Zoek op

inbeslagneming

burgerlijk procesrecht: het veiligstellen van goederen ten behoeve van het onderzoek. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=inbeslagneming

inbeslagneming

beslagrecht: het veilig stellen van goederen ten behoeve van een onderzoek. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inbeslagneming

INBESLAGNEMING

1) Beslaglegging 2) Confiscatie 3) Saisie 4) Verbeurdverklaring 5) Vrijwaring 6) Waarborging 7) Zekerheidsstelling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INBESLAGNEMING/1

Inbeslagneming

Inbeslagneming, ook wel obsignatie genoemd, kan plaatsvinden wanneer een verdachte een bepaald strafbaar feit heeft gepleegd met een bepaald voorwerp. Indien een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering worden aangemerkt als verdachte. De officier van justitie heeft in een dergelijk geval de...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Inbeslagneming

inbeslagneming

het onder zich nemen of gaan houden van een vatbaar voorwerp ten behoeve van de strafvordering, waarbij onder vatbaar voorwerp wordt verstaan o.m. alle voorwerpen die kunnen dienen om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen Gebruikt voor: uitlevering vorderen Meer specifiek: doorlaten Minder specifiek: algemene opsporingsmethoden Zie ook: d...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/7227
Geen exacte overeenkomst gevonden.