Kopie van `Histoportal - Atlas van de mythologie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Histoportal - Atlas van de mythologie
Categorie: Geschiedenis en volkskunde > Mythologie
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 1158


Aardegoden
Categorie: Verscheidene De volgende goden werden in verband gebracht met de aarde: Gaia : oudste Griekse godin. Geb : Egyptische god van de aarde. Ellil : Akkadische god van de lucht en de aarde. Sita : Indische aard- en vruchtbaarheidsgodin. Tellus : Romeinse godin van de aarde. Ala : Nigeriaanse aard-en moedergodin. Ixchel : aard- en maangodin van de Maya. Papa : Polynesische aard- en moedergodin van de Maori.

Aardmannetjes
Categorie: Fabelwezens In mythen aardgeesten die onder de grond of in de bergen wonen. Het zijn oude mannetjes met een dik, kaal hoofd (waarop een rode puntmuts) en een lange baard. Ze zijn onzichtbaar, maar in het donker verraden ze hun aanwezigheid door het stoken van vuurtjes of door het geluid van hun smidswerk. Zij zijn de mensen over het algemeen goedgezind.

Aatxe
Categorie: Fabelwezens Aatxe, een boze geest van de Basken, die zich vertoont in de gedaante van een stier, maar soms ook in mensengestalte. Het Baskische woord Aatxe betekent `jonge stier`. Als het `s nachts stormt, komt hij uit zijn hol.

Abadon
Categorie: Verscheidene Abadon, ook wel bekend als de Vernietiger of Adviseur wordt weleens beschouwd als de leider van de demonen. Hem wordt ook de eigenschap van de vernietigende engel toegeschreven.

Abas
Categorie: Grieks - Romeins Abas, de mythologische koning van het Griekse Argos op de Peloponnesos, was de zoon van Lygkeus en Hypermnestra, de enige Danaïde die haar man niet doodde. Hij zou het eiland Euboia hebben veroverd, dat vandaar ook Abantis werd genoemd. Een andere Abas, een gezel van Diomedes, wordt wegens zijn overmoedige gedrag tegenover Aphrodite door de godin in een soort van Zwaan veranderd.

Abathur
Categorie: Oosters Abathur, in de Oudiraanse mythologie een wezen dat fungeert als dodenrechter. Zijn naam zou betekenen `hij met de weegschaal`. Hij weegt de zielen van de overledenen en-of hun daden en bepaalt of zij naar de hemel of naar de Onderwereld gaan. Hij heeft wezenstrekken van de god Rasnu. Bij de oude Mandeeën (in Zuid-Irak en Zuidwest-Iran) verpersoonlijkt Abathur het `derde leven`.

Abqal
Categorie: Oosters In het oude Mesopotamië Soemerische verzamelnaam voor zeven wijzen die uit de zoetwatervloed Abzu zijn voortgekomen en dienaren zijn van de god Enki. Ze komen voor als vismensen en heten later bij de Akkadiërs Apkallu.

Abraxas
Categorie: Fabelwezens Abraxas was een van de paarden van de zonnegod Helios.

Abundantia
Categorie: Grieks - Romeins Abundantia (Latijns = overvloed) is bij de Romeinen de godin van de overvloed en de welvaart. Haar attribuut is een cornucopia (`hoorn des oververvloeds`).

Abzu
Categorie: Oosters Abzu was bij de Soemeriërs in het oude Mesopotamië de zoetwatervloed die zich onder de aarde bevindt (later bij de Akkadiërs: Apsu). Hier resideert de god Enki en modelleerde de oermoeder Nammu de eerste mens uit een kleiklomp.

Acaia
Categorie: Oosters Een van de goddelijke beschermers (Dharmapala`s) van de boeddhistische leer, wiens beeld voor vele tempels staat om vijanden van het boeddhisme te weren. Hij heeft drie ogen en zes armen, laat zijn tanden zien en is gewapend met zwaard, bliksemschicht, bijl en slinger. Hij weert ziekten en koorts af. In Tibet is hij een van de Krodhadevata`s. Hij is de Budongfo van de Chinezen en in Japan heet hij Fudo.

Acca Larentia
Categorie: Grieks - Romeins Acca Larentia is in de Romeinse mythe een lichtekooi en geliefde van Hercules, die de rijke Etruriër Tarutius huwt en na diens dood zijn fortuin aan het Romeinse volk schenkt. Als dank hiervoor vierde Rome jaarlijks op 23 december de Larentalia (mogelijk is Larentalia een dodenfeest ter ere van de godin Larenta). Volgens een andere versie is Acca Larentia de vrouw van de herder Faustulus bij wie Romulus en Remus werden opgevoed. Ook het verhaal van de wolvin die de tweeling opvoedde, wordt in verband gebracht met Acca Larentia; het Latijnse woord lupa betekent nl. zowel wolvin als lichtekooi.

Acheloos
Categorie: Grieks - Romeins In de Griekse mythologie de naam van de riviergod van de gelijknamige rivier (vroeger Aspropotamos geheten; ontspringt op het Pindosgebergte en stroomt door de vlakte van Agrinion naar de Ionische Zee) en vorst over alle rivieren. Hij is een zoon van Okeanos en Tethys en vecht met Herakles vergeefs om het bezit van Deianeira. Acheloös wordt afgebeeld als een stier met het bovenlijf van een mens.

Acheron
Categorie: Grieks - Romeins Acheron, rivier in het Griekse landschap Epiros, die in de oudheid werd beschouwd als een van de rivieren (soms ook opgevat als een meer) van de Onderwereld (Hades). Met Acheron wordt ook de Onderwereld zelf aangeduid.

Achilles
Categorie: Grieks - Romeins Achilles was de zoon van koning Peleus van Thessalië en de zeenimf Thetis. Hij was de grootste van alle Griekse krijgers, maar in vergelijking met Agamemnon en de andere Griekse vorsten die bij Troje streden, was hij een soort barbaar. Zijn woede was even legendarisch als zijn moed. Volgens een van de vele sagen die hem omringen dompelde zijn moeder hem in de Styx. Zij hield hem daarbij vast aan zijn hiel, de enige plek waar hij kwetsbaar bleef (de achillespees). Hij regeert in zijn vaderland Phthia over het mierenvolk de Myrmidonen. Met zijn volk neem hij deel aan de strijd voor Troje. Tijdens het beleg van deze stad wordt hij beledigd door de Myceense held Agamemnon. Uit wrok hierover trekt hij zich terug uit de strijd en pas nadat zijn vriend Patroklos gesneuveld is, neemt hij de wapens weer op. In het tiende jaar van Trojes beleg wordt Achilles dodelijk getroffen door een pijlschot (in de hiel) van Apollo of van Paris. De episode van Achilles` wrok en zijn overwinning op Hektor vormt het hoofdthema van de Ilias van Homerus.

Achtland
Categorie: Keltisch Achtland was een Keltische godin die geen genoegdoening kon vinden bij een sterfelijke man dus maar een reus uit het feeenrijk nam als haar echtgenoot. Volgens de legenden had ze er plezier in zijn lange, blonde haar te kammen.

Actaeon
Categorie: Grieks - Romeins Actaeon was een zoon van Autonoë, een dochter van Cadmus. Hij was een door Chiron opgeleide jager. Hij beledigde de godin Artemis, wat hem het leven kostte. Artemis veranderde hem in een hert, waarna hij werd verscheurd door zijn eigen jachthonden. De trouwe honden waren daarna zo van slag dat Chiron een perfect gelijkend beeld van Actaeon moest maken om hen er bovenop te helpen.

Adad
Categorie: Oosters Adad was in het oude Mesopotamië de Akkadische onweersgod, die geldt als zoon van de oppergod Anu. Volgens sommigen is hij een goede god, die met zijn regen Vruchtbaarheid brengt. Anderen vinden dat zijn stormen akkers verwoesten. Zijn bijnaam is Ramman of Rimmon (= donderaar). Zijn symbooldier is de stier en zijn attribuut een bundel bliksemschichten. Adads cultus reikte tot in Assyrië (noordelijk Mesopotamië), waar hij in de stad Assoer (thans de ruïneheuvel Qal`at Sergat in Irak, op de westelijke Tigrisoever), samen met zijn vader Anu, een tempel met zikkoerrat (een losstaande torentempel) had. Buiten Mesopotamië, o.m. bij de Arameeërs, is hij bekend als Hadad.

Adam Kasia
Categorie: Oosters Adam Kasia, `verborgen Adam`, bij de oude Iraniërs de ziel van de oermens (Adam) en bij de Mandeeën (in Zuid- Irak en Zuidwest-Iran) de ziel van ieder mens. Deze figuur vertoont gelijkenis met Adam van de joden.

Adapa
Categorie: Oosters Adapa, mythische figuur van de Akkadiers, in het oude Mesopotamië, een zoon van de god Ea, is een wijze man uit de oertijd. Hij zou de spraak hebben uitgevonden. Volgens de naar hem genoemde mythe deed de zuidenwind de boot omslaan, waarop Adapa de vleugels van de wind brak. Voor deze wandaad moet hij in de hemel voor de oppergod Anu verschijnen. Hier toont hij zich deemoedig, wat Anu gunstig stemt. Maar gevolg gevend aan Ea`s wens weigert Adapa het hem aangeboden voedsel. Dat kost hem zijn onsterfelijkheid en ziekte en dood worden zijn lo.t

Adaro
Categorie: Fabelwezens Adaro, op de Melanesische Salomons-eilanden, in de Grote Oceaan, benaming voor een groep zeegeesten die rondreist in wolkbreuken en regenbogen als bruggen gebruikt. Ngoriemi is hun aanvoerder. Zij verschijnen in dromen en leren de mensen nieuwe dansen en liederen aan. Hun lichaam is deels mens, deels vis. Soms schieten ze met vliegende vissen op mensen, die dan alleen maar kunnen herstellen door een vliegende vis te offeren.

Adelaar
Categorie: Symbolen De Adelaar is een oud embleem van de overwinning en werd al meegedragen op Romeinse vaandels als `de vogel van Jupiter`. De Hittieten kenden het beeld van de tweekoppige arend. Tijdens de kruistochten was dit embleem nog in gebruik bij de Turkse Seldjoeken. Het werd meegenomen naar Europa, waar de tweekoppige Adelaar het embleem van het Heilige Roomse Rijk en later van de Habsburgse monarchie en het Russische keizerrijk werd.

Adiboeddha
Categorie: Oosters In de Oudindische mythologie de oerboeddha, die geldt als de personificatie van het absolute. Hij is tijdeloos en heeft door contemplatieve ontwikkeling van zijn eigen wezen de vijf Dhyani-Boeddha`s geschapen.

Aditi
Categorie: Oosters Oudindische godin, uit de vedische periode, wier naam betekent `niet-gebondenheid`. Zij is de verpersoonlijking van de vrijheid en de idee van onbeperktheid, zelfs van het universum. Aditi is de grote oermoeder en wordt gelijkgesteld met de met de aarde geïdentificeerde koe (haar symbooldier). Haar schoot is de navel van de wereld. De wijze Daksha geldt als haar vader. Aditi beschermt tegen ziekten, armoede en zonde. In het brahmanisme-hindoeïsme is zij bij Kashyapa moeder van de Aditya`s.

Aditya
Categorie: Oosters Aditya, naam van een groep Oudindische goden, zonen van de godin Aditi en Kashyapa. In de vedische periode bestaat de groep uit zeven of acht, later uit twaalf goden. Als hemelgoden behoren zij tot de Deva`s. Zij beschermen tegen allerlei kwalen en vertonen affiniteit met de Zon. Als twaalf zonnegoden worden ze geassocieerd met de twaalf maanden. De bekendste Aditya`s zijn: Mitra, Varuna, Indra en Aryaman. Zij doen denken aan de Oudiraanse Amesa Spenta`s.

Adonis
Categorie: Grieks - Romeins Oorspronkelijk een Fenicisch-Syrische godheid van de afstervende en weer ontluikende natuur. In de Griekse mythologie is hij een jongen die geboren is uit een incestieuze verhouding van Myrrha, prinses van Cyprus, met haar vader. De godin Aphrodite is er zo verbolgen om dat zij Myrrha verandert in een mirrestruik, waaruit Adonis wordt geboren. Niet alleen Aphroditè, maar ook Persephone (godin van de Onderwereld) wordt getroffen door de uitzonderlijke schoonheid van Adonis. Zij betwistten elkaar het bezit van hem en Zeus moet tussen beide komen en beslist dat Adonis een deel van het jaar in de Hades (de Onderwereld) en een deel van het jaar bij Aphrodite moet verblijven. In een ander mythologisch verhaal is Adonis een schone jongeling die bemind wordt door Aphrodite. Tijdens de jacht wordt hij gedood door een everzwijn dat Artemis uit jaloezie op hem heeft losgelaten. Uit zijn bloed ontspringen de Anemonen. Na zijn dood verblijft hij de helft van het jaar in de Hades en de andere helft bij Aphrodite. De herinnering aan zijn dood en verrijzenis werd in vele plaatsen (o.a. Athene, Alexandrië) in ere gehouden.

Adrastos
Categorie: Grieks - Romeins Adrastos, in de Griekse mythologie een koning van Argos, is in oorsprong waarchijnlijk een chtonische godheid (god van de aarde of van de Onderwereld). Hij verleent onderdak aan twee vluchtelingen, Tydeus (zoon van koning Oieus) uit Calydon en Polyneikès (zoon van Oidipous) uit Thebe, en geeft aan beiden zijn dochters als echtgenoten. Om Polyneikès weer in zijn rechten te herstellen, onderneemt Adrastos een veldtocht tegen Thebe, de in de mythe bekende tocht van de Zeven tegen Thebe, waarbij alle deelnemers, behalve Adrastos zelf, sneuvelen. Later zal Adrastos met de zonen van de gevallen helden nogmaals naar Thebe marcheren in de zgn. Tocht der Epigonen. In deze strijd sneuvelt Adrastos` zoon Aigialeus.

Adsagsona
Categorie: Keltisch Adsagsona was de Keltische godin van de Onderwereld en magie. Ze was een continentale godin en werd vooral vereerd in Frankrijk en Duitsland. Ze stond bekend als een godin die werd opgeroepen tijdens een magisch ritueel.

Aegeus
Categorie: Grieks - Romeins Aegeus was in de Griekse mythe koning van Athene en vader van Theseus. Hij doodde Androgeos, zoon van koning Minos van Kreta, waarvoor hij jaarlijks zeven jongens en zeven meisjes moest zenden naar Kreta als offer voor de Minotarus. Zijn zoon Theseus weet de Minotaurus te doden, maar vergeet bij zijn terugkeer per schip de zwarte zeilen te verruilen voor witte, waardoor Aegeus denkt dat zijn zoon dood is. Uit smart gooit hij zich in de zee. note: de Egeische zee is naar hem vernoemd

Aegir
Categorie: Germaans Aegir was een Germaanse zeegod, de man van Ran en de vader van de negen dochters: de golven. Hij behoorde waarschijnlijk tot een oudere generatie van de Aesir en de Vanir, maar over zijn afkomst zijn geen details beschikbaar. Hij werd wel afgebeeld als een oude man met Wit haar en klauwachtige vingers. Als hij uit zijn onderzeese paleis kwam, brak hij het wateroppervlak om schepen te vernietigen. Voor Vikingen huiswaarts voeren, offerden ze dan ook vaak gevangenen om Aegir gunstig te stemmen. Aegir wordt vaak gelijkgesteld met de zeereus en aardgod Gymir.

Aegle
Categorie: Grieks - Romeins Aegle was een van de Hesperiden. De Hesperiden zijn vooral bekend uit het elfde werk dat Herakles moest doen en dat was de gouden appels halen uit de tuin van de Hesperiden. De Hesperiden zijn de dochters van Atlas en wonen bij het Atlasgebergte. Zij bewaken de gouden appels (van onsterfelijkheid) die Gaia als huwelijksgeschenk aan Zeus en Hera heeft gegeven.

Aeneas
Categorie: Grieks - Romeins Aeneas was een Trojaanse held. Hij was de zoon van de sterveling Anchises en de Romeinse godin van de liefde Venus. Hij werd geboren op de berg Ida in het land rondom Troje en hem werd voorspeld dat hij eens zou heersen over Troje. In de Aeneis van Vergilius vlucht Aeneas na de ondergang van Troje uit de brandende stad met zijn vader Anchises en zijn zoon Askanios. Volgens de mythe was hij getrouwd met Dido. In de Romeinse wereld is hij belangrijk als de stamvader van het Julische huis, waartoe Augustus en zijn opvolgers behoren, en van alle Romeinen. Volgens een andere traditie wordt hij gezien als de stichter van Rome

Aeolus
Categorie: Grieks - Romeins Zoon van Poseidon en god van de zuiderwind.

Aeon
Categorie: Oosters Aeon, in het oude Iran een oergodheid en de personificatie van de tijd in de Mithras-mysteriën. Hij wordt afgebeeld met het lichaam van een mens, omstrengeld door een Slang, en een leeuwekop, soms met vleugels. In de Griekse mythologie is hij Chronos.

Aert
Categorie: Keltisch Een zoon van Conn. In een bepaalde mythe liet Conns jaloerse maïtresse, de godin Becuma, Art een hachelijke tocht ondernemen in het land der wonderen moest hij op zoek naar Delbcaem (de bevallige vorm). Na vele gevaren te hebben doorstaan redde hij Delbcaem. Bij een andere vrouw had Aert Cormac Mac Art als zoon. Art werd gedood door de opstandige Lugaide MacConn in de slag bij Moy Muchruinne.

Aesir
Categorie: Germaans De Aesir, of Asen, vormden een tak van de Germaanse godenfamilie. De andere tak werd gevormd door de Vanir. Na een oorlog tussen de jongere Aesir en de oudere Vanir kregen de Aesir de meeste macht. De Vrede kwam tot stand omdat beide groepen de strijd moe waren. Om de Vrede te bezegelen vestigden enkele leidende Aesir zich onder de Vanir. Enkele Vanir trokken naar Asgard, de burcht van de Aesir. Tot de door Odin geleide Aesir behoorden zijn zoons Balder, Bragi, Forseti, de vruchtbaarheidsgod Freyr, de wachter Heimdall, de blinde Hodr, de listige vuurgod en bondgenoot van de vorstreuzen Loki, de zeegod Njord en Thor, wiens machtige hamer de vorstreuzen angst aanjoeg. Aesir waren ook de krijgsgod Tyr, een zoon van Hymor; Odins broers Vili en Ve, en Vidar, een zoon van Odin die was voorbestemd hem na Ragnarok te wreken. Aesir-godinnen waren Freya, vruchtbaarheidsgodin en tweelingszuster van Freyr; Odins vrouw Frigg; Thors vrouw Sif en Idun, die de Appels Der Jeugd bewaakte. Bijna alle Aesir zouden omkomen op Ragnarok, de dag van de godenschemering, in een veldslag tussen de legers van Odin en Loki.

Aesma Daeva
Categorie: Oosters In de Oudiraanse mythologie demon van de begeerte en de woede, wiens toorn vooral is gericht tegen de koe, die een belangrijke rol speelt in de Iraanse mythe. De component aesma betekent `waanzin`. Samen met de doodsdemon Astovidatu achtervolgt Aesma de zielen van de doden die naar de hemel opstijgen. Alleen Sraosa zal in staat zijn hem bij het einde der tijden te overwinnen. De boze geest Asmodeüs van de joden heeft zijn oorsprong in Aesma Daeva.

Aether
Categorie: Grieks - Romeins Aether, ook wel bekend als Ether of Aither was de zoon van Erebus en Nyx. Hij was de eerstgeboren god van de elementen, namelijk die van de heldere, gloeiende hogere lucht van hemel, de substantie van het licht. Boven hem lag het solide domein van de god van de hemel, Uranus, en onder hem de transparante mist van verbindende lucht.

Aetna
Categorie: Grieks - Romeins Aetna was de vulkaangodin van de vrijwel gelijknamige vulkaan de Etna. Ze is de dochter van het titanenechtpaar Gaia en Uranus.

Agamemnon
Categorie: Grieks - Romeins Agamemnon was een zoon van Atreus en een broer van de Spartaanse koning Menelaus. Hij was gehuwd met Clytaemnestra. Vanuit zijn burcht in Mycene riep hij de Grieken op om op te trekken tegen Troje. De aanleiding hiertoe vormde de schaking van Menelaus` vrouw Helena door Paris. Bij Aulis werd de Griekse vloot opgehouden door ongunstige wind. Agamemnon besefte dat hij een mensenoffer moest brengen om Artemis gunstig te stemmen. Hij liet zijn dochter Iphigenia naar Aulis komen, onder het voorwendsel dat ze zou gaan trouwen met de legendarische Griekse krijger Achilles. Volgens de ene traditie werd Iphigenia opgeofferd, maar volgens een andere bracht Artemis haar naar Taurs, waar ze priesteres in de Artemis-tempel werd. Clytaemenestra vergaf haar echtgenoot het offer niet. Tijdens de tien jaar durende oorlog nam ze Aegisthus als minnaar. Hij was een zoon van Thyestes, de broer en aardsvijand van Agamemnons vader Atreus. Bij Agamemnons terugkeer uit Troje veinsde Clytaemnestra blijdschap. Opgelucht over zijn veilige thuiskomst, sloeg Agamemnon de waarschuwingen van zijn slavin Cassandra, de helderziende dochter van de verslagen Trojaanse koning Priamus, in de wind. Ten onrechte, want toen hij in bad zat, wierp Clytaemnestra een net over hem heen, waarop Aegisthus hem met bijlslagen doodde.

Agas
Categorie: Oosters Agas, Oudiraanse vrouwelijke demon van de ziekte, die tot de categorie boosaardige wezens van de Drugs behoort en in het bijzonder het kwaad personifieert, dat door het oog wordt waargenomen of verricht. Het Oudiraans Agas betekent `boos oog`.

Agdistis
Categorie: Oosters In de Phrygische mythologie, in het oude Klein-Azië, een hermafrodiet oerwezen dat bij het gebergte Agdos werd verwekt door de god Papas. Toen Agdistis uit een dronken roes ontwaakte, ontmande hij zich zelf. Uit hem ontsproot een amandelboom. Een vrucht van deze boom maakt de godin Nana zwanger en zij baart de mooie jongeling Attis. Agdistis, nu in vrouwengedaante, wordt verliefd op Attis, maar wanneer deze haar ontrouw wordt, straft zij hem met waanzin.

Agenor
Categorie: Grieks - Romeins Agenor was de vorst van Tyros en een zoon van de Griekse zeegod Poseidon en vader van o.a. Europa en Kadmos. Wanneer zijn dochter Europa door Zeus wordt geschaakt, zendt hij zijn zonen op zoek naar de vermiste.

Aglaia
Categorie: Grieks - Romeins Ze was de jongste van de Gratien en volgens sommige tradities de vrouw van Hephaistos. Ze werd ook wel de `stralende` Gratie genoemd.

Aglibol
Categorie: Oosters Aglibol, maangod van Palmyra in het oude Syrië, die met de oppergod Bel en de zonnegod Yarhibol een triade vormt. Zijn naam zou betekenen `kalf van Bel`. Hij draagt een maansikkel op het voorhoofd (soms op de schouder).

Agni
Categorie: Oosters Oudindische god van het vuur en een van de prominenten van het vedische godendom, geldt als een zoon van de hemelgod Dyaus. Volgens een andere mythe wordt hij dagelijks geboren en eet hij meteen zijn ouders op. Zo blijft hij eeuwig jong. Zijn naam betekent `vuur`. Agni brengt de vuuroffers van de mensen naar de goden, waardoor hij geldt als bode en bemiddelaar tussen hemel en aarde en als archetype van de priesters. Op aarde manifesteert hij zich zichtbaar in alle vuur en is hij onzichtbaar in water en planten aanwezig. Als god van het oppervuur wordt hij ook geassocieerd met het huiselijke leven en heeft hij de titel `heer des huizes`. Hij beschermt de mensen en weert de kwade machten van hen af. Agni wordt afgebeeld met een lange rosse baard en gekleed in vlammen, of met twee aangezichten, vier armen en drie benen. Zijn attributen zijn een vlammenzwaard en een waterkruik. De ram is zijn symbool-dier.

Agrona
Categorie: Keltisch Agrona was een Welsche godin van de oorlog en werd vaak gelijkgesteld aan de Morrigan.

Agwe
Categorie: Verscheidene Agwe, zeegod van het Voodoo-pantheon in het Caribische gebied, die heerst over de vissen en zeeplanten, en schutsgod is van de vissers en schippers. Voor deze trotse god organiseren de Haïtianen grootse feesten en kostbare offers.

Ahriman
Categorie: Oosters Ahriman, in de Oudiraanse mythologie de belichaming van de leugen, de boosheid en de duisternis, die ziekte en dood brengt en resideert in een ondergronds rijk van eeuwige duisternis. Hij is de aanvoerder van de Daeva`s en de Drugs. De figuur van Ahriman is ontstaan uit de boze geest Angra Mainyu. Hij is de tegenstander van de wijze god Ahura Mazda (Ohrmazd), wiens creaties (gezondheid, schoonheid, leven enz.) hij steevast beantwoordt met negatieve antischeppingen (ziekte, lelijkheid, dood). De Slang is zijn symbooldier.

Ahura
Categorie: Oosters Ahura (`heer`), in het Oudiraans titel van goden en benaming voor goden en geesten, ter onderscheiding van de Daeva`s (die later tot demonen worden gedegradeerd).

Ahura Mazda
Categorie: Oosters Ahura Mazda, in het oude Iran de hoogste, wijze god en de schepper van de wereld van het licht, die aan het hoofd van de goede geesten, de Amesa Spenta`s(`zegenrijke onsterfelijken`), de wereld van bedrog en duisternis van Angra Mainyu en diens trawanten bestrijdt. Zijn naam betekent `wijze heer`. Als zijn dochter geldt Ahurani die soms ook als zijn vrouw voorkomt. Oorspronkelijk heerste hij over zijn tweelingzonen Spenta Mainyu en Angra Mainyu, maar later smolt hij in elkaar met de eerstgenoemde. Door het goddelijke vuur kan hij goed van slecht onderscheiden en eens zal hij de wereld oordelen. Hij heeft wezenstrekken van de vedische hemelgod Varuna. Onder de Achaemeniden (ca. 700-331 v.C.) wordt Ahura Mazda voorgesteld als een koning met Kroon, staande in een ring, en met scepter, soms met de vleugels van een zonnegod. Later ontwikkelt hij zich tot O(h)mazd. Een monumentaal rotsreliëf in Naksj-i-Roestam, ten noorden van de ruïnes van Persepolis, in Iran, toont Ahura Mazda die de Kroon geeft aan de eerste vorst van de Sassaniden, Ardasjir.

Ahurani
Categorie: Oosters Oudiraanse watergodin, wier naam betekent `zij die Ahura toebehoort`. Zij geldt als dochter (ook gemalin) van Ahura Mazda en werd aangeroepen voor een goede oogst en nakomelingschap.

Ai Tojon
Categorie: Verscheidene Ai Tojon, in de Siberische mythologie (van de Jakoeten) de schepper van het licht, voorgesteld als een reuzenadelaar met twee koppen, die op de top van de wereldboom zit.

Aia
Categorie: Grieks - Romeins Aia was in Homerus` Odysseia het sprookjeseiland van de tovenares Kirke, gelegen ergens in het westen en door de Okeanos gescheiden van de toegang tot de Onderwereld. Aia is ook de naam van het paradijsachtige eiland waar Telemachus en Penelope als onsterfelijken verblijven; het is ook nog de naam van het land waar het Gulden Vlies zich bevindt en dat vereenzelvigd wordt met Kolchis in het huidige Georgië, aan de oostkust van de Zwarte Zee.

Aiakos
Categorie: Grieks - Romeins Aiakos, in de Griekse mythologie een zoon van Zeus en Aigina, geldt als de stamvader van de Aiakiden en vader van o.a. de heroën Peleus en Telamoon. Zijn land raakt door de pest ontvolkt maar Zeus schenkt hem een nieuwe bevolking door mieren in mensen te veranderen (het volk van de Myrmidonen). Aiakos is de lieveling van de goden en wordt na zijn dood een van de drie rechters van de Onderwereld, naast Minos en Rhadamanthys.

Aias
Categorie: Grieks - Romeins Aias (Lat.: Ajax), de naam van een van de twee mythische helden uit het Griekse leger voor Troje. De grote Aias, na Achilles de sterkste held van de Grieken, is een zoon van koning Telamoon van Salamis. Geheel alleen houdt hij de Trojanen tegen wanneer zij het Griekse kamp gevaarlijk dicht genaderd zijn en de schepen in brand pogen te steken. Na De dood van Achilles maakt hij aanspraak op diens wapenrusting, maar Odysseus betwist hem die met succes. Daarop stort de geërgerde Aias zich op zijn zwaard. Volgens een andere sage richt hij een bloedbad aan onder een kudde vee, menend dat hij met Odysseus en de Atriden te doen heeft. Uit schaamte pleegt hij zelfmoord (onderwerp van Sophoklès` tragedie Aias). Op Salamis werd Aias vereerd als heros en Athene vierde jaarlijks de Aianteia, een feest dat gepaard ging met offers, processie en wedkamp. Een andere Aias is een zoon van koning Oileus van Lokris (Midden-Griekenland). Ook hij neemt deel aan de Trojaanse oorlog. Bij de val van de stad rooft hij Kassandra uit Athèna`s heiligdom, waarop de vertoornde godin zijn schip op de terugreis met haar bliksem treft.

Aigis
Categorie: Grieks - Romeins Aigis is in de Griekse mythe het schild van de oppergod Zeus. Een van de titels van Zeus is Aigiochos (Aigisdrager). Met zijn schild kan hij bliksem en donder verwekken en zijn tegenstanders afschrikken. De Aigis wordt voorgesteld als een geitevel met kwasten. Op het vel staat het hoofd van Medusa, een van de Gorgonen, monsters met vleugels, slangenhaar en ijzeren klauwen. In latere verhalen is ook Pallas Athena, dochter van Zeus, in het bezit van de Aigis.

Aigisthos
Categorie: Grieks - Romeins Aigisthos, bij de oude Grieken een zoon van Thyestes. In de Ilias van Homerus verleidt hij Klytaimnestra, de vrouw van zijn neef Agamemnon. Bij Agamemnons thuiskomst, na de val van Troje, wordt deze laaghartig vermoord door Aigisthos en zijn minnares. Daarna heerst Aigisthos zeven jaar over Mycene, maar wordt uit wraak zelf door Agamemnons zoon Orestes gedood.

Aigyptos
Categorie: Grieks - Romeins Aigyptos was in de Griekse sage een koning van Egypte, broer van Danaos, wiens vijftig zonen op een na allen tijdens hun huwelijksnacht door hun vrouwen de Danaïden (de dochters van Danaos) worden gedood.

Ailill
Categorie: Keltisch Ailill, de broer van Eochaidh, opperkoning van Ierland, werd verliefd op diens vrouw Etain. Zij was eigenlijk een godin, een van de Tuatha De Danann. Zij was de tweede echtgenote geweest van de trotse god Midir, die onder een heuvel in Midden-Ierland leefde. Ze was herboren als mens, bij wijze van straf voor haar jaloezie jegens Midirs eerste echtgenote Fuamnach. Toen Eochaidh een vrouw zocht, vernam hij dat Etain de schoonste maagd van Ierland was. Ze trouwden en leefden gelukkig samen in zijn paleis in de hoodstad Tara. Ailill viel echter door zijn onbeantwoorde liefde ten prooi aan een slepende ziekte. Hoewel Etain nog altijd van Eochaidh hield, was ze bereid aan Ailills verlangen toe te geven om hem het leven te redden. Ze maakten een geheime afspraak in een huis buiten Tara. Maar Ailill kwam niet opdagen omdat hij in een toverslaap was gevallen.

Ailill Mac Mata
Categorie: Keltisch Ailill Mac Mata was, in sommige varianten, koning van Connacht en de man van de krijgshaftige vorstin Medb. Hij wordt meestal voorgesteld als een zwakke, door zijn vrouw overheerste figuur. Medb bracht hem ertoe oorlog te voeren met Ulster om de Bruine Stier van Cuailgne. Ailill werd uiteindelijk gedood door Conall, die daarmee wraak nam voor De dood van Fergus Mac Roth.

Aine
Categorie: Keltisch De Ierse godin van liefde en Vruchtbaarheid. Ze was een dochter van Eogabail, de pleegzoon van Manannan Mac Lir, de zeegod van het eiland Man. Zij stimuleerde vooral de menselijke liefde, maar een van haar sterfelijke minnaars, koning Aillil Olom van Munster, moest dat met zijn dood bekopen. Toen hij Aine aanrandde, doodde zij hem met haar toverkunst. De Aine-verering was verbonden met de landbouw, want als vruchtbaarheidsgodin bezat zij de macht over gewassen en dieren. Tot in de 19e eeuw werd zij op midzomernacht vereerd in Knockainy, of `Aine`s Hill` in het graafschap Kerry. Men trok dan met fakkels naar haar heuvel. Er werd gezegd dat toen enkele meisjes eens laat opbleven, verscheen Aine onder hen en toonden hun de Elfen op de heuvel, die alleen zichtbaar waren door haar toverring.

Airitech
Categorie: Fabelwezens Airitech is in de Keltische sagen een weerwolf met drie dochters.

Airmed
Categorie: Keltisch Godin van de Tuatha De Dannan. Ze was de godin van hekserij en kruidenkennis.

Airyaman
Categorie: Oosters Oudiraanse beschermgod van de gastvrijheid en het huwelijk, tevens een soort van collectieve godheid van de priesterstand, die bij het einde der tijden de zielen van de tijdelijk verdoemden met zijn net uit de Hel zal vissen en naar de aarde zal terugbrengen. Hij vertoont gelijkenis met de vedische god Aryaman en heeft wezenstrekken van het mythologische wezen Sraosa.

Aita
Categorie: Grieks - Romeins Aita, Etruskische (Ouditalische) god van de Onderwereld, die identiek is met de Griekse Hades en de Romeinse Pluto.

Aitu
Categorie: Verscheidene Aitu, Polynesische mindere godheden, o.a. de talrijke beschermgoden van dorpen en families. Op de Marquises-eilanden (Frans Polynesië) worden ze Atua genoemd. Aitu komen voor in de gedaante van planten of dieren en bezitten eerder demonische dan goddelijke wezenstrekken.

Aitvaras
Categorie: Verscheidene Bij de oude Litouwers een kleine demon in de gedaante van een zwarte kat of een zwarte haan. Wie hem zijn ziel verkoopt, krijgt geld en goed dat de demon een ander heeft ontnomen. Hij nestelt zich meestal achter de kachel en de huisbewoners zetten spijs en drank voor hem gereed.

Aizen-myoo
Categorie: Oosters Japanse god van de liefde, die wordt vereerd door prostituees, herbergiers, zangers, muzikanten e.a. Oorspronkelijk is hij een god van de Shingon en Tendai en vertegenwoordigt hij de liefde die overgaat in verlangen naar de `verlichting`. Hij ziet er schrikwekkend uit, met tussen beide ogen een derde, verticaal geplaatst oog en in zijn haar een leeuwekop.

Ajatar
Categorie: Fabelwezens Een draak uit de Finse legenden. Ze staat bekend als zeer kwaadaardig en de verspreidster van ziektes. Ze is mogelijk verwant aan Aitvaras.

Ajax
Categorie: Grieks - Romeins Ajax was een zoon van Telamon van Salamis en na Achilles de sterkste Griekse held voor Troje. Na Achilles` dood werd er een wedstrijd gehouden om te bepalen wie diens door Hephaistos gesmede wapenrusting zou krijgen. Odysseus won, en Ajax werd gek van afgunst. Hij wilde `s nachts zijn kameraden doden, maar de godin Athena misleidde hem, zodat hij een kudde schapen uitmoordde. Bij dageraad kwam Ajax bij zinnen en stortte zich in zijn zwaard.

Akaman
Categorie: Oosters Oudiraanse god, later een van de aartsdemonen van de Daeva`s, die als de personificatie van de zinnelijke begeerte door de demon Ahriman wordt uitgestuurd om de profeet Zarathoestra te verleiden. Hij is de vaste tegenstander van Vohu Manah.

Akastos
Categorie: Grieks - Romeins Akastos was de mythische Griekse held, zoon van koning Pelias van de Thessalische stad Iolkos, die deel neemt aan de Calydonische jacht en de Argonautentocht. Zijn gemalin Astydameia wordt verliefd op Peleus. Daar deze haar liefde niet beantwoordt, belastert zij Peleus bij haar man. Akastos probeert daarop Peleus te doden maar de god Hermes weet dat te verhinderen. Het koningspaar zal dan door Peleus worden gedood.

Akbar de Grote
Categorie: Oudheid Het Mogol-rijk en Akbar de Grote: Op het hoogtepunt van zijn macht, in de zestiende en zeventiende eeuw, besloeg het Mogol-rijk bijna heel Indië (behalve het uiterste zuiden) en beheerste het het leven van 100 à 150 miljoen mensen. Het werd geleid door islamitische vorsten, wier voorouders uit Afghanistan en Oezbekistan in het noordwesten kwam. Zij stichtten een van de grootste en schitterendste rijken die er ooit zijn geweest, dat uitblonk door zijn uitstekende militaire en bestuurlijke organisatie. Het Mogol-hof was beroemd om zijn oogverblindende luxe, zijn prachtige gebouwen en schilderijen, zijn literatuur en fraaie tuinen. In het middelpunt stond de indrukwekkende figuur van de keizer. De Mogols waren niet de eersten die Indië uit het noordwesten binnendrongen. De eeuwen door hadden veel andere groepen gewedijverd om de macht in dit gebied. Omstreeks 1500 v.Chr. kwamen er groepen Indo-Europeanen uit Centraal-Azië in het noordwesten van Voor-Indië aan, die zich over het dal van de Indus en verder naar het dal van de Ganges verspreidden. Van de 6e tot de 4e eeuw v.Chr. werd de provincie Gandhara door Perzen geregeerd. Eeuwen later, in de vijfde eeuw n.Chr., beheerste het machtige Gupta-rijk. Akbar de Grote: Akbar wordt meestal als de grootste van alle Mogol-keizers beschouwd. Hij werd op 15 Oktober 1542 geboren in Umarkot, een klein woestijnstadje in Sind in het noordwesten van Voor-Indië, toen zijn vader, Hoemajoen, op de vlucht was naar Perzië. Nog als baby werd Akbar gegijzeld door Hoemajoens broer Askari, een van diens rivalen.

Aker
Categorie: Egyptisch Aker, in het oude Egypte de verpersoonlijking van de aarde en God van de doden. Hij wordt voorgesteld als een smalle strook land waarvan de beide uiteinden een mensenhoofd of een leeuwenkop vormen; hij wordt ook afgebeeld als twee leeuwen met de rug naar elkaar gekeerd, waarvan de ene de kop naar het westen richt, waar de Zon ondergaat, en de andere naar het oosten kijkt, waar de Zon uit de duisternis opkomt. Deze voorstelling duidt aan dat Aker de in- en uitgang van de Onderwereld bewaakt.

Akerbeltz
Categorie: Verscheidene Akerbeltz, in het Baskische volksgeloof een geest in de gedaante van een zwarte bok, die wordt aangeroepen voor het welzijn van de kudde. Hij bezit geneeskracht. Hij werd zelfs vereerd als een god en zijn cultus omvatte dans en offers.

Akeso
Categorie: Grieks - Romeins Akeso was de godin van het geenzen van wonden en ziektes. In tegenstelling tot haar zus Panakeia stond zij voor het proces van het genezen en niet de genezing op zich. Op inscripties is zij te vinden naast haar vader Asclepius en haar zussen Hygeia, Panakeia en Iaso.

Akhlys
Categorie: Grieks - Romeins Akhlys (of Achlys) was een vrouwelijke geest (volgens sommige tradities een demon) van De dood-mist, oftewel de mist die over je ogen trekt voordat je dood gaat. Andere tradities noemen haar als de godin van giffen. Ze was de personificatie van het lijden en het treuren en stond zo ook op het schild van Herakles afgebeeld.

Akous
Categorie: Fabelwezens Spookachtige wezens uit donkere - gruwelijke oorden die de namen roepen van degenen die op het punt staan dood te gaan, zoals bijvoorbeeld ook het geval is bij de keltische Banshee. Ze komen voor in Bretagne en worden verondersteld in moerassen te huizen in de buurt van prehistorische megalieten.

Akshobhya
Categorie: Oosters In het boeddhisme een van de vijf Dhyani-Boeddha;s, heerser over het oosten, waar het rijk der vreugde, Abhirati (een soort paradijs) ligt. Hij wordt afgebeeld als een blauw-zwart gekleurde Boeddha, zittend op twee olifanten. Zijn attribuut is de bliksem.

Al Bolom Tzacab
Categorie: Verscheidene Maya-god van de landbouw, heerser over regen en donder, ook bekend als `god K`. Hij wordt afgebeeld met in de neus een bladvormig ornament.

Ala
Categorie: Verscheidene Ala, aard-en moedergodin van het Ibovolk in Zuidoost-Nigeria, die wordt geassocieerd met Vruchtbaarheid en De dood. Vaak wordt zij afgebeeld meteen kind op de arm. Zij is de vrouw van de oppergod Chuku.

Alako
Categorie: Germaans Alako, god van de Noorse zigeuners, wiens naam is afgeleid van het Finse woord alakuu, dat betekent `afnemende Maan`. Zijn rijk is de Maan. Wanneer zijn vijanden hem uit zijn rijk willen verdrijven, neemt de Maan af. Slaat Alako hen echter terug, dan wast de Maan. Eens kwam hij, gezonden door zijn vader, de oppergod, op aarde om de zigeuners de goddelijke wet te leren en hen kennis bij te brengen

Alalu
Categorie: Oosters Alalu, bij de Hoerrieten, in het oude Klein-Azië, de godenkoning die na een negen jaar durend bewind van zijn goddelijke troon wordt gestoten door de Akkadische hemelgod Anu. In de mythe van Ullikummi is hij de vader van Kumarbi. De Grieken noemen hem Hypsistos (de hoogste, de voornaamste).

Alcestis
Categorie: Grieks - Romeins Alcestis was een dochter van koning Pelias van Thessalië. Toen ze de huwbare leeftijd bereikte, schreef haar vader een competitie uit om zich te verzekeren van een flinke schoonzoon. Alcestis was bestemd voor de eerste man die een leeuw en een zwijn voor een wagen zou spannen. Met hulp van Apollo verrichtte koning Admetus deze opgave. Maar bij de bruiloft vergat hij een dankoffer aan Artemis te brengen, met als gevolg dat het echtelijk bed krioelde van de slangen. Opnieuw met hulp van Apollo voerde Admetus nu de Faten dronken en liet hen beloven dat hij mocht blijven leven als iemand anders in zijn plaats zou sterven. Bij gebrek aan vrijwilligers offerde Alcestis zich op. Persephone, de godin van de Onderwereld, was hier zo van onder de indruk dat ze Alcestis liet terugkeren naar haar man. Het echtpaar kreeg twee zoons, die later aan de Griekse kant meevochten in de Trojaanse oorlog.

Alcmene
Categorie: Grieks - Romeins Alcmene was een dochter van Electryon - een zoon van Perseus - en de moeder van Herakles. Ze trouwde met Amphitryon, de koning van Tiryns, maar weigerde met hem te slapen totdat hij de moord op haar broers zou hebben gewroken. Amphitryon deed dit, maar vernam bij zijn terugkeer tot zijn verbazing van zijn vrouw dat zij al met hem geslapen had. Hij ontstak in woede, maar de ziener Tiresias verklaarde hem dat Zeus in zijn gedaante bij Alcmene een sterveling had verwekt die de goden moest bijstaan in hun strijd tegen de Giganten. Alcmene baarde een tweeling: Herakles en Iphicles, de zoon van Amphityron. Zeus kon zijn ontrouw niet verbergen voor zijn vrouw Hera, die de godin van het baren, Eileithyia, de bevalling liet belemmeren. Alcmene en haar zoons werden door een list gered. Hera stuurde toen slangen naar Herakles` wieg, maar de kleine held wurgde de dieren. Zeus gaf Hera geen kans Herakles te doden en beschermde ook Alcmene. Amphitryon wilde haar eens vanwege haar ontrouw verbranden, maar Zeus stuurde een plensbui. Toen Alcmene uiteindelijk stierf aan ouderdom, liet Zeus haar lichaam door Hermes naar het Elysium brengen.

Alexander de Grote
Categorie: Oudheid Opkomst van de Perzen: Rond 550 v. Chr., bracht de koning van de Perzen, Cyrus de Grote, zijn Medische opperheren ten val. Van toen af heersten de Perzen over Iran. Cyrus veroverde Babylon en voerde bewind over heel het Babylonische rijk. Vrijwel heel West-Azie stond toen onder Perzisch beheer. De volgende twee koningen, Cambyses en Darius, breidden de Perzische heerschappij uit tot in Egypte in het zuiden en tot de grenzen van Indië in het oosten. Darius organiseerde zijn rijk op voortreffelijke wijze. Aan het hoofd van de provincies stelde hij gouverneurs. Een netwerk van uitstekende wegen verbond de provincies onderling. Ondanks opstanden in de provincies en samenzweringen in de steden slaagden de Perzische koningen erin het grootste deel van hun rijk te behouden. Egypte echter revolteerde met goed gevolg tegen Artaxerxes III (359-338 v. Chr.) Hij wist Egypte echter terug te veroveren. Voor hij zich echter over het Griekse probleem kon buigen, werd hij vergiftigd. Dan volgden twee jaren van verwarring. Toen verscheen Darius III op de troon. Nog voor hij zichzelf kon vestigen, werd hij geconfronteerd met de invasie van Grieken en Macedoniërs die streden onder Alexander de Grote. Alexander versloeg het leger van Darius in de beslissende slag bij Gaugamela in Mesopotamië Darius vluchtte, maar werd spoedig door een van zijn gouverneurs vermoord. Zijn dood betekende het einde van het Perzische wereldrijk. Alexander en daarna: Alexander van Macedonie was een van de grootste veldheren aller tijden.

Alfr
Categorie: Germaans Alfr, Oudscandinavische term voor een half-god, half-dwerg. In het duits spreekt men van Alb of Alp. In de Nibelungensage heet de koning van de Dwergen Alberich. Later degradeert de Alfr tot een demon die alleen maar ziekten en nachtmerries veroorzaakt.

Alignak
Categorie: Verscheidene Alignak, Maan- en weergod van de Eskimo`s, heerst over alle in zee levende dieren en veroorzaakt de getijden, maans- en zonsverduisteringen, aardbevingen enz.

Alkinos
Categorie: Grieks - Romeins Alkinos was de legendarische koning van de Phaiaken, een zeevarend volk dat het Griekse sprookjeseiland Scheria (Korfou) bewoonde. In Homerus` Odysseia zorgen hij en zijn dochter Nausikaa er voor dat Odysseus, die op Scheria is aangespoeld, overladen met geschenken naar zijn land Ithaka kan terugkeren. Ook de Argonauten worden door hem gastvrij onthaald.

Allat
Categorie: Oosters Arabische godin in Centraal-Arabië, die met de Venusster wordt geassocieerd. Zij geldt als een van de drie dochters van de pre-islamitische oppergod Allah en vormt met haar zusters Manat en al-Uzza een vrouwelijke goden-triade. Haar belangrijkste cultusplaats was Ta`if, bij Mekka, waar zij werd vereerd in de gedaante van een blok Wit graniet. Haar naam is mogelijk afgeleid van het Arabisch al-ilahat (de godin).

Almaqah
Categorie: Oosters Almaqah, Maan-en rijksgod van Seba, in het zuidoosten van het oude Arabië. Hij is de heerser van het land en de leden van de stam van Seba beschouwden zich als `de kinderen van Almaqah`. Zijn symbooldieren zijn de stier en de steenbok en hij wordt voorgesteld als een bundel bliksemschichten of als een S-vormig wapen.

Aloïden
Categorie: Grieks - Romeins Aloïden waren in de Griekse mythologie twee reuzen, Otos en Ephialtes, zonen van Aloëios, zoon van de zeegod Poseidon. Bij hun poging de bergen Ossa, Pelion en Olympos opeen te stapelen en zo de hemel te bestormen, treft Apollo hen dodelijk met zijn pijlen.

Alpan
Categorie: Verscheidene Alpan, ook Alpanu of Alpnu, Etruskische (Ouditalische) godin van de liefde die ook wezenstrekken heeft van een demon van de Onderwereld. Zij behoort tot de Lasa en wordt meestal naakt voorgesteld.

Alpheus
Categorie: Grieks - Romeins Alpheus was een Griekse stroomgod, zoon van Okeanos en Tethys, vat vurige liefde op voor de nimf Arethousa en achtervolgt haar onder de zee door naar Sicilië, waar zij als zoetwaterbron weer aan de oppervlakte komt. Alpheus is ook de Oudgriekse naam van de Griekse rivier Alfios, die ontspringt in het Taygetosgebergte en uitmondt in de Ionische Zee. Aan haar noordoever lag het beroemde aan Zeus gewijde tempelcomplex Olympia (thans een uitgestrekt ruïnenveld), in het noordwesten van de Peloponnesos, waar in de oudheid de Olympische Spelen werden gehouden.

Altjira
Categorie: Verscheidene Altjira was bij de Aranda in Centraal-Australië de hemelvader en god uit de verre `droomtijd`, die de wereld zijn tegenwoordig aanzicht gaf en daarna terugkeerde naar de top van de hemel, terwijl de andere eeuwige vooroudergeesten uit de `droomtijd` naar hun onderaardse verblijf terugkeerden.

Alven
Categorie: Fabelwezens Alven (ook Ottermaaner) zijn feeen afkomstig uit Nederland. Hun element is water. Hun lichaam is zo transparant dat ze bijna onzichtbaar lijken. Ze hebben geen vleugels maar kunnen zich wel door de lucht bewegen door te springen in een waterbel. Ze zijn alleen kwaadaardig tegen mensen die hun huisjes en heilige planten vernielen. Alven zijn wezens van de nacht en de Maan onder wiens licht ze tevoorschijn komen uit hun huisjes en dansen. Hun enige natuurlijke vijans zijn vissen en ze geven daarom ook de voorkeur aan meren zonder vissen erin om te bewonen.

Alven
Categorie: Germaans Alven zijn in mythen kleine, haast onzichtbare, boosaardige wezens. In de Germaanse mythologie zijn het oorspronkelijk de geesten die in de woning van de overledenen blijven wonen.

Alvis
Categorie: Germaans Alvis (`alwijs`) was een dwerg. Hij smeedde wapens voor Thor en zou in ruil daarvoor diens dochter Thrud tot vrouw krijgen. Maar bij nader inzien beviel de regeling Thor toch niet, en daarom stelde hij de kennis van de dwerg op proef. Alvis kwam naar Asgard, waar Thor hem de hele nacht lang vragen bleef stellen. Dwergen versteenden door zonlicht, en dat overkwam ook Alvis. Zo kwam Thor mooi van zijn verplichtingen tegenover de dwerg af.

Amairgen
Categorie: Keltisch Amairgen, ook wel Amergin, was een van de eerste Druïden de oude Keltische priesters. Hij kwam naar Ierland met de Milesiërs. Deze kinderen van Milesius of Mil, leider van de Kelten uit Spanje, golden als de voorouders van de huidige Ieren. Nadat ze de goddelijke heersers over Ierland, Tuatha De Dannan, hadden verslagen, konden de Milesiërs niet tot overeenstemming komen wie van de leiders koning moest worden. Twee zonen van Mil, Eremon en Eber, betwistten elkaar de troon. Het eiland werd daarom opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk koninkrijk, maar al spoedig brak er weer oorlog uit tussen de aanhangers van de beide broers. Pas na Ebers dood kwam daar een einde aan. Amairgen wijdde toen Eremon in Tara tot opperkoning van Ierland. Maar ook daarna bracht de rivaliteit tussen lagere vorsten nog conflicten weer. Amairgen bezat zowel geestelijke als wereldslijk gezag en bepaalde wie de eerste koning van Ierland moest worden. Hij was een bevlogen Sjamaan en ziener en zou een mystiek gedicht hebben bijgedragen aan het Boek der Invallen.