Zoek op

indexcijfer

groei en conjunctuur: Geeft de verhouding weer tussen de omvang van een grootheid in een bepaalde periode en de op 100 gestelde ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=indexcijfer

indexcijfer

het indexcijfer zelfst.naamw.Uitspraak:   ['ɪndɛksɛifər] Verbuigingen:   indexcijfer|s (meerv.) percentage waarmee je een getal kunt vergelijken met een basis- of referentiegetal Voorbeelden:   `het indexcijfer berekenen`, `het indexcijfer voor consumpti...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/indexcijfer

Indexcijfer

Een indexcijfer is een getal in de vorm van een percentage dat de verhouding uitdrukt van een grootheid tot een referentiewaarde. Zo kan men aan de hand van de indexcijfers op uniforme wijze een overzicht krijgen van de ontwikkeling of verdeling van die grootheid. Het meest voorkomend zijn indexcijfers van historische reeksen. Het volgende voorbee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Indexcijfer

Indexcijfer

In een tabel met indexcijfers wordt gekeken vanuit een bepaald jaar. Alle waarden worden dan op 100 gesteld. Daarna wordt gekeken hoeveel de onderzochte onderwerpen de jaren erna van die 100 afwijken. Meer dan 100 betekent dan stijgingen minder dan 100 een daling.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Indexcijfer

Indexcijfers zijn verhoudingscijfers zoals breuken en percentages en hebben alleen betekenis in relatie tot een bepaald gegeven. Bij indexcijfers wordt een uitgangssituatie gekozen, een basisjaar in het algemeen. De waarde in dat basisjaar wordt 100% genoemd. Het indexcijfer in dat jaar is dan 100. De waarden in de andere jaren worden daaraan gerel...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

indexcijfer

Een verhoudingscijfer dat een stijging of daling te zien geeft ten opzichte van een gekozen tijdstip, de basisperiode.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Indexcijfer

Verhoudingsgetal waarmee een grootheid ten opzichte van het basisjaar wordt vergeleken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Indexcijfer

In een tabel met indexcijfers wordt gekeken vanuit een bepaald jaar. Alle waarden worden dan op 100 gesteld. Daarna wordt gekeken hoeveel de onderzochte onderwerpen de jaren erna van die 100 afwijken. Meer dan 100 betekent dan stijgingen minder dan 100 een daling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Indexcijfer

(Fischer) Gewogen samengesteld indexcijfer waarbij de prijzen worden gewogen op basis van het meetkundig gemiddelde van Paasche en Laspeyres.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Indexcijfer

(Laspeyres) Gewogen samengesteld indexcijfer waarbij de prijzen van het goederenpakket worden gewogen met het bestedingspatroon in het basisjaar. Het goederenpakket is een constante.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Indexcijfer

(Paasche) Gewogen samengesteld prijsindexcijfer waarbij de prijzen van het goederenpakket in het verslagjaar worden gewogen met het bestedingspatroon in het basisjaar. De samenstelling van het goederenpakket kan aan verandering onderhevig zijn.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Indexcijfer

Verhoudingsgetal. Een variabele wordt in een bepaald jaar op 100 gesteld (basisjaar) en veranderingen worden aangegeven in procenten van deze basis.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

indexcijfer

verhoudingsgetal waarmee een grootheid ten opzicht van het basisjaar wordt vergeleken.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip02.htm

indexcijfer

[Wiskunde] percentage dat wordt vergeleken met het basisjaar
Gevonden op https://quizlet.com/116965012/wiskunde-h5-flash-cards/

Indexcijfer

Een verhoudingsgetal waarmee je grootheden met elkaar vergelijkt met de waarde 100 in een basisjaar. Kost bijvoorbeeld een aandeel in een jaar € 32,- en in het volgende jaar € 34,-? Dan stelt men € 32,- gelijk aan de waarde 100. Het indexcijfer voor het volgende jaar is dan 34/32 x 100 = 106. Dat betekent dat de prijsstijging 6% bedroeg.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/i.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.