bewegen met een huwelijk in te stemmen. Net als bij de Ierse cycloop Balor moesten Yspaddadens oogleden speciaal worden opgeheven, wilde hij Culhwch kunnen zien. En net als Balor zag hij ook weinig in een huwelijk van zijn dochter met een gewoon mens. Op achtereenvolgende dagen wierp de reus giftige speren naar Culhwch en zijn metgezellen, maar die wisten ze steeds terug te gooien. Toen Culhwch zodoende de reus van een oog beroofde, stemde hij in met een huwelijk, mits Culhwch enkele zware opgaven verrichtte. Met hulp van Arthurs ridders en goddelijke bondgenoten slaagde hij daarin. Vervolgens doodde hij Yspaddaden en trouwde met Olwen.

Culann
Categorie: Keltisch Culann was een Ulsterse smid. Hij werd gehouden voor een reincarnatie van Manannan Mac Lir. De jonge Setanta doodde zijn enorme waakhond toen die hem aanviel met zijn blote handen. Culann was daarover ontriefd, waarop Setanta aanbood tijdelijk de plaats van zijn hond in te nemen. Ook al sloeg Culann zijn aanbod af. Vervolgens kreeg Setanta echter wel de naam Cu Chulainn, `de hond van Culann.`

Cumal
Categorie: Keltisch Cumal [ `hemel` ] was de vader van de Fenische held Finn Mac Cumal oftewel Finn MacCool. Finn werd geboren na De dood van zijn vader. Cumal was de geduchte aanvoerde van de Fianna en leider van de clan Bascna. Hij werd gedood door de druide Jadgh, nadat hij diens dochter had geschaakt.

Dhampir
Categorie: Fabelwezens Volgens oude zigeunerverhalen was Dhampir de zoon van een vampier en een vrouw met de gave om vampiers te kunnen vinden en vernietigen. Een soort Blade dus. Mannelijke afstammelingen zouden deze gave kunnen erven, vrouwelijke niet.

Dwergen
Categorie: Fabelwezens Dwergen waren kleine wezens die vaak als lelijk en nors worden omschreven. In de Germaanse mythologie wonen ze onder de grond en zijn ze meesters in het maken van wapens. Dwergen legden soms een vloek op de schatten die ze maakten, vooral als ze gedwongen waren deze te smeden of als ze hem af moesten staan. Toen twee Dwergen een magisch zward moesten smeden, legden ze er de vloek op dat het nooit getrokken zou worden zonder De dood te veroorzaken.

Dylan
Categorie: Keltisch Dylan (`zoon van de golf`) was een Welshe zeegod. Zijn ouders waren Arianrhod en haar broer Gwydion. Direct na zijn geboorte ging hij naar de zee, waar hij zwom als een vis. Toen zijn oom, de goddelijke smid Govannon, hem doodde, beweenden alle golven rond de Britse eilanden hem. Er wordt gezegd dat zijn doodskreet nog altijd te horen is bij opkomende vloed.

Eenhoorn
Categorie: Fabelwezens De Eenhoorn is een mythisch wezen dat bekend is om zijn schoonheid en een magische hoorn op zijn voorhoofd. Het heeft de vorm van een Wit paard en wordt zelden door stervelingen gezien. Het bloed van een Eenhoorn wordt geneeskrachtige eigenschappen toegewezen. De Eenhoorn komt voor in Griekse mythen maar ook uit legenden uit het oosten zoals India waar het Monokerata werd genoemd en een iets ander voorkomen had.