Zoek op

legaat

erfrecht: beschikking in een testament waarbij iemand (testator) geheel zijn vermogen, een deel hiervan of bepaalde goederen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=legaat

legaat

erfrecht: bijzondere beschikking in een testament, waarbij de erflater aan één of meer personen bepaalde goederen geeft of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/legaat

legaat

het legaat zelfst.naamw.Uitspraak:   [le'xat] Verbuigingen:   le|gaten (meerv.) bezit van een overledene dat volgens zijn of haar testament wordt verdeeld © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'legaat' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/legaat

LEGAAT

1) Afgevaardigde 2) Afgezant 3) Afgezant van de paus 4) Boedel 5) Deel van een erfenis 6) Dotatie 7) Erfboedel 8) Erfdeel 9) Erfenis 10) Erfgift 11) Erfgoed 12) Erfmaking 13) Erfstelling 14) Gevolmachtigde 15) Gezant 16) Gift 17) Nalatenschap 18) Onderbevelhebber 19) Pauselijk gezant 20) Pauselijke gevolmachtigde 21) Pauselijke gezant 22) Romeinse ...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEGAAT/1

Legaat

Een goed of een bepaald geldbedrag dat je aan iemand nalaat.
Gevonden op http://erfrechtadvocaat.nu/begrippen-lijst-erfrecht/

Legaat

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Legaat``] De legaten werden ten getale van 3 tot 10 aan de Romeinsche veldheeren toegevoegd, om hen in alles wat betrekking had op den oorlog of op het legerbestuur behulpzaam te zijn. Onder de verantwoordelijkheid van den veldheer voerden zij zijne bevelen uit
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0013.htm

legaat

gezant - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
testamentaire beschikking - Jaar van herkomst: 1527 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Legaat

Let op: Spelling van 1858 eene erfmaking, eene gift, schenking bij uitersten wil. Legaat, legatus, een pauselijk gezant; legatus a latere, een kardinaal, dien de paus tot zijnen gezant benoemt. Legatariüs, legataris, medeërfgenaam, een begiftigde. Legatie, gezantschap. Legateren, bespreken, bij uiters...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

legaat

(oude rechtstermen:) beschikking in een testament dat sommige goederen of geldsommen aan bepaalde personen of instellingen worden toegekend.
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

legaat

gezant (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/legaat1

Legaat

Men vermaakt in een testament een omschreven zaak of een vastgelegd bedrag. Het is een beschikking in een testament dat sommige goederen of geldsommen aan bepaalde personen of instellingen worden toegekend.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/legaat

Legaat

men vermaakt in een testament een omschreven zaak of een vastgelegd geldbedrag.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/L

Legaat

Legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn om iets te krijgen uit de erfenis van iemand. De Erflater kan in een testament hebben geschreven dat je een vast geldbedrag krijgt of bijvoorbeeld een kast of een schilderij. Dit heet een legaat. De erfgenamen moeten dat aan jou afgeven. Het le...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/legaat/

Legaat

Een legaat is een testamentaire beschikking waarbij de erflater aan één of meer personen geld of bepaalde goederen nalaat.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Legaat

Men vermaakt in een testament een omschreven zaak of een vastgelegd geldbedrag.
In meer ambtelijke taal: een legaat is een erfmaking (iemand tot erfgenaam benoemen) c.q. een testamentaire beschikking waarbij de erflater aan een zeker persoon (legataris) bepaalde goederen, rechten etc. bij overlijden geeft.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Legaat

geld of een goed dat een overledene via een testament aan een bepaalde persoon of instelling heeft nagelaten.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Legaat

Legaat is het vermaken van een omschreven zaak of een vastgelegd geldbedrag in een testament.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10264

legaat

erfmaking, bevoordeling bij testament onder bijzondere titel (vooral ten gunste van kerk).
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Legaat

Een testamentaire beschikking, waarbij een bepaald duidelijk omschreven goed aan iemand toekent. De erfgenaam is verplicht om het gelegateerde af te geven aan de legataris.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Legaat

Begrippenlijst: Reformatie - Afgezant van de paus.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

Legaat

Verplichting die overledene heeft opgenomen in testament en die eist dat erfgenaam iets uit nalatenschap geeft aan een derde (de legataris). Zo kan die speciale broche toch bij de beste vriendin van ma terechtkomen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10708

Legaat

Bijzondere beschikking in uiterste wil, waarbij een erflater bepaalde goederen of een bepaalde geldsom vermaakt. Zie ook Erfstelling, Legataris en Making.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Legaat

Een specifiek onderdeel van een nalatenschap (geld, auto, verzameling, meubelen, sieraden) voor en specifiek persoon.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11062

Legaat

Een legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn om iets te krijgen uit de erfenis van iemand. De Erflater kan in een testament hebben geschreven dat je een vast geldbedrag krijgt of bijvoorbeeld een kast of een schilderij. Het legaat gaat voor de erfenis. Wil je een bepaald geldbedrag of...
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/uitleg/legaat/
Geen exacte overeenkomst gevonden.