Zoek op

aandeel

Bewijsstuk van deelneming in het maatschappelijk kapitaal van de rechtspersonen NV en BV, rechtgevend op een deel van de winst (= dividend) en medezeggenschap bij het beheer. Wordt het aandeel preferent genoemd, dan wil dat zeggen dat het voorrang heeft bij dividend en/of het beheer van de onderneming boven gewone aandelen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/aandeel

aandeel

Waardepapier dat een ‘stukje’ van de eigendom van een vennootschap (bedrijf) vertegenwoordigt. Dit waardepapier kan verhandeld worden en degene die het in zijn bezit heeft wordt ‘aandeelhouder’ genoemd. Het hebben van een aandeel biedt verschillende voordelen; naast dat het verkocht kan worden, geeft het aandeel soms recht op dividend (het ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/aandeel

aandeel

• [economie] waardepapier dat de mede-eigendom in het vermogen van een onderneming bewijst. •persoonlijk aandeel in gemeenschappelijke handelingen of in gemeenschappelijk bezit.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aandeel

aandeel

bewijs dat iemand heeft bijgedragen aan het kapitaal van een naamloze vennootschap
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Aandeel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en).
~HEBBER,
~HOUDER, m. (-s),
~HOUDSTER, v. (-s), bezitter (bezitster) van aandeelen, deelnemer in eene zaak.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

aandeel

Een aandeel is formeel een bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming waaraan bepaalde rechten bijvoorbeeld dividend en soms stemrecht verbonden zijn. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/aandeel.htm

Aandeel

Een bewijs van deelname in een NV of BV.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Aandeel

Effect dat een deel van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt. De eigenaar ervan, de aandeelhouder, is dus mede-eigenaar van de onderneming. Een gewoon aandeel geeft hem recht op een dividend en stemrecht in de algemene vergadering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10181

Aandeel

Het bewijs van deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming.
Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Aandeel

Het bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Aandeel

Een aandeel is een bewijs dat recht geeft op een deel van de eigendom van een vennootschap. De aandelen (ook maatschappelijke aandelen genoemd) verlenen aan de aandeelhouders de volgende rechten :
- het recht op een eventueel dividend, dit is een variabel inkomen afhankelijk van de winst van de vennootschap;
- stemrecht in de algemene vergade...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Aandeel

Effect dat een deel van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt. De eigenaar ervan, de aandeelhouder, is dus mede-eigenaar van de onderneming. Een gewoon aandeel geeft hem recht op een dividend en stemrecht in de algemene vergadering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Aandeel

Een aandeel is een titel die een gedeelte vertegenwoordigt van het sociaal kapitaal van het bedrijf hetwelk deze titels in omloop brengt. Het geeft aan zijn houder rechten, waarvan de belangrijkste het stemrecht zijn, het recht op informatie en het recht op de winsten van het bedrijf onder de vorm van dividenden. Voor een bedrijf dat op de beurs ge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10397

Aandeel

Bewijs van deelname in het eigen vermogen van een onderneming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Aandeel

Een aandeel is een eigendomstitel die een deel van het maatschappelijk kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt. Een aandeelhouder deelt met andere woorden in de risico’s van de onderneming, en dit in tegenstelling tot een obligatiehouder die een schuldvordering heeft op de vennootschap in kwestie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10611

Aandeel

Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst en stemrecht uit te oefenen in de aandeelhoudersvergadering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Aandeel

Bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst en stemrecht uit te oefenen in een aandeelhoudersvergadering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Aandeel

Een aandeel is een bewijs van deelname in een onderneming. De houder van het aandeel is voor de grootte van het aandeel eigenaar van de onderneming. Om die reden heeft de aandeelhouder inspraak (zeggenschap) in het bedrijfsbeleid. -veelal beursgenoteerde- Ondernemingen organiseren periodiek aandeelhoudersvergader...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Aandeel

bewijsstuk dat door een vennootschap wordt uitgegeven ten bewijze dat de houder deelneemt in het maatschappelijk kapitaal van de onderneming. Aandelen mogen in Nederland niet beneden pari worden uitgegeven. Beroepsemittenten mogen evenwel, indien daarvoor een overeenkomst is gesloten, volstaan met aankoop voor ten minste 94% van de nomi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Aandeel

Bewijs van deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming. Houders van aandelen zijn stemgerechtigd in de aandeelhoudersvergaderingen (AVA) en hebben tevens recht op (een deel van) de winst.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/aandeel

aandeel

bewijs dat je geld in een onderneming hebt gestoken vb: heb jij ook aandelen gekocht van dat bedrijf?
wat je er voor geld of inspanning in gestopt hebt vb: hij heeft een flink aandeel gehad in die ruzie Synoniem: bijdrage
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aandeel

Aandeel

Een bewijs van deelname in een NV of BV.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Aandeel

[Management-en-organisatie] Een bewijs van deelname in het eigen vermogen van een bv/nv
Gevonden op https://quizlet.com/113105391/management-organisatie-begrippen-hoofdstuk-11

Aandeel

Een bewijs van deelname in het eigen vermogen van een bv/nv
Gevonden op https://quizlet.com/113105391/management-organisatie-begrippen-hoofdstuk-11
Geen exacte overeenkomst gevonden.